Wydanie 10-12/2005

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Wzrokowe potencjały wywołane (FVEP) po prenatalnym stosowaniu soli metali ciężkich ? badania doświadczalne
Ewa Herba, Dorota Pojda-Wilczek, Stefan M. Pojda, Agata R. Plech, Katarzyna Makowiecka-Obidzińska, Andrzej Plech, Ryszard Szkilnik, Ryszard Brus
The visual evoked potentials (FVEP) after the prenatal exposition for heavy metals ? experimentals studies


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Dysfunkcja siatkówki w oczach pacjentek z mutacją genu BRCA1
Wojciech Lubiński, Bohdan Górski, Zbigniew Szych, Krzysztof Penkala, Olgierd Palacz, Jan Lubiński
Retinal dysfunction in eyes of patients with BRCA1 gene mutation


Parametry przepływu krwi w tętnicach oka u wcześniaków
Anna Niwald, Mirosława Grałek, Beata Orawiec
Blood flow parameters in the arteries of the eye in premature children


Ocena funkcji wzroku oraz późnych powikłań po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczesną kapsulotomią tylną oraz wszczepem dotorebkowym zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych
Wojciech Lubiński, Dariusz Łąk, Jolanta Gronkowska, Krzysztof Szmatłoch, Krzysztof Barnyk, Danuta Karczewicz
Visual function and late complications after cataract surgery by phacoemulsification with primary posterior capsulotomy and intracapsular foldable intraocular lens implantation


Porównanie dokładności kalkulacji mocy soczewki wewnątrzgałkowej metodami SRK II, SRK/T, Holladay i Hoffer Q u pacjentów z nadwzrocznością, operowanych metodą fakoemulsyfikacji
Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Sebastian Gajda, Anna Jędruch
Accuracy of the SRK II, SRK/T, Holladay and Hoffer Q IOL power calculation formulas in hyperopic patients after phacoemulsification


Wyniki leczenia retinopatii wcześniaków laserem diodowym
Monika Oziębło-Kupczyk, Regina Antosiuk, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
The results of diode laser treatment of retinopathy of prematurity


Leczenie chirurgiczne czerniaka tęczówki
Bożena Romanowska-Dixon
Surgical management of iris melanoma


Leczenie chirurgiczne czerniaka ciała rzęskowego
Bożena Romanowska-Dixon
Surgical management of ciliary body melanoma


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI