Wydanie 4-6/2009

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Ocena użyteczności soczewki dyskowatej w zabiegach łączonych usunięcia zaćmy z pars plana witrektomią
Jarosław Kocięcki, Marcin Stopa, Krzysztof Załęcki
Evaluation of the disc shaped lens in the combined cataract and vitrectomy surgery


Grubość siatkówki w plamce u pacjentów z cukrzycą oceniania za pomocą analizatora RTA
Barbara Polaczek-Krupa, Iwona Grabska-Liberek, Barbara Terelak-Borys
Evaluation of retinal thickness in macular region in diabetic patients with RTA analyzer


Przyczyny zgłaszania się pacjentów na ostry dyżur pełniony przez Katedrę i Klinikę Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2001-2006
Ewa Langwińska-Wośko, Izabella Wójcicka, Sebastian Gajda
Analysis of patients, reasons attendance to emergency service carried out by the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw


Distribution of the C-460T polymorphism of the vascular endothelial growth factor gene in age-related macular degeneration
Szaflik Jacek P.1, Błasiak Janusz2, Krzyżanowska Anna1, Zaraś Małgorzata1, Janik-Papis Katarzyna2, Borucka Anna I.1, Woźniak Katarzyna2, Szaflik Jerzy1
Rozkład genotypów polimorfizmu C-460T genu naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Martwica twardówki po operacji wgłabiającej u chorej z pyoderma gangrenosum
Maria Kmera-Muszyńska, Piotr Tesla, Anna Okruszko
Scleral necrosis after scleral buckling surgery of the patient with pyoderma gangrenosum


Tętniaki prosówkowate Lebera - opis przypadku
Maciej Gawęcki
Leber miliary aneurysms - a case report


Implantacja sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej w anomaliach rozwojowych soczewki u dzieci
Krystyna Kanigowska, Mirosława Grałek, Beata Kępa, Barbara Chipczyńska
Intraocular lens implantation in developmental lens disorders in children


Przemieszczenie soczewki z fiksacją śródtwardówkową w wyniku degradacji szwu polipropylenowego - opis przypadku
Krystyna Kanigowska1, Mirosława Grałek1, Elżbieta Czarnowska2, Agnieszka Zajączkowska2
Subluxation of scleral-fixated PC IOL caused by polypropylene suture degradation - case report


Choroidopatia punktowata wewnętrzna - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Karolina Ziaja, Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon
Punctate inner choroidopathy - a case report and literature review


Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa - rzadka postać neowaskularyzacji naczyniówkowej
Monika Węglarz, Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Polypoidal choroidal vasculopathy - a rare form of choroidal neovascularization


Zespół licznych znikających białych punktów (Multiple Evanescent White-Dot Syndrome - MEWD) - opis przypadku
Karolina Żaczek-Zakrzewska
Multiple Evanescent White-Dot Syndrome - case report


Dystrofia polimorficzna tylna rogówki - opis przypadku
Anna Nowińska1, Edward Wylęgała1,2, Dariusz Dobrowolski1
Posterior polymorphous corneal dystrophy - case report


Porażenie międzyjądrowe mięśni zewnątrzgałkowych w przebiegu stwardnienia rozsianego i urazu głowy. Opis 2 przypadków
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
Internuclear ophthalmoplegia in course of multiple sclerosis and head trauma. Presentation of 2 cases


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Zespół pseudoeksfoliacji (PEX) - schorzenie ogólnoustrojowe
Anna K. Kurowska, Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik
Pseudoexfoliation syndrome (PEX) - a systemic disorder


Porażenie międzyjądrowe mięśni zewnątrzgałkowych - przyczyny, objawy i postępowanie
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
Internuclear ophthalmoplegia - causes, symptoms and management


Mechanizmy oksydacyjne w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Katarzyna Janik-Papis1, Magdalena Ulińska2, Anna Krzyżanowska1, Ewelina Stoczyńska1, Anna I. Borucka2, Katarzyna Woźniak1, Małgorzata Zaraś2, Jacek P. Szaflik2, Janusz Błasiak1
Role of oxidative mechanisms in the pathogenesis of age-related macular degeneration


Żelazo i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
Błasiak Janusz1, Skłodowska Anna2, Ulińska Magdalena2, Szaflik Jacek P.2
Iron and age-related macular degeneration


Aspekty genetyczne zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Katarzyna Janik-Papis1, Małgorzata Zaraś2, Anna Skłodowska2, Magdalena Ulińska2, Anna I. Borucka2, Janusz Błasiak1
Genetic aspects of age-related macular degeneration


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI