Wydanie 7-9/2011

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issuePRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Badanie udziału mechanizmów naczynioskurczowych w patogenezie neuropatii jaskrowej (str. 201)
Terelak-Borys Barbara1,2, Czechowicz-Janicka Krystyna2
Investigation into the vasospastic mechanisms in the pathogenesis of glaucomatous neuropathy


Ocena funkcji wzroku 3 i 6 miesięcy po wszczepieniu dyfrakcyjnej i refrakcyjnej soczewki wieloogniskowej w procedurze „mix and match” (str. 209)
Lubiński Wojciech, Podborączyńska-Jodko Karolina, Gronkowska-Serafin Jolanta, Karczewicz Danuta
Visual outcomes three and six months after implantation of diffractive and refractive multifocal IOL combinations


Wyniki implantacji nowego typu zwijalnej wewnątrzgałkowej soczewki przedniokomorowej (str. 216)
Omulecki Wojciech, Bartela Joanna, Synder Aleksandra, Pałenga-Pydyn Dorota, Wilczyński Michał
Results of implantation a new type of foldable anterior chamber intraocular lens


Rola krążących komórek progenitorowych śródbłonka w rozwoju retinopatii wcześniaczej – badanie prospektywne (str. 223)
Anna Machalińska1,2, Maciej Kotowski3, Krzysztof Safranow4, Joanna Lewandowska5, Monika Modrzejewska2, Jacek Rudnicki6, Ryszard Czajka5, Bogusław Machaliński3
The role of circulating endothelial progenitor cells in the progression of retinopathy of prematurity – a prospective study


Wzrost liczby krążących komórek śródbłonka jako wykładnik przewlekłej dysfunkcji naczyniowej w AMD (str. 228)
Anna Machalińska1,2, Krzysztof Safranow3, Zofia Sylwestrzak2, Krzysztof Szmatłoch2, Leszek Kuprjanowicz2, Danuta Karczewicz2
Elevated level of circulating endothelial cells as an exponent of chronic vascular dysfunction in the course of AMD


Zastosowanie terapii łączonej PDT z iniekcjami doszklistkowymi octanu triamcinolonu u pacjentów z wysiękową postacią AMD. Doniesienie wstępne (str. 233)
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Karol Krzystolik, Danuta Karczewicz, Monika Drobek-Słowik, Katarzyna Kubasik-Kładna
Combined photodynamic therapy and intravitreal injection of triamcinolone acetonide in patients with wet form of AMD. Introductory report


Nabłoniak wapniejący Malherbe’a (pilomatrixoma) – obserwacje własne (str. 237)
Ewa Czerniawska1, Arkadiusz Pogrzebielski1, Bożena Romanowska-Dixon1, Jolanta Orłowska-Heitzman2
Malherbe’s calcifying epithelioma (pilomatrixoma) – own experience


Stan układu wzrokowego a postępy w nauce u dzieci w wieku 6-10 lat z obszaru Wielkopolski na podstawie badań przesiewowych narządu wzroku i badań ankietowych (str. 243)
Danuta Pieczyrak, Bogdan Miśkowiak
Condition of the visual system and school achievements in 6 to 10 years old children from Wielkopolska region as detected by visual screening and questionnaire studies


Morfologia hodowli autologicznego nabłonka rogówki (str. 249)
Dobrowolski Dariusz1,2, Wylęgała Edward1, Orzechowska-Wylęgała Bogusława3, Wowra Bogumił1, Bielecka Anna4, Obuchowicz Ewa4, Małecki Andrzej4, Gabryel Bożena4
Culture morphology of the autologous cultivated corneal epithelium


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Jaskra złośliwa i zakrzep żyły środkowej siatkówki po kapsulotomii tylnej laserem Nd: YAG (str. 254)
Malukiewicz Grażyna, Stafiej Joanna
Malignant glaucoma and Central Retinal Vein Occlusion after Nd: YAG laser posterior capsulotomy


Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce nadciśnienia wewnątrzczaszkowego u dzieci i młodzieży (str. 258)
Małgorzata Mrugacz, Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Optical coherence tomography in diagnosis of intracranial hypertension in children


Oczne objawy kliniczne w zespole Pataua (trisomia 13.) – obserwacje własne (str. 263)
Krystyna Kanigowska, Mirosława Grałek, Małgorzata Seroczyńska
Clinical ocular manifestation of Patau’s syndrom (trisomy13) – own observations


Znaczenie badania okulistycznego w rozpoznawaniu gangliozydozy GM1 (str. 266)
Elżbieta Krzywińska-Zdeb1, Maria Giżewska1, Monika Modrzejewska2, Hanna Romanowska1, Iwona Stecewicz1, Anna Pawłowska1, Martyna Tuziak1, Mieczysław Walczak1
The role of ophthalmological examination in the diagnosis of gangliosidosis GM1


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Zastosowanie szwów regulowanych do kontroli filtracji w trabekulektomii – przegląd metod operacyjnych (str. 270)
Piotr Jurowski1, Agnieszka Gajdowska2
Adjustable suture as a method of guarded filtration in trabeculectomy – review of current techniques


Nabłoniak wapniejący Malherbe’a (pilomatrixoma) (str. 274)
Ewa Czerniawska, Arkadiusz Pogrzebielski, Bożena Romanowska-Dixon
Malherbe’s calcifying epithelioma (pilomatrixoma)


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Profesor Stanisław Mondelski – wybitny okulista poznański. W dwudziestą rocznicę śmierci (str. 277)
Tomasz Kazało1, Andrzej Grzybowski2,3
Professor Stanislaw Mondelski – the prominent ophthalmologist in Poznan. In the twentieth anniversary of the death


Ciekawe życie ojca polskiej okulistyki Wiktora Feliksa Szokalskiego (1811–1891) – w dwustulecie urodzin (str. 280)
Andrzej Grzybowski1,2, Iwona Winiarczyk1
Interesting life father’s of Polish Ophthalmology – Wiktor Feliks Szokalski (1811–1891) – In 200 years anniversary of his birth


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI