Wydanie 10-12/2007

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Wyniki leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem iniekcjami doszklistkowymi ranibizumabu - doniesienie wstępne
Anna Okruszko, Anna I. Borucka, Magdalena Ulińska, Jerzy Szaflik
The results of wet AMD treatment by intravitreal injections - preliminary report


Pegaptanib sodium w leczeniu neowaskularyzacji podsiatkówkowych wtórnych do zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Wyniki roczne
Halina Wykrota, Urszula Gajdzik-Gajdecka, Krzysztof Trzciąkowski, Magdalena Smużyńska
Pegaptanib sodium in treatment of choroidal neovascularization secondary to age-related macular degeneration. One year results


Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu wysiękowego AMD - doświadczenia własne
Halina Wykrota, Ariadna Gierek-Łapińska, Krzysztof Trzciąkowski, Urszula Gajdzik-Gajdecka
Ranibizumab for treatment of exudative age-related macular degeneration - own experience


Ocena stanu śródbłonka rogówki u pacjentów z cukrzycą
Agata Wesołek-Czernik, Joanna Bartela, Ewa Zamojska, Wojciech Omulecki
Evaluation of corneal endothelium morphology in diabetic patients


Naczyniówkowa waskulopatia u chorych w przebiegu cukrzycy w obrazie angiografii indocyjaninowej
Irmina Jankowska-Lech, Barbara Terelak, Iwona Grabska-Liberek
Choroidal vasculopathy detected by indocyanine green angiography in diabetic patients


Analiza centralnej grubości rogówki u dzieci młodzieży z cukrzycą insulinozależną
Beata Urban1, Jadwiga Peczyńska2, Barbara Głowińska-Olszewska2, Mirosława Urban2,
Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Małgorzata Krętowska3
Evaluation of central corneal thickness in children and adolescents with type I diabetes mellitus


Wtórne wszczepy sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych u dzieci
Krystyna Kanigowska, Mirosława Grałek
Secondary intraocular lens implantation in children


Retrospektywna ocena długości osiowej gałki ocznej po operacji jednostronnej zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej u dzieci i młodzieży
Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Dorota Średzińska-Kita, Małgorzata Mrugacz
Retrospective evaluation of ocular axial length after unilateral cataract surgery with intraocular lens implantation in children and adolescents


Stan narządu wzroku u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
Ewa Lipiec1, Mirosława Grałek1,2, Anna Niwald1
Condition of organ of vision in children and adolescence with juvenile idiopathic arthritis


Ocena stężenia rozpuszczalnego Fas w surowicy krwi u pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej
Małgorzata Mrugacz1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Dorota Średzińska-Kita1, Beata Żelazowska-Rutkowska2, Jolanta Wysocka2
Assessment of sFas concentration in serum of uveitis patients


Ocena roli wybranych cytokin w indukowaniu zmian ocznych w przebiegu zespołu suchego oka związanego z zespołem Sjögrena
Nella Żywalewska-Górna, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
The evaluation of chosen cytokines in induction of ocular changes in Sjögren?s syndrome of dry eye


Zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w rozpoznawaniu dystrofii żółtkowatej plamki dorosłych
Edward Wylęgała, Anita Lysek-Boroń, Sławomir J. Teper, Jarosław Piłat, Jolanta Łogiewa-Toborek, Dorota Tarnawska
Optical coherence tomography in diagnosing adult-onset vitelliform macular dystrophy


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Wtórna nabłonkowa torbiel tęczówki - opis przypadku
Agnieszka Jamrozy-Witkowska1,2 , Maria Muzyka-Woźniak2, Jolanta Oficjalska-Młyńczak2, Łukasz Szelepin2
Secondary epithelial cyst of the iris - case report


Ostra przednia niedokrwienna neuropatia wzrokowa w przebiegu druzów tarczy nerwu wzrokowego
Maciej Gawęcki, Mariusz Doroszkiewicz, Jacek Rydzewski
Acute anterior ischemic optic neuropathy in the course of optic nerve drusen


Paintball jako przyczyna otworu w plamce - opis przypadku
Zofia Michalewska, Janusz Michalewski, Zofia Nawrocka, Jerzy Nawrocki
Macular hole associated with paintball ocular trauma


Otwarcie poduszki powietrznej jako przyczyna odwarstwienia siatkówki - opis przypadku
Zofia Michalewska, Janusz Michalewski, Zofia Nawrocka, Jerzy Nawrocki
Airbag hit as a cause of retinal detachment - case report


Zastosowanie przeciwciał anti-TNF? (infliximab) w leczeniu chorej z oftalmopatią tarczycową
Jan Komorowski1, Joanna Jankiewicz-Wika1, Agnieszka Siejka1, Hanna Ławnicka2, Anna Kłysik3, Roman Goś3, Agata Majos4, Ludomir Stefańczyk4, Henryk Stępień2
Monoclonal anti-TNF? antibody (infliximab) in the treatment of patient with thyroid associated ophthalmopathy


Morfologia błony zaćmy wtórnej u dziecka po operacji zaćmy wrodzonej - opis przypadku
Krystyna Kanigowska1, Wiesława Grajkowska2, Mirosława Grałek1, Maciej Pronicki2
Morphology of secondary cataract membrane in child post congenital cataract surgery - case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Zmętnienie torebki tylnej soczewki w oczach pseudofakijnych ? etiopatogeneza, obraz kliniczny, profilaktyka i leczenie
Agnieszka Łukaszewska-Smyk
Posterior capsule opacification in pseudophakic eyes - etiopathogenesis, clinical picture, possibilities of prevention and therapy


Diagnostyka i postępowanie w grzybiczych zakażeniach rogówki
Beata Rymgayłło-Jankowska, Ewa Rakowska, Dariusz Haszcz, Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska, Ewa Suchodoła-Ratajewicz, Agnieszka Bielińska, Zbigniew Zagórski
Fungal infections of the cornea - diagnostics and management


Rola zakażenia Helicobacter pylori w patogenezie centralnej surowiczej choroidopatii
Marta Misiuk-Hojło, Magdalena Michałowska, Małgorzata Żołyńska
The role of Helicobacter pylori in etiopathogenesis of central serous choroidopathy


Zmiany okulistyczne w chorobie Alzheimera
Kamila Kaczmarczyk, Wojciech Lubiński, Danuta Karczewicz
Ocular changes in Alzheimer?s disease


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI