Wydanie 7-9/2008

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Ocena przydatności badania mfVEP w diagnostyce guzów przysadki mózgowej (str 247)
Anna Piekarska1, Wojciech Lubiński1, Wojciech Gosławski1, Wiesława Wieliczko2, Anhelli Syrenicz3, Tomasz Olszowski4, Danuta Karczewicz1
Value of mfVEP test in pituitary tumors diagnosis (247)


Dystrofia polimorficzna tylna - zmiany w morfologii rogówki obserwowane z użyciem mikroskopii konfokalnej (str 252)
Jacek P. Szaflik, Urszula Kołodziejska, Monika Udziela, Wojciech Kołodziejczyk, Jerzy Szaflik
Posterior polymorphous dystrophy - changes in corneal morphology in confocal microscopy


Ocena zmiany grubości rogówki metodą optycznej koherentnej tomografii po wykonaniu kapsulotomii Nd: YAG laserem u pacjentów z zaćmą wtórną
Ewa Wróblewska-Czajka, Edward Wylęgała
Central corneal thickness measurement by optical coherence tomography after Nd: YAG capsulotomy in patients with posterior capsule opacity


Zmiany w narządzie wzroku w przebiegu zakażenia prątkiem gruźlicy - obserwacje własne
Beata Kępa, Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska, Barbara Chipczyńska
Ocular changes in course of Mycobacterium tuberculosis infection - own observations


Profil wybranych cytokin w zapaleniach błony naczyniowej różnego typu
Jolanta Rusiecka-Ziółkowska1, Anna Turno-Kręcicka2, Anna Białek-Szymańska2, Ewa Salomon3
Profile of selected cytokines in various forms of uveitis


Czy zakażenie Helicobacter pylori ma związek z występowaniem idiopatycznej centralnej chorioretinopatii surowiczej?
Maria Kmera-Muszyńska, Izabella Wójcicka, Jacek Muszyński
Is Helicobacter pylori infection associated with CRS occurrence?


Rola chemokin CCL3/ MIP-1 alfa i CCL4/ MIP-1 beta w patogenezie zespołu suchego oka
Roman Malesiński1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk2, Jolanta Wysocka3
The role of chemokines CCL3/ MIP-1 alfa and CCL4/ MIP-1 beta in pathogenesis of dry eye syndrom


Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania bevacizumabu w leczeniu wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Maria Muzyka-Woźniak1,2, Jolanta Oficjalska-Młyńczak1,2, Bożena Gołębiowska1
Safety and efficacy of using bevacizumab in the treatment of exudative age-related macular degeneration


Skuteczność trabekuloplastyki pneumatycznej (PNT) u chorych z jaskrą otwartego kąta i nadciśnieniem ocznym - doniesienie wstępne
Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz, Łucja Romańska
Efficacy of pneumatic trabeculoplasty (PNT) in patients with open angle glaucoma and ocular hypertension - a preliminary report


Przejściowa hypotonia jako czynnik prognostyczny po operacji sklerektomii głebokiej łączonej z fakoemulsyfikacją
Marek Rękas, Anna Siemiątkowska, Andrzej Stankiewicz
Transitory hypotony as a prognostic factor in combined procedures of phacoemulsification and deep sclerectomy


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Blok źreniczny u dziecka z pierwotnie przetrwałym hiperplastycznym ciałem szklistym - opis przypadku
Krystyna Kanigowska1, Mirosława Grałek1, Wiesława Grajkowska2, Maciej Pronicki2
Pupillary block glaucoma in child with persistent hyperplastic primary vitreus - case report


Nawrót guza mieszanego gruczołu łzowego - opis przypadku
Bogusława Orzechowska-Wylęgała1 Piotr Jędrzejewski1, Edward Wylęgała2, Katarzyna Stęplewska3
Recurrent benign pleomorphic adenoma of the lacrimal gland - a case report


Obraz zatoru tętnicy środkowej siatkówki z zaoszczędzeniem tętniczki rzęskowo--siatkówkowej w optycznej tomografii koherentnej (OCT) - opis przypadku
Wojciech Mańkowski1, Edward Wylęgała1,2
Optical coherence tomography (OCT) in central retinal occlusion with sparing cilioretinal artery - a case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Mały czerniak naczyniówki - problemy diagnostyczne
Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Kubicka-Trząska
Small choroidal melanoma - a diagnostic problems


Możliwości zastosowania kannabinoidów w leczeniu jaskry
Krystyna Nadolska, Roman Goś
Possibilities to apply cannabinoids? in the treatment of glaucoma


Rola nabłonka barwnikowego siatkówki w patogenezie cukrzycowego obrzęku plamki i jego leczeniu
Katarzyna Chmielewska, Jacek Robaszkiewicz, Mariusz Kosatka
Role of the retinal pigment epithelium (RPE) in the pathogenesis and treatment of diabetic macular edema (DME)


Mutacje mitochondrialnego DNA w chorobach narządu wzroku - dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera oraz zespół Kearnsa
Małgorzata Rydzanicz1, Małgorzata Mrugacz2, Marzena Gajęcka1
Mutations in mitochondrial DNA in ocular diseases - Leber?s hereditary optic neuropathy and Kearns? syndrome


Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - choroba o wieloczynnikowym podłożu genetycznym
Katarzyna Antoniak, Wojciech Bienias, Jerzy Z. Nowak
Age-related macular degeneration - a complex genetic disease


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI