Wydanie 7-9/2005

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Wpływ estrogenów na naczynia krwionośne siatkówki oka
Zofia Mariak, Grzegorz Rakowski, Jarosław Krejza
The influence of the estrogens on a retinal blood vessels


Wzrokowe potencjały wywołane (FVEP) kory mózgowej u szczurówpo prenatalnej ekspozycji na selen
Ewa Herba, Dorota Pojda-Wilczek, Agata R. Plech, Stefan M. Pojda, Ryszard Szkilnik
Influence of prenatal exposition for selenium on visual evoked potentia ls (FVEP) in rats


Mikroflora worka spojówkowego u chorych z zaćmą - metody dezynfekcji i ocena ich skuteczności
Małgorzata Gawrońska, Józef Kałużny, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek
Bacterial flora of con junctival sac in patients with cataract. Methods of disinfection and evaluation of their efficiency


Bakteriologiczna zawartość worka spojówkowego u pacjentów z zaćmą we wczesnym okresie pooperacyjnym
Małgorzata Gawrońska, Józef Kałużny, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek
Bacteriological contents of conjunctival sac in patients with cataract in the early post-operative period


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Antybiotykooporność szczepów bakteryjnych worka spojówkowego u dzieci
Marek E. Prost, Katarzyna Semczuk
Antibiotic resistance of conjunctival bacterial flora in children


Analiza porównawcza funkcji oka oraz powikłań po operacji zaćmy wikłającej zapalenie błony naczyniowej i zaćmy starczej
Piotr Jurowski, Roman Goś, Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Alicja Zeman-Miecznik
Comparative analysis of the eye function and complications after removal of complicated cataract due to uveitis and senile cataract


Fakoemulsyfikacja zaćmy przez mikronacięcie
Józef Kałużny, Bartłomiej J. Kałużny
Microincision cataract surgery


Znaczenie badań okulistycznych w wykrywaniu neuropatii nerwu wzrokowego towarzyszącej guzom przysadki mózgowej
Anna Piekarska1, Wojciech Lubiński1, Olgierd Palacz1, Wiesława Wieliczko4,
Sławomir Pynka2, Zbigniew Szych3, Danuta Karczewicz1
Ophthalmological tests value in detection of the optic neuropathy associated with pituitary tumours


Przydatność termografii w diagnostyce zespołu suchego oka
Beata Żelichowska1, Radosław Różycki1, Mateusz Tłustochowicz1, Agnieszka Kujawa1, Bolesław Kalicki2, Piotr Murawski3
The usefulness of thermography in the diagnostics of dry eye syndrome


Urazy oczodołów w obrazach jedno- i wielorzędowej tomografii komputerowej
Marek Olszycki1, Marcin Kozakiewicz2, Anna Salagierska-Barwińska1,3,
Jarosław Chrząstek1,3, Piotr Arkuszewski2, Ludomir Stefańczyk1
Mono- and multislice computed tomography of the orbita injury


Obraz wzrokowych potencjałów wywołanych w cukrzycy typu 1.
Dariusz A. Szabela1, Jerzy Loba2, Dorota Pałenga-Pydyn3, Krzysztof Tybor4,
Jan Ruxer2, Wojciech Split5
The picture of visual evoked potentials in type 1 diabetes mellitus


Obraz wzrokowych potencjałów wywołanych w cukrzycy typu 2.
Dariusz A. Szabela1, Jerzy Loba2, Dorota Pałenga-Pydyn3, Krzysztof Tybor4, Jan Ruxer2, Wojciech Split5
The picture of visual evoked potentials in type 2 diabetes mellitus


Nowotwory i zmiany nowotworopodobne powiek w materiale Zakładu Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1946-1999
Agnieszka Hałoń, Małgorzata Błażejewska1, Hafiz Sabri, Jerzy Rabczyński
Tumors and tumor-like lesions of eyelids collected at Department of Pathological Anatomy, Wroclaw Medical University, between 1946 and 1999


Występowanie krótkowzroczności szkolnej u studentów medycyny
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Joanna Stępniewska, Jolanta Nawrocka
Frequency and incidence of myopia among medical students


Zmiany refrakcji oka oraz mocy optycznej rogówki i soczewki w trakcie rozwoju osobniczego w miarowości, krótkowzroczności i nadwzroczności
Bartłomiej J. Kałużny, Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak
Changes of eye refraction, corneal power and lens power during growth in emmetropia, myopia and hyperopia


Obiektywna ocena zmian warstwy włókien nerwowych siatkówki za pomocą badania GDx u pacjentów z uciskiem dróg wzrokowych
Leszek Kuprjanowicz1, Artur Zarzycki2, Danuta Karczewicz1, Ireneusz Kojder2,
Zbigniew Szych3
Objective retinal nerve fiber laser assessment by scanning laser polarimetry in patients with chiasmal compression


Gęstość śródbłonka rogówki u chorych z jaskrą
Tomasz Żarnowski, Anna Łękawa, Agnieszka Dyduch, Renata Turek, Zbigniew Zagórski
Corneal endothelial density in glaucoma patients


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Zmiany oczne u pacjentów po przeszczepieniu szpiku kostnego - prezentacja przypadków
Ewa Karwacka, Urszula Ołdakowska-Jedynak1, Leszek Pączek1, Dariusz Kęcik, Joanna Brydak-Godowska
Ocular manifestations in bone marrow transplantation - case report


Progresja retinopatii cukrzycowej u pacjentki ze współistniejącą chorobą Gravesa - Basedowa
Beata Urban1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Jadwiga Peczyńska2
Progression of diabetic retinopathy in patient with Graves? disease


Dry eye syndrome and cataract as ocular manifestations of Crohn?s disease
Małgorzata Mrugacz1, Dorota Średzińska-Kita1, Elżbieta Cyrta-Jarocka1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1


Powikłania okulistyczne w przebiegu idiopatycznego zwłóknienia pozaotrzewnowego
Barbara Zatorska, Dorota Pojda-Wilczek, Ewa Herba, Stefan M. Pojda
Ocular complications in course of idiopathic retroperitoneal fibrosis


Ciało obce wewnątrzoczodołowe - 3-letnia obserwacja
Wojciech Jędrzejewski, Ewa Herba, Dorota Pojda-Wilczek, Stefan M. Pojda
Intraorbital foreign body - three years follow-up


Miejscowa wznowa w obrębie nerwu wzrokowego ostrej białaczki limfoblastycznej z grupy wysokiego ryzyka
Jadwiga Bernardczyk-Meller, Katarzyna Stefańska1
Local involvement of the optic nerve by acute lymphoblastic leukemia


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Współczesne poglądy dotyczące chirurgicznego leczenia stożka rogówki
Dorota Wyględowska-Promieńska
Present views concerning surgery treatment of keratoconus


Odłączenie naczyniówki - patogeneza, przyczyny i obraz kliniczny
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak
Choroidal detachment - pathogenesis, etiology and clinical features


Rola tlenku azotu w chorobach oka
1Z II Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej im. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Marek Gerkowicz
2Z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej im. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Maria Kozioł-Montewka
Role of nitric oxide in ophthalmic diseases


Rola mechanizmu oksydacyjnego w patogenezie zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem (AMD)
Mariusz Nowak, Bogdan Marek, Beata Kos-Kudła1, Dariusz Kajdaniuk, Joanna Głogowska-Szeląg
The role of the oxidative mechanisms in the pathogenesis of age related macular degeneration


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI