Wydanie 7-9/2010

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issuePRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Gojenie uporczywego powierzchownego owrzodzenia rogówki po oparzeniu zasadą u królików poddanych fototerapeutycznej keratektomii laserowej. Obrazy – kliniczny i w mikroskopii elektronowej (str. 137)
Lakimenko Stanislav1, Buznyk Oleksiy1, Shchypun Sergiy2, Dumbrova Nataliya3, Molchanyuk Nataliya3
Healing of alkali burned rabbit corneas with persistent superficial ulceration after excimer laser phototherapeutic keratectomy. Clinical and electron microscopic findings


Fototerapeutyczna keratektomia laserowa w leczeniu uporczywego owrzodzenia rogówki powstałego po jej oparzeniu. Badania kliniczne (str. 195)
Lakimenko Stanislav1, Buznyk Oleksiy1, Shchypun Sergiy2
Treatment of post-burn persistent corneal ulcers with excimer laser phototherapeutic keratectomy. Prospective clinical trial


Antyproliferacyjny wpływ kwasu mykofenolowego na komórki nabłonka barwnikowego siatkówki in vitro (str. 201)
Kaczmarek Radosław1, Zaczyńska Ewa2, Misiuk-Hojło Marta1
Antiproliferative properties of mycophenolic acid on human retinal pigment epithelial cells in vitro


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Retrospektywna analiza wzrokowych potencjałów wywołanych w przypadkach istnienia różnych chorób układowych i chorób oczu (str. 205)
Pojda-Wilczek Dorota
Retrospective analysis of pattern VEP results in different ocular and systemic diseases


Typ zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem a obecność odłączenia tylnego ciała szklistego (str. 210)
Gawęcki Maciej1, Doroszkiewicz Mariusz2, Rydzewski Jacek2
Age related macular degeneration and presence of posterior vitreous detachment


Efektywność i bezpieczeństwo leczenia wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem doszklistkowymi iniekcjami bevacizumabu w obserwacji 6-miesięcznej (str. 213)
Małgorzata Figurska
Effectivity and safety of bevacizumab intravitreal injections for exudative age-related macular degeneration treatment – 6 months observations


Kliniczna ocena nowej metody pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem ICare (str. 217)
Patrycja Krzyżanowska-Berkowska1, Magdalena Asejczyk-Widlicka2
Clinical evaluation of the ICare tonometer in measuring intraocular pressure


Leczenie niedrożności dróg łzowych za pomocą sondowania dróg łzowych u dzieci w wieku poniżej 4 lat (str. 221)
Małgorzata Mrugacz, Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Treatment of nasolacrimal duct obstruction with probing in children younger than 4 years


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Złożone leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 223)
Figurska Małgorzata, Wierzbowska Joanna, Robaszkiewicz Jacek
Combined therapy in exudative age-related macular degeneration


Autologiczny przeszczep naczyniówki i nabłonka barwnikowego siatkówki w leczeniu krwotoku podsiatkówkowego w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 230)
Marcin Stopa, Iwona Rospond-Kubiak, Piotr Rakowicz, Jarosław Kocięcki
Autologous choroidal RPE patch transplantation for submacular hemorrhage


Idiopatyczna neowaskularyzacja podsiatkówkowa u dzieci (str. 236)
Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Karolina Agopsowicz-Spławska, Anna Barć
Idiopathic choroidal neovascularization in children


Ostra jaskra fakomorficzna u pacjenta z cukrzycą typu 1. – opis przypadku (str. 240)
Urszula Chomańska, Paweł Kraśnicki, Ewa Proniewska-Skrętek, Zofia Mariak
Acute phacomorphic glaucoma in patient with diabetes mellitus type 1 – case report


Zespół obkurczania torebki przedniej soczewki po operacjach fakoemulsyfikacji zaćmy (str. 243)
Urszula Chomańska, Paweł Kraśnicki, Ewa Proniewska-Skrętek, Zofia Mariak
Anterior capsule contraction syndrome after cataract phacoemulsification surgery


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Zmiany okulistyczne i elektrofizjologiczne w chorobie Parkinsona (str. 247)
Nowacka Barbara, Lubiński Wojciech, Karczewicz Danuta
Ophthalmological and electrophysiological features of Parkinson’s disease


Zmiany w narządzie wzroku u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C leczonych interferonem (str. 253)
Małgorzata Mrugacz1, Dariusz Lebensztejn2
Ocular findings in hepatitis C patients treated with interferon


Platforma soczewkowa (str. 257)
Agnieszka Łukaszewska-Smyk, Józef Kałużny
Lens platform


Rozwój oka u dzieci.
Część I. Wymiary gałki ocznej
(str. 263)

Ewelina Lachowicz, Damian Czepita
Eye development in children. Part I. Eyeball dimensions


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI