Wydanie 1-3/2010

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issuePRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Wyniki leczenia egzogennego zapalenia wnętrza gałki ocznej za pomocą witrektomii połączonej z antybiotykoterapią doszklistkową w oczach z ostrością wzroku lepszą niż poczucie światła
Marcin Stopa, Jarosław Kocięcki
Vitrectomy with intravitreal antibiotic administration in exogenous endophthalmitis treatment in eyes with vision better than light perception


Skojarzone chirurgiczno-farmakologiczne leczenie makulopatii cukrzycowej
Jacek Robaszkiewicz1, Katarzyna Chmielewska1, Joanna Wierzbowska1, Małgorzata Figurska1, Małgorzata Frontczak-Baniewicz2, Andrzej Stankiewicz1
Combined surgical and pharmacological treatment of diabetic maculopathy


Zmiany grubości siatkówki w okolicy plamki u chorych z jaskrą pierwotną otwartego kąta mierzone za pomocą analizatora RTA
Barbara Polaczek-Krupa, Iwona Grabska-Liberek
Changes of the retinal thickness in the macula region in primary open-angle glaucoma patients measured with RTA analyzer


Analiza częstości występowania zapalenia błony naczyniowej, jego rodzajów i przyczyn powstawania u dzieci hospitalizowanych w Klinice Okulistyki we Wrocławiu w latach 2001-2006
Małgorzata Iwanejko, Anna Turno-Kręcicka, Anna Barć
Analysis of rate, types and causes of uveitis in children hospitalized at Ophthalmology Clinic in Wroclaw in years 2001-2006


Wyniki leczenia zaćmy u dzieci i młodzieży będących pacjentami Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Joanna Siwiec-Prościńska, Anna Gotz-Więckowska, Krzysztof Załęcki, Jarosław Kocięcki, Andrzej Dmitriew
The results of the treatment of the cataract in children and youth treated in Ophthalmology Clinic in Poznań


Badania przesiewowe wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci w wieku 6-10 lat z obszaru Wielkopolski
Danuta Pieczyrak, Bogdan Miśkowiak
Screening of selected parameters of visual system in children at the age of 6 to 10 in Great Poland area


Ocena temperamentu chorych z centralną surowiczą retinopatią. Doniesienie wstępne
Hanna Lesiewska-Junk1, Grażyna Malukiewicz2, Marcin Jaracz3, Marzenna Brożek-Pestka1, Alina Borkowska3
Temperament evaluation of patients with central serous retinopathy, preliminary report


Nerwiakowłókniakowatość typu 1. w obserwacjach własnych
Grzegorz Czajkowski2, Jakub Kałużny1, Agnieszka Jatczak-Gaca2, Mariusz Wysocki2
Neurofibromatosis type 1 - own experiences


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Hidradenocarcinoma eccrinale syringomatodes of the eyelid - case of a rare malignancy
Ziaja Karolina1, Pogrzebielski Arkadiusz1, Orłowska-Heitzman Jolanta2, Romanowska-Dixon Bożena1
Hidradenocarcinoma eccrinale syringomatodes powieki - przypadek rzadkiego nowotworu złośliwego


Choroidopatia pełzająca - spektrum zmian na dnie oka w 3-letnim okresie obserwacji choroby
Anna Wyrwicka1, Piotr Jurowski2
Serpiginous choroidopathy - spectrum of fundus changes in 3 years of follow up


Zapalenie wnętrza gałki ocznej po iniekcji doszklistkowej octanu triamcynolonu ? opis przypadku
Agnieszka Jamrozy-Witkowska1, Iwona Grabska-Liberek1, Katarzyna Kowalska1, Jolanta Oficjalska-Młyńczak2
Endophthalmitis following intravitreal triamcinolone acetonid injection ? a case report


Zastosowanie preparatu bevacizumab w leczeniu uzupełniającym jaskry zamkniętego kąta - opis przypadku
Iwona Helemejko, Joanna Jurowska-Liput
Use of bevacizumab as an additional strategy in angle closure glaucoma - case report


Tylna niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego jako powikłanie obustronnej radykalnej operacji usunięcia węzłów chłonnych szyi
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak, Radosław Budrowski
Posterior ischemic optic neuropathy following bilateral radical dissection of cervical lymph nodes


Laserowa korekcja wady refrakcji a zaburzenia widzenia obuocznego - opis przypadku
Ewa Zamojska1, Piotr Loba2, Elżbieta Archacka3, Anna Broniarczyk-Loba1
Refractive laser eye surgery and binocular vision disorders - case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Charakterystyka kliniczna urazów penetrujących narządu wzroku z obecnością ciała obcego wewnątrz gałki ocznej. Część I. Patogeneza i obraz kliniczny
Iwona Obuchowska, Katarzyna J. Napora, Aneta Sidorowicz, Zofia Mariak
Clinical characteristics of penetrating ocular injuries with intraocular foreign body. Part I. Pathogenesis and clinical features


Charakterystyka kliniczna urazów penetrujących narządu wzroku z obecnością ciała obcego wewnątrz gałki ocznej. Część II. Diagnostyka i leczenie
Iwona Obuchowska, Aneta Sidorowicz, Katarzyna J. Napora, Zofia Mariak
Clinical characteristics of penetrating ocular injuries with intraocular foreign body. Part II. Diagnostics and treatment


Psychologiczne następstwa niedowidzenia
Joanna Łazarczyk-Kirejczyk1, Agata Szulc1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk2
The psychological consequences of amblyopia


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI