Wydanie 3/2012

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issuePRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Radioterapia protonowa czerniaka błony naczyniowej – wstępne wyniki leczenia (str. 173)
Bożena Romanowska-Dixon1, Arkadiusz Pogrzebielski1, Anna Bogdali1, Anna Markiewicz1, Jan Swakoń2, Paweł Olko2, Marek Jeżabek2, Beata Sas-Korczyńska3, Elżbieta Pluta3
Proton beam radiotherapy of uveal melanoma – preliminary results


Ocena grubości komórek zwojowych siatkówki w przebiegu wysokiej krótkowzroczności (str. 180)
Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Assessment of retinal ganglion cells thickness in high myopia


Badania nad częstością występowania anizometropii osiowej i refrakcyjnej (str. 184)
Ewa Majdanik1, Damian Czepita1, Krzysztof Safranow2
Investigations on the prevalence of axial and refractive anisometropia


Ocena skuteczności leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) za pomocą doszklistkowego podawania ranibizumabu (str. 187)
Lubiński Wojciech1, Mozolewska-Piotrowska Katarzyna1, Krasodomska Kamila1, Penkala Krzysztof2, Kaźmierczak Beata1, Karczewicz Danuta1
Evaluation of treatment efficacy of intravitreal ranibizumab injections in patients with wet type of AMD


Ocena grubości siatkówki na podstawie badania optycznej koherentnej tomografii po wykonaniu Nd: YAG kapsulotomii (str. 194)
Ewa Wróblewska-Czajka, Edward Wylęgała, Dorota Tarnawska, Anna Nowińska, Dariusz Dobrowolski
Assessment of retinal thickness obtain by optical coherence tomography after Nd: YAG capsulotomy


Podwieszenie powiek górnych na paskach powięzi szerokiej uda – ocena późnych wyników (str. 198)
Tomasz Dębski, Józef Jethon, Piotr Pietruski, Elżbieta Radzikowska
Frontalis suspension using autogenous fascia lata – evaluation of long-term outcome


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Niedowidzenie połowicze lewostronne jako nieuświadomiony objaw guza mózgu i urazu głowy (str. 204)
Obuchowska Iwona
Left-sided hemianopia as an unrecognized symptom of brain tumor and head injury


Ciężka ostra obustronna alkoholowa toksyczna neuropatia nerwu wzrokowego – opis przypadku (str. 208)
Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena
Severe acute bilateral alcohol-induced toxic optic neuropathy – case report


Zapalenie wnętrza gałki ocznej w przebiegu kandydozy – opis przypadku (str. 213)
Joanna Kot1, Żaneta Borowiec-Chłopek2, Ewelina Lachowicz1, Stefania Giedrys-Kalemba2, Damian Czepita1, Danuta Karczewicz1
Endophthalmitis in course of candidosis – a case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Cukrzycowe powikłania narządu wzroku – uwarunkowania diagnostyczno-terapeutyczne (str. 216)
Andrzej Stankiewicz
Ocular complications of the diabetes – diagnostic and therapeutic implications


Korygowanie wad refrakcji u pacjentów z chorobą zezową.
Część I. Kliniczne problemy związane z refrakcją, akomodacją i konwergencją
(str. 220)

Ewa Tokarz-Sawińska
Correction of refractive errors in patients with strabismus.
Part I. Clinical problems associated with refraction, accommodation and convergence


Korygowanie wad refrakcji u pacjentów z chorobą zezową.
Część II. Kliniczne zagadnienia refrakcji – korekcja soczewkami okularowymi i kontaktowymi
(str. 222)

Ewa Tokarz-Sawińska
Correction of refractive errors in patients with strabismus.
Part II. Clinical aspects of refraction – spectacle and contact lens correction


Niedowidzenie połowicze jednoimienne (str. 226)
Obuchowska Iwona, Mariak Zofia
Homonymous hemianopsia


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI