Wydanie 2/2012

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issuePRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Wpływ miejsca zamieszkania na występowanie mnogich nowotworów pierwotnych u chorych z czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej (str. 107)
Mierzwa-Dobranowska Marzena, Romanowska-Dixon Bożena
One’s location of residence as an important factor related to the occurrence of multiple primary cancer among patients with uveal melanoma


Ocena wpływu wykształcenia na wczesne rozpoznanie mnogich pierwotnych nowotworów u pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej (str. 111)
Mierzwa-Dobranowska Marzena, Romanowska-Dixon Bożena
Assessment of the influence of one’s education on early diagnosis of multiple primary cancer in patients with uveal melanoma


Zaburzenie osoczowego poziomu PEDF i VEGF u pacjentów z suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – potencjalny czynnik patogenetyczny w rozwoju choroby (str. 115)
Machalińska Anna1,2, Safranow Krzysztof3, Mozolewska-Piotrowska Katarzyna1, Dziedziejko Violetta3, Karczewicz Danuta1
PEDF and VEGF plasma level alterations in patients with dry form of age-related macular degeneration – a possible link to the development of the disease


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Chłoniak limfoblastyczny oczodołu u 7-letniego dziecka (str. 121)
Joanna Siwiec-Prościńska, Anna Gotz-Więckowska, Jarosław Kocięcki
Orbital lymphoblastic lymphoma in 7 years old child


Guz oczodołu – haemangiopericytoma – u noworodka (str. 124)
Barbara Chipczyńska, Mirosława Grałek
Orbital tumor – hemangiopericytoma – in a neonate


Rola SOCT w monitorowaniu przebiegu chorioretinopatii typu birdshot i modyfikacji jej leczenia – 2 lata obserwacji klinicznej (str. 127)
Magdalena Grzymowicz-Leciak1, Piotr Jurowski2
The role of SOCT in monitoring the course of disease and modification of treatment in Birdshot chorioretinopathy – two years of clinical observation


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Mechanizmy regulacji krążenia siatkówkowego i naczyniówkowego (str. 131)
Monika Modrzejewska
The regulating mechanisms of retinal and choroidal circulation


Wpływ czynników reologicznych na rozwój jaskry pierwotnej otwartego kąta (str. 135)
Michalska-Małecka Katarzyna1, Słowińska-Łożyńska Ludmiła2, Romaniuk Wanda1
Influence of rheological factors on the development of primary open angle glaucoma


Fotopowa Negatywna Odpowiedź – narzędzie wykorzystywane w diagnostyce jaskry. Przegląd piśmiennictwa (str. 138)
Kiszkielis Marta1, Lubiński Wojciech1, Penkala Krzysztof2
The Photopic Negative Response as a promising diagnostic tool in glaucoma. A review


Kwalifikacja do wykonania kapsulotomii laserowej w rzekomosoczewkowości i technika zabiegu (str. 143)
Katarzyna Rusin-Kaczorowska1, Piotr Jurowski2
Qualification and methods of laser capsulotomy in pseudophakic eye


Dysfunkcja gruczołów Meiboma – przegląd piśmiennictwa (str. 147)
Anna Nowińska1, Edward Wylęgała1, Dorota Tarnawska1,2, Dominika Janiszewska1, Dariusz Dobrowolski1,3
Meibomian gland dysfunction – review


Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe a narząd wzroku (str. 153)
Małgorzata Mrugacz, Michał Szumiński
Idiopathic intracranial hypertension and organ of vision


Czy obciążenia kardiologiczne mają wpływ na decyzje dotyczące wyboru terapii chorób narządu wzroku? (str. 156)
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Does cardiovascular comorbidities are important as far as ophthalmology treatment is concerned?


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI