Wydanie 1/2002

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
LASEK - nowa technika laserowej chirurgii refrakcyjnej.Doświadczenia własne
Stanisława Gierek-Ciaciura, Marek Obidziński, Iwona Rokita-Wala, Ewa Mrukwa-Kominek
LASEK (Laser Epithelial Kertomileusis) a new refractive surgery technique. Own experience


Przyżyciowe zmiany struktury rogówki po LASEK-u we wczesnym okresie pooperacyjnym
Iwona Rokita-Wala, Stanisława Gierek-Ciaciura, Ewa Mrukwa-Kominek, Marek Obidziński
Changes of corneal structure - in vivo evaluation after LASEK procedure in the early postoperative period


Leczenie przemieszczonych soczewek u chorych z zespołem Marfana z zastosowaniem witrektomii i soczewek wewnątrzgałkowych
Wojciech Omulecki, Beata Latecka-Krajewska, Dorota Pałenga-Pydyn, Aleksandra Synder
Management of dislocated lenses in patients with Marfan's syndrome with vitrectomy and intraocular lenses


Witrektomia w leczeniu samoistnych i wtórnych zwłóknień przedsiatkówkowych
Jerzy Mackiewicz1, Frank Holz2, Hans Völcker2, Zbigniew Zagórski1
Vitrectomy in the management of idiopathic and secondary preretinal fibrosis


Wyniki leczenia powtórnego odwarstwienia siatkówki po usunięciu oleju silikonowego
Agata Wesołek-Czernik, Jerzy Nawrocki
Results of management of retinal redetachment following silicone oil removal


Zastosowanie retinotomii w leczeniu powtórnego odwarstwienia siatkówki w oczach wypełnionych olejem silikonowym
Jerzy Nawrocki, Dorota Starska
Retinotomy for retinal redetachment in the silicone oil filled eye


Ocena wyników usunięcia oleju silikonowego w oczach poddanych retinotomii
Jerzy Nawrocki, Dorota Starska
Evaluation of silicone oil removal from eyes treated with retinotomy


Obraz tarczy nerwu wzrokowego w skaningowej tomografii laserowej a wyniki perymetrii statycznej u dzieci z jaskrą młodzieńczą
Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Erita Filipek, Elżbieta Samochowiec-Donocik, Ewa Pieczara, Andrzej Dudziński
Optic nerve disc laser scanning tomography and static perimetry in juvenile glaucoma


Zastosowanie przeszczepów błony owodniowej w leczeniu zwyrodnienia pęcherzowego rogówki
Ewa Mrukwa-Kominek, Stanisława Gierek-Ciaciura, Iwona Rokita-Wala, Monika Szymkowiak
Amniotic membrane transplantation for bullous keratopathy


Ostry dyżur okulistyczny w systemie nowej organizacji ochrony zdrowia
Stanisław Krzywicki, Ewa Samson, Barbara Kruszewska-Bogusz
Emergency service in an ophthalmology clinic in new system of health protection


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Tylne zapalenie naczyniówki u 47-letniej chorej zakażonej HIV - opis przypadku
Magdalena Leszczyszyn-Pynka1, Danuta M. Przerwa2
Posterior uveitis in 47-years old woman infected with HIV - case report


Zespół wysiękowo-naczyniówkowy - opis przypadku
Danuta Korporowicz1, Jolanta Sikorska2
Uveal effusion syndrome - case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Zastosowanie enzymów w chirurgii witreoretinalnej
Marcin Czajka, Krystyna Pecold
The use of enzymes in vitreoretinal surgery


Rola światła w patogenezie wad refrakcji
Damian Czepita
The role of the light in the refractive errors' pathogenesis


Historia laserowej chirurgii refrakcyjnej laserem excimerowym w Polsce
Stanisława Gierek-Ciaciura
The history of laser refractive surgery in Poland


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI