Wydanie 7-9/2006

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Witrektomia z usunięciem błony granicznej wewnętrznej siatkówki w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki
Jolanta Oficjalska-Młyńczak, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Maria Muzyka-Woźniak, Anna Turno-Kręcicka, Bożena Gołębiowska
Vitrectomy with peeling retinal limiting membrane (ILM) in eyes with diabetic macular edema


Neuropatia popromienna po brachyterapii czerniaka naczyniówki
Iwona Szuścik, Bożena Romanowska-Dixon, Anna Markiewicz, Arkadiusz Pogrzebielski, Barbara Jakubowska
Radiation optic neuropathy after the brachytherapy of the uveal melanoma


Przerzuty raka gruczołu piersiowego do naczyniówki - obserwacje kliniczne 18 przypadków
Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Choroidal metastases from breast cancer - clinical observations of 18 cases


Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego a stwardnienie rozsiane
Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska
Retrobulbar optic neuritis and multiple sclerosis


Zastosowanie metody kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie przepływu krwi w naczyniach gałki ocznej u pacjentów z przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego - doniesienie wstępne
Iwona Obuchowska, Andrzej Ustymowicz, Zofia Mariak
Application of Color Doppler ultrasonography in the evaluation of the blood flow in the ocular vessels in patients with anterior ischemic optic neuropathy - the preliminary report


Ocena przepływu krwi metodą Color Doppler w naczyniach gałki ocznej u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Paweł Kraśnicki, Zofia Mariak, Andrzej Ustymowicz, Ewa Proniewska-Skrętek
Assessment of blood flow in the ocular circulation in type 2 diabetes patients with Color Doppler imaging


Zaćma starcza i zez
Maciej Gawęcki, Janusz Adamski, Jacek Rydzewski, Mariusz Doroszkiewicz
Senile cataract and strabismus


Zmienność długości osiowej pseudofakijnych gałek ocznych u dzieci
Erita Filipek, Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Elżbieta Samochowiec-Donocik, Lidia Nawrocka, Ewa Pieczara
Variability of the eyeballs axial length in children with pseudophakia


Ocena wybranych wykładników odpowiedzi immunologicznej u dzieci z objawami zapalenia części pośredniej błony naczyniowej
Anna Turno-Kręcicka1, Bożena Polańska2, Maria Turska1, Anna Barć1
Estimation of immunological markers in children with intermediate uveitis symptoms


Ocena wyników operacji usunięcia gałki ocznej z wszczepem oczodołowym u dzieci i młodzieży
Wojciech Hautz, Mirosława Grałek, Beata Karczmarewicz, Krystyna Kanigowska, Dorota Klimczak-Ślączka, Barbara Chipczyńska
Evaluation of results of enucleations with orbital implant in children and adolescents


Zastosowanie metody łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w diagnostyce zakażeń wnętrza gałki ocznej
Marek Gerkowicz1, Małgorzata Pietraś-Trzpiel1, Maria Kozioł-Montewka2, Ewa Kosior-Jarecka2, Małgorzata Latalska1, Jolanta Paluch-Oleś2
Application of polymerase chain reaction method (PCR) in diagnosis of endophthalmitis


Schorzenia ogólnoustrojowe u pacjentów z zamknięciem tętnicy środkowej siatkówki lub jej gałęzi w materiale Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Lublinie
Anna Matysik, Marek Gerkowicz, Maria Lewandowska-Furmanik
Systemic diseases in patients with central retinal artery occlusion or its branches in the material of Department of Ophthalmology of Medical University of Lublin


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Samoistne przedarcie warstwy barwnikowej siatkówki (RPE) w przebiegu wysokiej krótkowzroczności
Piotr Fryczkowski, Anna Jędruch, Maria Kmera-Muszyńska
Spontaneous RPE tear in high myopia


Nawracające izolowane porażenie nerwu odwodzącego u młodej kobiety - opis przypadku
Tomasz Żarnowski, Katarzyna Nowomiejska, Zbigniew Zagórski
Recurrent isolated abducens nerve palsy in a young woman - a case report


Podwichnięcie soczewki jako objaw nabłoniaka rdzeniowego (medulloepithelioma) u 13-letniego chłopca - opis przypadku
Wojciech Hautz, Barbara Chipczyńska, Mirosława Grałek
Lens subluxation as a sign of medulloepithelioma in 13 years boy - case report


Małoocze z olbrzymią torbielą oczodołu - opis przypadku
Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Microphthalmos with large orbital cyst - case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Metody genetyczne w rozpoznaniu: ataksja teleangiektazja (syndrom Louis?Bar)
Heinrich Holak1, Sophie Holak2, Nikolai Holak1, Ulrich Loel3
Genetic diagnostic methods in ataxia-telangiectasia (Louis?Bar syndrome)


Przerzuty nowotworowe do naczyniówki gałki ocznej. Przegląd metod leczenia ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii
Beata Sas-Korczyńska1, Bożena Romanowska Dixon2, Jan Skołyszewski1, Jan Lesiak3
Choroidal metastases of malignancies. Review of treatment methods with special regard to application of radiotherapy


Jednoczesna operacja zaćmy w obojgu oczach - zalety i wady
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
Simultaneous bilateral cataract surgery - advantages and disadvantages


Choroba Gauchera - objawy i leczenie
Erita Filipek, Bronisława Koraszewska-Matuszewska
Gaucher's disease - ocular manifestation and traetment


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI