Wydanie 3/2004

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Analiza zmian morfologicznych związanych z wiekiem w naczyniówce człowieka
Beata Rymgayłło-Jankowska, Piotr Szczęsny, Zbigniew Zagórski
The analysis of enucleations causes performed in the Department of Ophthalmology of the Medical University of Łódź


Przyżyciowe zmiany struktury rogówki po zabiegach chirurgii refrakcyjnej
Renata Zalewska, Zofia Mariak, Małgorzata Rybak, Ewa Proniewska-Skrętek, Jolanta Andrzejewska-Buczko
Morphological parameters of the optic disc in patients with primary open angle glaucoma and low myopia


Konfokalna skaningowa tomografia laserowa (HRT) w diagnostyce i monitorowaniu uszkodzenia jaskrowego nerwu wzrokowego w jaskrze pierwotnej otwartego kąta
Joanna Markowska, Wanda Romaniuk, Henryk Kozioł
Confocal laser scanning tomography (HRT) in diagnosis and monitoring glaucomatous optic nerve damage in primary open angle glaucoma


Wpływ pentoksyfiliny na dopplerowskie parametry przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki i w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich u młodzieży z krótkowzrocznością postępującą
Beata Urban1, Andrzej Ustymowicz2, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Małgorzata Krętowska3
The effect of pentoxifylline on Doppler blood flow parameters in the central retinal artery and the short posterior ciliary arteries in adolescents with progressive myopia


Ocena wyników operacyjnego leczenia otworów w plamce
Edyta Pel-Przybyszewska1, Ewa Szkudlarek2,
Anna Szkudlarek3, Jerzy Nawrocki14
The estimation of macular hole surgery results


Częściowo spójna interferometria laserowa - alternatywa dla kalkulacji sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych metodą ultradźwiękową
Edward Wylęgała, Aneta Ludyga
Partial coherent interferometry - an alternative method for intraocular lens power calculation performed by ultrasonography


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Wpływ ciąży na przebieg endogennego zapalenia błony naczyniowej ? obserwacje 4 przypadków
Agnieszka Kubicka-Trząska
Endogenous uveitis during pregnancy ? a report of 4 cases


Zespół Alporta ? opis przypadku
Mirosław Słowik, Grażyna Popiela, Krzysztof Kazimierczak, Łukasz Szelepin, Marek Szaliński
Alport?s syndrome ? case report


Choroidopatia centralna surowicza u 57-letniej chorej
Maria Lewandowska-Furmanik, Anna Zubilewicz, Anna Matysik
Central serous choroidopathy in 57 years old woman


Grzybicze zapalenie kanalików - opisy przypadków
Radosław Różycki, Marek Rękas, Piotr Wiśniewski, Małgorzata Murawska, Jacek Pietrzykowski
Mycotic lacrimal canaliculitis - cases report


Trudności rozpoznawcze jednostronnego wytrzeszczu - opis przypadku
Gabriela Delong, Andrzej Stankiewicz, Agnieszka Warczyńska
Diagnostic problems of unilateral exophthalmos - case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Lokalizacja i charakterystyka kliniczna przerzutów nowotworów litych do narządu wzroku
Katarzyna Królewska, Olgierd Palacz, Stanisław Zajączek
Localization and clinical characteristics of the ocular metastases of solid extraocular tumours


Teoretyczne i kliniczne aspekty zastosowania prostaglandyn w leczeniu jaskry
Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz
Theoretical and clinical aspects of prostaglandins application in glaucoma therapy


Wybrane czynniki etiopatogenetyczne w powstaniu i rozwoju retinopatii wcześniaków
Agnieszka Moll, Mirosława Grałek
Chosen etiopathogenetic factors in formation and development of rethinopathy of prematurity (ROP)


Elektroretinogram wieloogniskowy
Joanna A. Stępień, Herbert Jaegle, Maciej W. Stępień, Wojciech Omulecki
Multifocal electroretinogram


Udział narządu wzroku w przebiegu niektórych zoonoz pasożytniczych. II. Włośnica
Jarosław Kocięcki, Wanda Kocięcka
Visual system involvement in selected zoonotic diseases. II. Trichinellosis


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Aspekty okulistyczne w dziele Celsusa De medicina libri octo
Lech Bieganowski
Ophthalmic aspects in Celsus` work De medicina libri octo


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI