Wydanie 5/2003

PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Zastosowanie głębokiej keratoplastyki warstwowej w leczeniu schorzeń rogówki bez zmian w śródbłonku
Edward Wylęgała, Ewa Marta Wróblewska, Dorota Tarnawska, Marzena Mierzwa
Applying of deep lamellar keratoplasty in the corneal disorders without endothelial abnormalities


Wyniki operacji zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki u dzieci w wieku od 17 miesięcy do 8 lat
Józef Kałużny, Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak, Jakub J. Kałużny
Results of cataract extraction with IOL implantation in children aged 17 months to 8 years old


Wszczepy soczewek heparynizowanych u dzieci we wczesnym i późnym okresie obserwacji
Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Elżbieta Samochowiec-Donocik, Ewa Pieczara, Erita Filipek
Heparin-surface-modified PMMA intraocular lenses in children in early and long-term follow-up


Ocena zdolności akomodacyjnych układu wzrokowego w zależności od wieku z zastosowaniem systemu WASCA
Ewa Mrukwa-Kominek, Stanisława Gierek-Ciaciura, Dorota Wyględowska-Promieńska, Izabela Zawojska
System WASCA Wavefront aberrometer for evaluation of accommodative range in patients of different age


Perymetria z pomiarem krytycznej częstotliwości fuzji (CFF) w diagnostyce jaskry
Andrzej Dudziński, Izabela Zawojska, Renata Kinasz
Flicker Perimetry (CFF) in glaucoma diagnosis


Ocena potrzeb zdrowotnych w zakresie narządu wzroku i ich realizacji w opinii mieszkańców terenów wiejskich na przykładzie gminy Wola Uhruska
Marek Gerkowicz, Anna Matysik, Małgorzata Latalska, Krzysztof Bąk, Piotr Mamcarz
Evaluations of ophthalmological care expectation in opinion of countryside inhabitants in example of Wola Uhruska region


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI