Wydanie 10-12/2006

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Skuteczność i bezpieczeństwo głębokiej sklerektomii i fakoemulsyfikacji z głęboką sklerektomią w materiale klinicznym WIM ? roczna obserwacja
Rękas Marek, Wierzbowska Joanna, Katarzyna Lewczuk, Anna Siemiątkowska, Andrzej Stankiewicz
Efficacy and safety of deep sclerectomy and phacoemulsification and deep sclerectomy in clinical material of Military Health Service Institute ? yearly observations


Porównanie astygmatyzmu indukowanego przez operację w przypadku otwarć od góry i skroni w przezroczystej rogówce
Rękas Marek, Adam Kluś, Rafał Pawlik
Comparison of surgically induced astigmatism of temporal versus superior clear corneal incisions


Zespół pseudoeksfoliacji u pacjentów wyznaczanych do operacji zaćmy
Iwona Obuchowska, Anna Bryl-Przybylska, Zofia Mariak
Pseudoexfoliation syndrome in patients scheduled for cataract surgery


Wpływ powikłań śródoperacyjnych na fiksację sztucznej sztywnej soczewki wewnątrzgałkowej w operacjach zaćmy u dzieci
Krystyna Kanigowska, Mirosława Grałek, Dorota Klimczak-Ślączka, Wojciech Hautz, Barbara Chipczyńska
Influence of intraoperative complication on intraocular rigid lens fixation in pediatric cataract surgery


Dwojenie po wszczepieniu soczewek wewnątrzgałkowych - postępowanie nieoperacyjne
Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba
Nonoperative treatment of diplopia after IOL implantation


Wyniki leczenia retinopatii wcześniaczej metodą panfotokoagulacji laserowej w latach 2003-2005 na terenie województwa zachodniopomorskiego w materiale Katedry i Kliniki Okulistycznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
Monika Modrzejewska, Ewa Tomala, Danuta Karczewicz, Jacek Rudnicki1, Beata Czeszyńska2, Jacek Patalan3
The results of panphotocoagulation laser treatment in retinopathy of prematurity in the West Pomeranian Region in 2003-2005 years


Ocena wybranych parametrów układu antyoksydacyjnego w erytrocytach u wcześniaków badanych przesiewowo w kierunku ROP
Monika Oziębło-Kupczyk1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Krystyna Dzienis3, Elżbieta Skrzydlewska2, Marek Szczepański3, Ewa Waszkiewicz2
The estimation of selected parameters in antioxidant system in red blood cells in ROP screening of premature infants


Ocena zmian w narządzie wzroku w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
Ewa Lipiec1, Mirosława Grałek2, Anna Niwald1
Evaluation of the ocular changes in children with juvenile idiopathic arthritis


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI