Wydanie 10-12/2008

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Przyżyciowa ocena pęcherzyka filtracyjnego na poziomie komórkowym za pomocą HRT II Cornea Module
Joanna Jurowska-Liput, Patrycja Krzyżanowska, Łukasz Szelepin, Maria Hanna Niżankowska
Evaluation on the cellular level the filtering bleb following trabeculectomy, using the HRT II Cornea Module


Przyczyny pomijania zalecanych dawek leków przez pacjentów z jaskrą
Małgorzata Kowal, Tomasz Chorągiewicz, Katarzyna Mietlicka, Anna Wyszyńska, Tomasz Żarnowski
Obstacles to medication compliance for patients with glaucoma


Możliwości diagnostyczne modułu rogówkowego HRT II
Zofia Michalewska, Janusz Michalewski, Zofia Nawrocka
Normal Retinal layers in HRT II corneal module


Zaburzenia pola widzenia w druzach tarczy nerwu wzrokowego
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
Visual field defects in the optic disc drusen


Redukcja zespołów literowych z nadczynnością mięśni skośnych w zabiegach jedno- i obustronnych
Olimpia Nowakowska1, Anna Broniarczyk-Loba2, Piotr J. Loba1
The reduction of A-V patterns with oblique muscles overaction in unilateral and bilateral surgery


Ocena obrazu klinicznego, skuteczności leczenia oraz funkcji narządu wzroku u dzieci i młodzieży z toksokarozą oczną
Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Michał Szumiński
Clinical features, the effectiveness of treatment and function of vision organ in children and adolescents with ocular toxocariasis


Ocena narządu wzroku u dzieci z wszczepem zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej
Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Dorota Średzińska-Kita, Małgorzata Mrugacz, Michał Szumiński
Assessment of visual function in children with foldable intraocular lens implants


Czynniki ryzyka AMD i jaskry - obserwacje własne
Joanna Wierzbowska1, Małgorzata Figurska1, Andrzej Stankiewicz1, Janusz Sierdziński2
Risk factors in age-related macular degeneration and glaucoma - own observations


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Czerniak okrężny błony naczyniowej gałki ocznej
Iwona Szuścik1, Bożena Romanowska-Dixon1, Barbara Jakubowska1, Jolanta Orłowska-Heitzman2
Ring melanoma


Czerniak błony naczyniowej u chorych z oczną lub oczno-skórną melanocytozą
Iwona Szuścik1, Bożena Romanowska-Dixon1, Barbara Jakubowska1, Jolanta Orłowska-Heitzman2
Uveal melanoma in patients with ocular or oculodermal melanocytosis


Zespół Ushera - opis przypadku
Sława Kwiecień, Robert Sulak, Jerzy Szaflik
Usher?s syndrome - case report


Terapia anty-VEGF w leczeniu neowaskularyzacji plamkowej towarzyszącej krótkowzroczności - opis przypadków
Małgorzata Figurska, Andrzej Stankiewicz
Anty-VEGF therapy in the treatment of myopic macular choroidal neovascularization - cases report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Rola układu endokannabinoidowego w fizjologicznych i patologicznych procesach w gałce ocznej
Krystyna Nadolska, Roman Goś
The role of endocannabinoid system in physiological and pathological processes in the eye


Centralna surowicza choroidoretinopatia - diagnostyka, monitorowanie i leczenie
Joanna Siwiec-Prościńska1, Tomasz Prościnski2, Jarosław Kocięcki1, Krystyna Pecold1
Central serous choroidoretinopathy (CSCR) - the diagnostics, monitoring and treatment


Wpływ ciąży na narząd wzroku
Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Joanna Kobylarz, Bożena Romanowska-Dixon
Pregnancy and the eye


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Od soczewki do siatkówki. Z dziejów badań nad poszukiwaniem elementu recepcyjnego oka
Andrzej Grzybowski1,2, Włodzimierz Witczak3
From lens to retina. The historical survey on the search of the receptive part of the eye


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI