Wydanie 1-3/2009

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Oddziaływanie na Candida albicans fotodynamicznych własności błękitu metylenowego w połączeniu z promieniowaniem laserowym o długości fali 630 nm - badanie in vitro
Professor Pasyechnikova Nataliya, MD, PhD Zborovskaya Olexandra, MD, PhD, Kustrin Taras, MD
In vitro photodynamic properties of methylene blue in a combination with laser illumination at 630 nm concerning Candida albicans


Cyfrowy obraz dna oka w oświetleniu o długiej fali
Professor Pasyechnikova Nataliya, MD, PhD Naumenko Volodymir, MD, PhD Korol Andrii, MD, PhD Zadorozhnyy Oleg, MD
Digital imaging of the fundus with long-wave illumination


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Analiza przyczyn eksplantacji soczewek wewnątrzgałkowych w materiale Kliniki Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech
Analysis of causes of intraocular lens explantations in the material of Department of Ophthalmology, Medical University of Lodz


Wyniki czynnościowe fakoemulsyfikacji zaćmy powikłanej pęknięciem torby tylnej soczewki
Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech
Incidence and functional outcome of phacoemulsification complicated by posterior capsular rupture


Helicobacter pylori jako czynnik ryzyka rozwoju centralnej surowiczej chorioretinopatii
Misiuk-Hojło Marta, Michałowska Magdalena, Turno-Kręcicka Anna
Helicobacter pylori ? a risk factor for the developement of the central serous chorioretinopathy


Refrakcja i długość gałki ocznej u pacjentów z druzami tarczy nerwu wzrokowego
Obuchowska Iwona, Mariak Zofia
Refraction and the axial length of the eyeball in patients with the optic disc drusen


Fototromboza indukowana zielenią indocyjaninową (iMP) w leczeniu czerniaka naczyniówki
Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Kubicka-Trząska
Photothrombosis in choroidal melanoma mediated by indocyanine green


Epidemiologia wybranych chorób narządu wzroku u badanych przez Terenową Wojskową Komisję Lekarską w Łodzi
Michał S. Nowak1, Roman Goś1, Janusz Śmigielski2
Epidemiology of ocular diseases - a review of medical examinations from The Area of Military Medical Commission in Lodz


Ocena skuteczności i tolerancji 1,5% kropli ocznych azytromycyny w leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek
Anna M. Ambroziak, Jacek P. Szaflik, Adam Hapunik
Ocena skuteczności i tolerancji 1,5% kropli ocznych azytromycyny w leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek Evaluation of effectiveness and tolerance of treatment with Azithromycin 1.5% eye drops in bacterial conjunctivitis


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Translokacja plamki z retinektomią 360° u chorych z krwotokiem podsiatkówkowym w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Marcin Stopa, Jarosław Kocięcki
Macular translocation with 360 retinectomy for submacular hemorrhage in age related macular degeneration


Nietypowa przytarczowa lokalizacja neowaskularyzacji podsiatkówkowej - opis przypadków
Figurska Małgorzata, Wierzbowska Joanna
Atypical peripapillary location of choroidal neovascularization - cases report


Choroba Besta - opis przypadku rodzinnego występowania
Sława Kwiecień, Magdalena Ulińska, Robert Sulak, Jerzy Szaflik
Best?s disease - family case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Zastosowanie systemu szczelnej irygacji w czasie operacji zaćmy w zapobieganiu rozwojowi zmętnienia torebki tylnej
Adam Kluś, Marek Rękas, Jacek Rudowicz, Andrzej Stankiewicz
Sealed-capsule irrigation during cataract surgery to prevent posterior capsule opacification


Najnowsze światowe standardy w diagnostyce stwardnienia rozsianego
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
The latest world standards in the diagnosis of multiple sclerosis


Autonomiczny układ nerwowy i jaskra pierwotnie otwartego kąta - korelacje patogenetyczne i kliniczne
Joanna Wierzbowska1, Robert Wierzbowski2, Andrzej Stankiewicz1, Jacek Robaszkiewicz1
Autonomic nervous system and primary open angle glaucoma - pathogenetic and clinical correlations


Użądlenia owadów błonkoskrzydłych w gałkę oczną - objawy kliniczne, ich patomechanizm i leczenie
Ewa Cichocka-Jarosz1, Monika Węglarz2, Bożena Romanowska-Dixon3
Hymenoptera stings in eyeball - clinical symptoms, patomechanism and treatment


Krótkowzroczność w schorzeniach ogólnoustrojowych
Małgorzata Mrugacz1, Małgorzata Rydzanicz2, Agata Frajdenberg3, Monika Podfigurna-Musielak4, Marzena Gajęcka2
Myopia in systemic disorders


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI