Wydanie 1/2013

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issueList od redakcjiPRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Elektroretinogram generowany wzorcem (PERG) we wczesnej diagnostyce dysfunkcji nerwu wzrokowego w przebiegu orbitopatii Gravesa (str. 9)
Pawłowski Przemysław1, Myśliwiec Janusz2, Bakunowicz-Łazarczyk Alina1, Górska Maria2
Pattern electroretinogram (PERG) in the early diagnosis of optic nerve dysfunction in the course of Graves’ orbitopathy


Iniekcje toksyny botulinowej jako zasadnicze leczenie zeza zbieżnego u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (str. 13)
Mrugacz Malgorzata1, Kułak Wojciech2, Bakunowicz-Łazarczyk Alina1, Bossowski Artur3
Botulinum toxin injection as primary treatment for esotropia in patients with cerebral palsy


Doszklistkowe iniekcje bewacyzumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki (str. 15)
Wojnar Małgorzata, Dmuchowska Diana, Bartczak Agnieszka, Mariak Zofia
Bevacizumab intravitreal injections in the treatment of diabetic macular oedema


Ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego w oczach krótkowzrocznych w zależności od wielkości wady (str. 20)
Katarzyna Kubasik-Kładna, Danuta Karczewicz
Morphology of the optic nerve disc in eyes with myopia in correlation to the refractive error


Przyleganie okołoplamkowe ciała szklistego w obrazie HD-OCT w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 25)
Małgorzata Latalska, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz
Vitreomacular adhesion in HD-OCT images in the age-related macular degeneration


Trombofilia – czynnik ryzyka niedrożności naczyń żylnych siatkówki? (str. 29)
Izabella Karska-Basta1, Agnieszka Kubicka-Trząska1, Bożena Romanowska-Dixon1, Anetta Undas2
Thrombophilia – a risk factor of retinal vein occlusion?


Wpływ chemioterapii stosowanej w leczeniu nowotworów złośliwych na stan nabłonka i komórek kubkowych spojówki (str. 34)
Katarzyna Wojciechowska1, Dorota Jesionek-Kupnicka2, Piotr Jurowski3
Influence of cancer chemotherapy on conjunctival epithelium and goblet cells


Ortokorekcja w krótkowzroczności u dzieci (str. 40)
Ewa Oleszczyńska-Prost
Orthokeratology in myopic children


Keratoplastyka warstwowa tylna techniką DSEK z zastosowaniem Tan EndoGlide – wczesne doświadczenia własne (str. 44)
Bartłomiej J. Kałużny, Ilona Piotrowiak, Beata Sołdańska, Katarzyna Grzybek, Monika Czajkowska, Małgorzata Galas, Grażyna Malukiewicz
Posterior lamellar keratoplasty with DSEK technique and use of the Tan EndoGlide – short-term results


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Rak kolczystokomórkowy powieki dolnej penetrujący do oczodołu – opis przypadku (str. 48)
Skowrońska Nina1, Szumiński Michał1, Bakunowicz-Łazarczyk Alina1, Pawłowski Przemysław1, Tomaszewski Bożydar2
Squamous cell carcinoma of the lower eyelid penetrating into the orbit – case report


Obraz kliniczny wieloogniskowego zapalenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu gruźlicy – opis przypadku (str. 51)
Turno-Kręcicka Anna1, Zatoński Tomasz2, Jabłonka-Strom Agnieszka2, Kręcicki Tomasz2
Clinical picture of multifocal chorioretinitis caused by Mycobacterium tuberculosis – case report


Operacja zaćmy u pacjenta z rogówką olbrzymią – opis przypadku (str. 53)
Maria Orczykowska1, Wojciech Omulecki2, Michał Wilczyński2
Cataract surgery in a patient with megalocornea – a case report


Zmiany oczne w przebiegu histiocytozy z komórek Langerhansa – opis przypadku (str. 57)
Andrzej Staniszewski1, Piotr Jurowski2
Ocular manifestation of Langerhans’ cells histiocytosis – case report


Zastosowanie bewacyzumabu w leczeniu torbielowatego obrzęku plamki w przebiegu zespołu Irvina-Gassa (str. 61)
Bartosz Izdebski1, Zofia Michalewska1,2, Krzysztof Dzięgielewski2, Jerzy Nawrocki1,2, Dominik Odrobina1,2
Treatment of cystoid macular edema with bevacizumab in course of Irvine-Gass Syndrome


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Nowoczesne kierunki leczenia zachowawczego retinopatii wcześniaczej (str. 65)
Modrzejewska Monika, Kubasik-Kładna Katarzyna, Kuprjanowicz Leszek
Present-day conservative treatment retinopathy of prematurity


Zastosowanie sieciowania włókien kolagenowych rogówki w schorzeniach innych niż stożek rogówki (str. 69)
Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Łukasz Drzyzga2, Anna Rogowska-Godela2, Ewa Porwik1,2
The application of corneal collagen cross-linking in diseases other than keratoconus


Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako lokalna manifestacja miażdżycy – nowe spojrzenie na patogenezę (str. 74)
Anna Machalińska
Age-related macular degeneration as a local manifestation of atherosclerosis – a novel insight into pathogenesis


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI