Wydanie 1-3/2011

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issuePRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Retrospektywna analiza kalkulacji mocy soczewek wewnątrzgałkowych umieszczanych w bruździe rzęskowej (str. 13)
Langwińska-Wośko Ewa, Skopiński Piotr, Kołodziejczyk Wojciech, Szulborski Kamil, Wójcik-Gryciuk Anna
A retrospective analysis of the intraocular lens power calculation in cases of sulcus fixation


Komplikacje w czasie fakoemulsyfikacji u pacjentów z zaćmą biegunową tylną (str. 16)
Langwińska-Wośko Ewa, Szulborski Kamil, Broniek-Kowalik Karina
The complications during phacoemulsification in patients with posterior polar cataract


Implantacja sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej tylnokomorowej z zastosowaniem jednopunktowej fiksacji śródtwardówkowej u dzieci w długim okresie obserwacji (str. 19)
Krystyna Kanigowska, Mirosława Grałek
Posterior chamber intraocular lens implantation with one-point scleral fixation in children in long time observation


Wpływ czynników genetycznych na występowanie krótkowzroczności (str. 22)
Czepita Damian, Mojsa Artur, Ustianowska Maria, Czepita Maciej, Lachowicz Ewelina
The effect of genetic factors on the occurrence of myopia


Zapalenie błony naczyniowej u chorych na stwardnienie rozsiane (str. 25)
Maria Lewandowska-Furmanik, Dorota Pożarowska, Anna Matysik-Woźniak, Wojciech Kątski
Uveitis in patients with multiple sclerosis


Przeciwciała przeciwsiatkówkowe (PPS) w surowicy chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) przed przezźreniczną termoterapią (TTT) oraz po przezźrenicznej termoterapii (TTT) łączonej z iniekcją octanu triamcinolonu pod tylną pochewkę Tenona (sTTA) (str. 28)
Agnieszka Kubicka-Trząska1, Joanna Wilańska2
Serum antiretinal antibodies (ARA) in patients with exudative age-related macular degeneration (AMD) treated with transpupillary thermotherapy (TTT) alone and with transpupillary thermotherapy (TTT) combined with injection


Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem a obwód siatkówki (str. 34)
Joanna Ciszewska, Monika Turczyńska, Iwona Świtka-Więcławska, Dariusz Kęcik
Peripheral retina in AMD patients


Azytromycyna w profilaktyce okołoiniekcyjnej chorych z wysiękowym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (str. 38)
Małgorzata Figurska
Azithromycin in prophylaxis of intravitreal injections in patients with wet age-related macular degeneration


Wpływ spożycia produktów bogatych w luteinę na jej podaż w diecie u osób ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD) (str. 42)
Dariusz Włodarek, Dominika Głąbska
Influence of the lutein-rich products consumption on its supply in diet of individuals with age-related macular degeneration (AMD)


Comparison of the biometric measurements obtained using noncontact optical biometers LenStar LS 900 and IOL Master V.5 (str. 47)
Kołodziejczyk Wojciech, Gałecki Tomasz, Łazicka-Gałecka Monika, Szaflik Jerzy
Porównanie wyników pomiarów biometrycznych uzyskanych za pomocą bezdotykowych optycznych biometrów LenStar LS 900 i IOL Master V.5


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Zastosowanie dynamicznego rezonansu magnetycznego w diagnostyce zaburzeń ruchomości gałek ocznych (str. 52)
Loba Piotr1, Laudanska-Olszewska Iwona1, Majos Agata3, Stefańczyk Ludomir3, Broniarczyk-Loba Anna2
The use of dynamic magnetic resonance in the diagnosis of ocular motility disorders


Terapia łączona chirurgiczno-farmakologiczna wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki zawiązanego z wiekiem (str. 56)
Małgorzata Figurska, Jacek Robaszkiewicz, Agnieszka Bogdan-Bandurska
Combined pharmacological-surgical treatment in exudative age-related


Iniekcje doszklistkowe bevacizumabu u dziecka z podsiatkówkową neowaskularyzacją – opis przypadku (str. 60)
Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Anna Barć, Jolanta Oficjalska
Intravitreal bevacizumab injections in a child with choroidal neovascularization – case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Patomechanizmy witreoretinopatii proliferacyjnej (str. 64)
Kaczmarek Radosław, Misiuk-Hojło Marta
Patomechanisms in proliferative vitreoretinopathy


Jaskra u pacjenta z krótkowzrocznością – problemy diagnostyczne (str. 68)
Beata Urban
Glaucoma in the myopic patient – diagnostic problems


Optyczna koherentna tomografia w obrazowaniu kąta przesączania (str. 71)
Łukasz Drzyzga, Ewa Mrukwa-Kominek, Ewa Mielniczuk, Wanda Romaniuk
Optical Coherence Tomography in the imaging of the iridocorneal angle


Zastosowanie aparatu Pentacam w diagnostyce i ocenie progresji stożka rogówki (str. 75)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik
The use of Pentacam for keratoconus diagnosis and progress evaluation


Pierwsze objawy uszkodzenia jaskrowego w nerwie wzrokowym (str. 82)
Anderson Douglas R., MD
The first signs of glaucomatous cupping in the optic nerve


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI