Wydanie 7-9/2009

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Komputerowe graficzne przedstawienie wyników badania siatkówki. Oprogramowanie poprawiające jakość dokumentacji zmian na dnie oka
Clemens Jürgens1, Rico Großjohann1, Damian Czepita2, Frank Tost1
Computer graphic display of retinal examination results. Software improving the quality of documenting fundus changes


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Technika oszczędzająca endotelium płatka rogówki w przeszczepie tylnym za pomocą rynny ześlizgowej Busina
Edward Wylęgała1,2, Dorota Tarnawska1, Dariusz Dobrowolski1, Dominika Janiszewska1,2, Anna Nowińska1
Descemet stripping endothelial keratoplasty using Busin technique to minimize endothelial cell loss


Wpływ fakoemulsyfikacji zaćmy techniką koaksjalną z cięcia 3,0 mm i metodą małego cięcia (MICS) na grubość rogówki
Edward Wylęgała1,2, Małgorzata Rebkowska-Juraszek2, Dariusz Dobrowolski2, Anna Woyna-Orlewicz2
Influence of 3.0 mm incision coaxial phacoemulsification and microincision cataract surgery (MICS) on corneal thickness


Ocena jakości życia pacjentów przed operacją zaćmy i po operacji zaćmy
Elżbieta Płachecka1, Grażyna Malukiewicz2
Evaluation quality of life of patients before and after cataract extraction


Ocena grubości siatkówki w okolicy plamki w populacji zdrowych osób wykonana za pomocą analizatora grubości siatkówki RTA
Barbara Polaczek-Krupa, Iwona Grabska-Liberek
Evaluation of retinal thickness in the macula region in a population of healthy subjects by using the retinal thickness analyzer RTA


Zaburzenia widzenia barwnego i wrażliwości na kontrast u chorych z cukrzycą typu II bez cech retinopatii
Grażyna Malukiewicz1, Hanna Lesiewska-Junk2, Karolina Kaźmierczak1
Changes in the colour vision and contrast sensitivity in diabetic patients without retinopathy


Jaki wiek powinny osiągnąć dzieci z pierwotnym zezem rozbieżnym, aby można było efektywnie je operować? Wskazania na podstawie własnych wyników leczenia
Olimpia Nowakowska1, Magdalena Bęben1, Piotr Loba1, Anna Broniarczyk-Loba2
In what age should we operate on children with primary exotropia? Indications based on own therapeutic results


Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii w monitorowaniu leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem metodą terapii fotodynamicznej
Jarosław Piłat1, Edward Wylęgała1,2
Application of Optical Coherent Tomography in monitoring age-related macular degeneration after photodynamic therapy


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Pierwotne manifestacje chłoniaków w oczodole
Yana Shenk1, Bożena Jarosz2, Tomasz Żarnowski1
Primary manifestations of lymphomas in the orbit


Zastosowanie nowoczesnych technik neurochirurgicznych podczas usuwania ciał obcych z oczodołu - opis dwóch przypadków
Katarzyna J. Napora1, Iwona Obuchowska1, Tomasz Łysoń2, Andrzej Sieśkiewicz3, Maciej Bień2, Zofia Mariak1, Zenon Mariak2
Modern neurosurgical techniques to remove intraorbital foreign bodies - report of two cases


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Ergonomia pracy przy komputerze - spojrzenie okulisty
Małgorzata Mrugacz, Michał Szumiński
Ergonomics in computerized workplace - an ophthalmological view


Metody obliczania niezborności indukowanej chirurgicznie
Olena Wilczyńska, Michał Wilczyński
Methods of calculating surgically induced astigmatism


Komórki macierzyste siatkówki oka - istniejący stan badań, perspektywy terapeutyczne
Anna Machalińska1,2, Ewa K. Zuba-Surma3
Stem cells in adult retina - current state of research, future therapeutic prospects


Centralna surowicza choroidoretinopatia - charakterystyka obrazu klinicznego i ocena wpływu stanu ogólnego na rokowanie i przebieg schorzenia. Przegląd piśmiennictwa
Joanna Siwiec-Prościńska1, Tomasz Prościnski2, Jarosław Kocięcki1, Krystyna Pecold1
Central serous choroidoretinopathy - the characteristics of the clinical picture and the evaluation of the influence of general conditions at the prognosis and the course of the disease. Metaanalysis


Opieka okulistyczna w Nepalu
Rafał Nowak
Eye care in Nepal


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Proces powstawania Kliniki Chorób Oczu Akademii Medycznej w Łodzi, etapy jej rozwoju i działalność w latach 1945-1970
Joanna Grącka
Formation of the Eye Clinic in Lodz, the stages of development and activities in the years 1945-1970


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI