Wydanie 10-12/2011

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issuePRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Wpływ brachyterapii na zachowanie się wzorów mikrokrążenia czerniaka naczyniówki w obrazie angiografii indocyjaninowej (str. 307)
Kubicka-Trząska Agnieszka, Romanowska-Dixon Bożena
Microcirculation patterns in indocyanine green angiography and the results of plaque therapy in choroidal melanoma


Ocena astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie po koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie 1,8 mm i standardowej fakoemulsyfikacji przez cięcie 2,75 mm (str. 315)
Wilczynski Michal, Supady Ewa, Loba Piotr, Synder Aleksandra, Palenga-Pydyn Dorota, Omulecki Wojciech
Evaluation of surgically induced astigmatism after coaxial phacoemulsification through 1.8 mm microincision and standard phacoemulsification through 2.75 mm incision


Mikrochirurgia wewnątrznosowa w leczeniu niedrożności dróg łzowych – wieloletnie wyniki własne (str. 321)
Romuald Wielgosz, Edward Mroczkowski
Endonasal microscopic surgery of the lacrimal duct stenosis – long-term results


Autofluorescencja dna oka w oczach z suchą i wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – implikacje kliniczne (str. 326)
Joanna Dolar-Szczasny, Jerzy Mackiewicz, Paweł Bieliński, Tomasz Żarnowski
Fundus autofluorescence in eyes with dry and wet form of age-related macular degeneration (AMD) – clinical implications


Postępowanie chirurgiczne w krwotokach nadnaczyniówkowych wywołanych operacją zaćmy – seria przypadków (str. 331)
Małgorzata Pietraś-Trzpiel, Robert Rejdak, Tomasz Chorągiewicz, Małgorzata Latalska, Tomasz Żarnowski
Surgical management of suprachoroidal haemorrhages induced by cataract surgery – case series


Poziom wybranych białek antybakteryjnych we łzach u dzieci z cukrzycą typu 1. (str. 336)
Agnieszka Moll1, Krystyna Wyka2, Wojciech Młynarski2, Anna Niwald1
Level of selected antibacterial tear proteins in children with diabetes type 1


Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – wstępne wyniki akcji „Bus–Tour’2011” (str. 341)
Andrzej Stankiewicz
Age-related macular degeneration (AMD) – primary results “Bus–Tour’2011” action


Zastosowanie hodowli autologicznego nabłonka rogówki w leczeniu niewydolności rąbka rogówki – obserwacje krótkoterminowe (str. 346)
Dobrowolski Dariusz1,2, Wylegała Edward1, Orzechowska-Wylęgała Bogusława3, Wowra Bogumił1, Wróblewska-Czajka Ewa1
Application of autologous cultivated corneal epithelium for corneal limbal stem cell insufficiency – short-term results


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej w okresie niemowlęcym (str. 352)
Modrzejewska Monika1, Lachowicz Ewelina1, Karczewicz Danuta1, Zdanowska Alicja2
Chorioretinitis in infants


Zespół przetrwałego unaczynienia płodowego – obraz kliniczny i trudności diagnostyczne (str. 357)
Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz, Danuta Karczewicz, Ewa Sawińska
Persistent fetal vasculature syndrome – clinical image and diagnostic difficulties


Dołek rozwojowy tarczy nerwu wzrokowego z makulopatią – opis przypadku (str. 364)
Ewa Poppe, Marzena Sajkowska, Krzysztof Bandzul
Congenital pit of the optic nerve head with maculopathy – a case report


Leczenie czerniaka naczyniówki metodą endoresekcji (str. 366)
Marcin Stopa, Jarosław Kocięcki, Iwona Rospond-Kubiak, Piotr Rakowicz
Choroidal melanoma treatment by endoresection


Obustronne spontaniczne przemieszczenie wszczepów wewnątrzgałkowych wewnątrz torebki soczewki u chorego ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki (str. 373)
Zarnowski Tomasz, Lekawa-Ilczuk Anna
Bilateral spontaneous dislocation of IOLs within the capsular bag to the anterior chamber in a retinitis pigmentosa patient


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Najnowsze metody leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – VEGF Trap-Eye (str. 376)
Rejdak Robert1,2,3, Szkaradek Małgorzata2, Grieb Paweł3, Jünemann Anselm G.M.4
Emerging therapies for the treatment of wet age-related macular degeneration – VEGF Trap-Eye


Neuroadaptacja a jakość widzenia (str. 379)
Mariusz Spyra
Neuroadaptation and quality of vision


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI