Wydanie 4-6/2008

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Skuteczność sklerektomii głębokiej z implantacją Sk-gel i T-flux w 12-miesięcznej obserwacji (str 145)
Marek Rękas, Joanna Wierzbowska, Katarzyna Lewczuk, Anna Siemiątkowska, Andrzej Stankiewicz
The effectiveness of phacodeepsclerectomy performed with implantation Sk-gel and T-flux ? 12 months observations (145)


Zmniejszenie pooperacyjnego odczynu zapalnego wskutek zastosowania octanu triamcynolonu podczas witrektomii pars plana (str 151)
Anna Mańkowska, Robert Rejdak, Agnieszka Oleszczuk, Magdalena Kiczyńska, Anna Łękawa,Tomasz Chorągiewicz, Zbigniew Zagórski
Decrease of the postoperative inflammatory reaction during pars plana vitrectomy (PPV) after administration of triamcinolone acetonide (151)


Endoskopowe odbarczenie nerwu wzrokowego u chorych z pourazowymi zaburzeniami widzenia (str 155)
Andrzej Sieśkiewicz, Tomasz Łysoń, Zenon Mariak, Marek Rogowski
Endoscopic decompression of the optic nerve in patients with post-traumatic vision impairment (155)


Analiza wyników leczenia 389 chorych z wrodzonym opadaniem powiek (str 159)
Kazimierz Kobus, Piotr Wójcicki, Dariusz Rychlik
Analysis of treatment results 389 patients with congenital blepharoptosis (159)


Zespół małoocza - własne doświadczenia w leczeniu 60 pacjentów (str 166)
Kazimierz Kobus, Piotr Wójcicki, Mariusz Wysocki
Orbitoblepharophimosis syndrome - own clinical experience in treatment of 60 patients (166)


Porównanie wyników fakoemulsyfikacji zaćmy o różnym stopniu stwardnienia jądra soczewki i bezpieczeństwa jej wykonania (str 172)
Iwona Laudańska-Olszewska, Aleksandra Synder, Agata Wesołek-Czernik, Wojciech Omulecki
Comparison of efficacy and safety of cataract phacoemulsification in patients with different degree of nuclear sclerosis (172)


Wpływ przewlekłego działania metali ciężkich na narząd wzroku (str 176)
Małgorzata Mulak, Marta Misiuk-Hojło, Bartłomiej Markuszewski, Karolina Dembska
Influence of chronic exposure to heavy metals on eyesight (176)


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Wysiękowe AMD czy żółtkowata dystrofia dołkowo-plamkowa dorosłych Besta - opis przypadku (str 183)
Agnieszka Kubicka-Trząska, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon
Exudative age-related macular degeneration or Best vitelliform macular dystrophy - a case report (183)


Zespół Alströma - opis przypadku i przegląd literatury
Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek, Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Kobylarz
Alström syndrome - a case report and literature review


Endoskopowe usunięcie guza zatoki klinowej wchodzącego do szczytu oczodołu
Tomasz Łysoń1, Andrzej Sieśkiewiecz2, Zenon Mariak1, Anna Bryl3, Zofia Mariak3, Marek Rogowski2
Endoscopic resection of sphenoid sinus tumor compressing the optic nerve


Późne pooperacyjne odłączenie naczyniówki
Tomasz Żarnowski, Robert Rejdak, Tomasz Chorągiewicz
Late postoperative choroidal detachment


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Zespoły maskujące złośliwe zapalenia błony naczyniowej
Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Malignant Uveitis Masquerade Syndromes


Zespół maskujący niezłośliwe zapalenia błony naczyniowej
Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Non-malignant Uveitis Masquerade Syndromes


Zastosowanie lasera femtosekundowego (LF) w chirurgii rogówki
Edward Wylęgała1,2, Michał Milka1, Dorota Tarnawska1, Dariusz Dobrowolski1
Femtosecond laser application in keratoplasty - current view


Polski konsensus diagnostyki i leczenia alergicznych chorób narządu wzroku
Ewa Bogacka, Paweł Górski, Anna Groblewska, Marta Misiuk-Hojło, Monika Jędrzejczak-Czechowicz, Cezary Pałczyński, Anna Zaleska-Żmijewska
Polish agreement in ocular allergy diagnostics and treatment


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Profesor Tadeusz Krwawicz
Maria Małgorzata Kapusta, Edward Lenkiewicz
Professor Tadeusz Krwawicz


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI