Wydanie 6/2003

PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Zastosowanie zieleni indocyjaninowej w leczeniu fotodynamicznym neowaskularyzacji podsiatkówkowej w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem - doniesienie wstępne
Agnieszka Kubicka-Trząska, Maria Starzycka
Photodynamic therapy with indocyanine green for choroidal neovascularization caused by age-related macular degeneration - a preliminary report


Wpływ spontanicznego tylnego odłączenia ciała szklistego na resorpcję obrzęku plamki w retinopatii cukrzycowej w przebiegu cukrzycy typu II
Agnieszka Nowosielska, Jacek Robaszkiewicz, Ewa Graczyńska, Wojciech Czarnecki , Andrzej Stankiewicz
The influence of spontaneous posterior vitreous detachment in resolution of diabetic macular edema in NIDDM


Neuroendokrynne nowotwory narządu wzroku - rak z komórek Merkela
Heinrich Holak, Ulrich Weber, Nikolai Holak, Konrad Donhuijsen
Neuroendocrine tumors of visual system - Merkel cell carcinoma


Powikłania po zabiegu LASIK - zmarszczki i fałdy płatka rogówki - materiał własny
Dorota Wyględowska-Promieńska, Stanisława Gierek-Ciaciura
LASer in situ Keratomileusis complications - corneal flap striae and folds - own material


Chirurgiczna korekcja wad refrakcji metodą wszczepów wewnątrzgałkowych - wyniki własne
Stanisława Gierek-Ciaciura, Krzysztof Ochalik, Ariadna Gierek-Łapińska, Barbara Myga
Correction of high myopia with anterior chamber angle-supported phakic intraocular lenses - own results


Przeszczepy rąbkowych komórek macierzystych od zgodnych pod względem HLA dawców rodzinnych. Obserwacja długoterminowa
Edward Wylęgała, Dorota Tarnawska, Ewa Marta Wróblewska
Limbal stem cell transplantations from HLA-compatible living-related donors. Long-term observation


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI