Wydanie 2/2002

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu (L-NAME) na ciśnienie śródgałkowe u szczurów w przebiegu zapalenia błony naczyniowej indukowanego endotoksyną
Stanisław Szymaniec1, Marta Misiuk-Hojło2
The influence of the nitric synthase inhibitor (L-NAME) on the intraocular pressure in endotoxin induced uveitis in rats


Czynniki ryzyka wystąpienia masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego w materiale Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1990-2000
Iwona Obuchowska1, Zofia Mariak1, Andrzej Stankiewicz2
The risk factors for massive suprachoroidal hemorrhage in the material of Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990 to 2000


Częstość występowania masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego w materiale Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1990-2000
Iwona Obuchowska1, Zofia Mariak1, Andrzej Stankiewicz2
The evaluation of the incidence of massive suprachoroidal hemorrhage in the material of Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990 to 2000


Jednoczesne usunięcie zaćmy obu oczu z wszczepieniem soczewek tylnokomorowych
Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki
Simultaneous bilateral cataract surgery with pc iol implantation


Wszczepy przedniokomorowe - dziesięcioletnia obserwacja
Stefan M. Pojda, Ewa Herba, Barbara Zatorska, Dorota Pojda-Wilczek, Aleksandra Rycerska
The long term clinical outcome of anterior chamber lenses after cataract surgery


Keratoplastyka drążąca w stożku rogówki w 1990 i 1999 roku
Jerzy Szaflik, Ewa Iwaszkiewicz, Marek Czubak
Penetrating keratoplasty in keratoconus in 1990 and 1999 year


Dakriocystografia i dakrioscyntygrafia w diagnostyce niedrożności dróg łzowych
Radosław Różycki1, Agnieszka Kujawa1, Andrzej Stankiewicz1, Karol Chmielowski2, Małgorzata Murawska3
Dacryocystography and dacryoscintigraphy in diagnosis of naso-lacrimal duct obstruction


Ocena operacji zespolenia workowo-nosowego zewnętrznego z czasową intubacją kanalików łzowych w materiale własnym
Danuta Korporowicz, Antonina Nowak
Estimation dacryocystorhinostomy with temporary intubation of lacrimal canaliculi in the authors patients


Rokowanie w jaskrze młodzieńczej po trabekulektomii
Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Elżbieta Samochowiec-Donocik, Erita Filipek
Prognosis in juvenile glaucoma after trabeculectomy


Obraz tarczy nerwu wzrokowego w krótkowzroczności jednostronnej u dzieci
Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Elżbieta Samochowiec-Donocik, Ewa Pieczara, Erita Filipek
Optic nerve disc in unilateral myopia in children


Porównawcza analiza zmian morfologicznych tarczy nerwu wzrokowego po trabekulektomii, przeprowadzona metodą skaningowej tomografii laserowej
Patrycja Krzyżanowska, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Magdalena Koziorowska
The comparative analysis of changes in optic disc morphology after trabeculectomy, measured by scanning laser tomography


Wzrokowa lokalizacja ręczna w płaszczyźnie skośnej u osób zdrowych
Lidia Puchalska-Niedbał
The visual manual localisation in oblique plane among healthy persons


Soczewki kontaktowe systematycznej wymiany w ocenie pacjentów
Alicja Orzałkiewicz, Grzegorz Czajkowski, Jakub J. Kałużny
Frequent replacement contact lenses - patient's evaluation


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Skuteczność hialuronidazy w redukcji mętów w ciele szklistym - doniesienie wstępne
Lidia Puchalska-Niedbał1, B. Millo2
Efficacy of hyaluronidaze in reducing vitreous opacites - preliminary report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Współczesne poglądy na patogenezę i leczenie masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
A new approach towards pathogenesis and treatment of massive suprachoroidal hemorrhage


Translokacja siatkówki w wysiękowej postaci starczego zwyrodnienia plamki
Małgorzata Figurska, Andrzej Stankiewicz
Retina translocation in exudative form of age-related macular degeneration


Patogeneza i leczenie oftalmopatii Gravesa
Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz
Patogenesis and management of Graves' ophthalmopathy


Zakażenia grzybicze narządu wzroku - współczesne leki przeciwgrzybicze
Agnieszka Samsel1, Jadwiga Meszaros2
Fungal infections of the eye - current antifungal agents


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI