Wydanie 4-6/2010

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issuePRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Aphakic glaucoma after congenital cataract surgery with and without intraocular lens implantation
Urban Beata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina
Jaskra w oku bezsoczewkowym po operacji zaćmy wrodzonej bez wszczepu sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej i z jej wszczepem


Ocena skuteczności zastawek Ahmeda w leczeniu operacyjnym jaskry u dzieci i młodzieży
Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Urban
The evaluation of efficacy of Ahmed valve implantation in the surgical treatment of glaucoma in children and adolescents


Operacja zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony naczyniowej
Urban Beata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina
Cataract surgery with primary intraocular lens implantation in children suffering from chronic uveitis


Niezborność indukowana chirurgicznie po bimanualnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie oraz po standardowej fakoemulsyfikacji zaćmy
Olena Wilczyńska, Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki
Surgically induced astigmatism after bimanual phacoemulsification through microincision and after standard phacoemulsification


Wczesne zmiany w narządzie wzroku związane z pęknięciem tętniaka mózgu
Iwona Obuchowska, Jan Kochanowicz, Zofia Mariak1, Zenon Mariak
Early changes in the visual system connected with brain's aneurysm rupture


Ogniskowa proliferacja nabłonka barwnikowego siatkówki jako czynnik ryzyka rozwoju utajonej neowaskularyzacji naczyniówkowej
Anna Święch-Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Tomasz Żarnowski
Focal retinal pigment epithelium proliferation as a risk factor for occult choroidal neovascularisation


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia barwnikowa - dylematy terapeutyczne
Agnieszka Kubicka-Trząska, Piotr Oleksy, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon
Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy (APMPPE) - a therapeutic dilemma


Zapalenie nerwu wzrokowego i siatkówki w przebiegu choroby kociego pazura
Joanna Karolak, Anna Gotz-Więckowska
Neuroretinitis in cat scratch disease


Zespół Annette von Droste-Hülshoff - opis przypadku
Marta Pawlak, Anna Gotz-Więckowska
Annette von Proste-Hülshoff syndrom - case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Optical coherence tomography in imaging of macular diseases
Figurska Małgorzata, Robaszkiewicz Jacek, Wierzbowska Joanna
Optyczna koherentna tomografia w obrazowaniu chorób plamki


Safety of ranibizumab therapy in wet AMD and the role of vascular endothelial growth factors in physiological angiogenesis
Figurska Małgorzata, Robaszkiewicz Jacek, Wierzbowska Joanna
Bezpieczeństwo terapii ranibizumabem w wysiękowej postaci AMD i rola naczyniowego czynnika wzrostu w procesie fizjologicznej angiogenezy


Zastosowanie nowych barwników w chirurgii okulistycznej
Robert Rejdak, Agnieszka Oleszczuk, Anna Mańkowska, Magdalena Kiczyńska, Zbigniew Zagórski, Tomasz Żarnowski
Novelty of vital dyes in ophthalmic surgery


Nieprawidłowe reakcje źreniczne
Joanna Kowal, Anna Strzałka, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Abnormal pupils reactions


Pełzaki z rodzaju Acanthamoeba jako czynnik etiologiczny zapalenia rogówki oka
Danuta Kosik-Bogacka1, Damian Czepita2, Natalia Łanocha1
Amoebas of the genus Acanthamoeba as an etiological factor of keratitis


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI