Wydanie 4-6/2011

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issuePRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Leczenie farmakologiczne chorych na nawrotowe idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka (str. 111)
Jerzy Szaflik1, Artur Bachta2, Maciej Kulig2, Mateusz Tłustochowicz3, Andrzej Stankiewicz3, Witold Tłustochowicz2
Pharmacological treatment of recurrent idiopathic anterior uveitis


Poprawa funkcji bioelektrycznej uszkodzonej siatkówki oka po zastosowaniu wspomagającej terapii komórkowej. Doniesienie wstępne (str. 117)
Anna Machalińska1,2, Wojciech Lubiński2, Krzysztof Penkala2,3, Miłosz Kawa4, Bartłomiej Baumert4, Barbara Wiszniewska1, Danuta Karczewicz2, Bogusław Machaliński4
Functional improvement of injured retina following the adjuvant stem cell-based therapy. Preliminary report


Funkcja bioelektryczna komórek zwojowych siatkówki mierzona badaniem PERG u pacjentów z nadciśnieniem ocznym (str. 122)
Lubiński Wojciech1, Gosławski Wojciech1, Penkala Krzysztof2, Szych Zbigniew3, Karczewicz Danuta1
Retinal ganglion cells function measured by the PERG test in patients with ocular hypertension


Powikłania po iniekcjach do komory ciała szklistego – doświadczenia własne (str. 127)
Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Katarzyna Kowalska, Irmina Jankowska-Lech, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek
Complications of intravitreal injections – own experience


Przezźreniczna termoterapia (TTT) w leczeniu nowotworów przerzutowych rosnących w naczyniówce (str. 132)
Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Kowal, Arkadiusz Pogrzebielski, Anna Markiewicz
Transpupillary thermotherapy (TTT) for intraocular metastases in choroid


Ocena grubości warstwy lipidowej filmu łzowego w diagnostyce zespołu suchego oka u dzieci po przeszczepieniu allogenicznych komórek macierzystych układu krwiotwórczego (str. 136)
Małgorzata Kurpińska1, Ewa Gorczyńska2, Joanna Owoc-Lempach2, Aleksandra Bernacka1, Marta Misiuk-Hojło1, Alicja Chybicka2
Assessment of lipid layer thickness of tear film in the diagnosis of dry-eye syndrome in children after the hematopoietic stem cell transplantation


Ustawienie i ruchomość gałek ocznych u pacjentów po chirurgii konwencjonalnej z powodu odwarstwienia siatkówki (str. 141)
Joanna Siwiec-Prościńska, Anna Gotz-Więckowska, Piotr Rakowicz, Jarosław Kocięcki
The disturbances of the eye position and motility in patients after scleral buckling surgery due to retinal detachment


Przepływ krwi w mikrokrążeniu plamki po witrektomii przez pars plana z tamponadą olejem silikonowym (str. 146)
Kubicka-Trząska Agnieszka, Kobylarz Joanna, Romanowska-Dixon Bożena
Macular microcirculation blood flow after pars plana vitrectomy with silicone oil tamponade


Interleukina 8 oraz interferon gamma w ocznej postaci toksoplazmozy (str. 149)
Jacek Czepiel1, Grażyna Biesiada1, Iwona Sobczyk-Krupiarz1, Grażyna Miklaszewska3, Danuta Fedak2, Bogdan Solnica2, Tomasz Mach1, Aleksander Garlicki1
Interleukin 8 and interferon gamma in ocular toxoplasmosis


Objawy okulistyczne w przebiegu zespołu Nijmegen (str. 153)
Mirosława Grałek1, Krystyna H. Chrzanowska2, Krystyna Kanigowska1, Beata Kocyła-Karczmarewicz1
Ocular findings in Nijmegen Breakage Syndrome


Ocena okulistyczna zdolności do prowadzenia pojazdów samochodowych u kierowców po 60. roku życia (str. 156)
Iwona Laudańska-Olszewska, Marta Biesiadzka, Maria Omulecka
Ophthalmological assessment of driving ability of drivers at the age more than 60 years


Jakość życia chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – problem medyczny i społeczny (str. 161)
Maria Muzyka-Woźniak1,2, Marta Misiuk-Hojło1, Alicja Wesołowska2
Quality of life in patients with age-related macular degeneration – medical and social problem


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Ostra martwica siatkówki – opis przypadku (str. 165)
Oleksy Piotr, Karska-Basta Izabella, Kubicka-Trząska Agnieszka, Romanowska-Dixon Bożena
Acute retinal necrosis – a case report


Chirurgiczne leczenie rogowiaka kolczystokomórkowego powiek (str. 168)
Tomasz Zieliński
Surgical treatment of the periocular keratoacanthoma


Gruźlica skóry powiek – opis przypadku (str. 172)
Anna Wyrwicka1, Radosław Minias2, Piotr Jurowski3
Cutaneous eyelid tuberculosis – a case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Profilaktyka zmętnienia torebki tylnej soczewki w badaniach doświadczalnych (str. 175)
Agnieszka Łukaszewska-Smyk, Józef Kałużny
Prevention of posterior capsule opacification in experimental studies


Zjawiska hemodynamiczne w naczyniach krwionośnych gałki ocznej (str. 180)
Monika Modrzejewska
Hemodynamic phenomena in retrobulbar and eyeball vessels


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI