Wspomnienie
Dr n. med. Leszek Prządka
(1926-2002)

Zofia Dąbrowska-TrzcińskaW dniu 5.12. 2002 r. zmarł w Warszawie dr Leszek Prządka - okulista, długoletni pracownik naukowy Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
Dr Leszek Prządka, ur. 22.05.1926 r. w Radomiu, studiował w Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom uzyskał 15.11.1962 r. Po ukończeniu studium podyplomowego w grudniu 1963 r. otrzymał stypendium specjalizacyjne z okulistyki w Klinice Okulistyki SDL w Warszawie (kierownik prof. W. Arkin).
W 1965 r. otrzymał etat asystenta naukowo-dydaktycznego, w 1968 r. - starszego asystenta w Klinice Okulistyki SDL w Warszawie. W dniu 6.10.1966 r. zdał egzamin, uzyskując I stopień specjalizacji z okulistyki.
W czasie pracy w klinice zorganizował pracownię fotograficzną do celów naukowych i dydaktycznych. Opracował dokumentację fotograficzną do wykładów szkolenia podyplomowego dla okulistów i do wykładów dla studentów. Opracował metodę badania przedniego odcinka gałki ocznej w podczerwieni.
Przez adaptację retinofotu C. Zeiss-Jena opracował metodę angiografii fluoresceinowej siatkówki. Prowadził badania nad uwidocznieniem blizn filtrujących po operacjach przeciwjaskrowych za pomocą fluoresceiny. Uczestniczył w badaniach nad metodą różnicowania guzów wewnątrzgałkowych, pierwotnych i wtórnych, za pomocą oftalmochromatografii w skojarzeniu z angiografią fluoresceinową i badaniami ultradźwiękowymi.
Od 1.06.1971 r., po likwidacji SDL i Kliniki Okulistycznej, pracował na etacie starszego asystenta w Zakładzie Biofizyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Pracowni Okulistycznej.
Współpracował z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie, uczestnicząc w badaniach "Zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej w okulistyce".
Przeprowadzał badania w następującym zakresie:
1.    dynamika zmian w jaskrze,
2.    stosunek szerokości żył do szerokości tętnic siatkówki u ludzi zdrowych w zależności od wieku,
3.    stosunek szerokości żył do szerokości tętnic siatkówki w miażdżycy i nadciśnieniu samoistnym.
Opracował i wykonał w Zakładzie Biocybernetyki PAN aparat "Cyfrowy Przekaźnik Obrazu CPO-2". Za pomocą CPO-2 skojarzonego z mikrokomputerem K-202 przeprowadził badania:
1.    badanie kształtu tarczy nerwu wzrokowego i wnęki naczyniowej u ludzi zdrowych,
2.    powierzchnia tarczy nerwu wzrokowego i wnęki naczyniowej u ludzi zdrowych,
3.    badanie zmian powierzchni pola widzenia u chorych na jaskrę.


Po dalszej reorganizacji CMKP dr Leszek Prządka przeszedł na etat starszego asystenta w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Klinika ta mieściła się w Szpitalu Belańskim, a następnie została przeniesiona do Szpitala Przemienienia Pańskiego, gdzie mieści się do chwili obecnej.
W dalszym ciągu brał czynny udział w życiu kliniki, publikując prace naukowe oraz monografie: "Czerniaki narządu wzroku", PZWL, Warszawa, 1962, "Współczesne problemy keratoplastyki", PZWL, Warszawa, 1985, "Podręcznik okulistyki dla lekarzy ogólnych", PZWL, Warszawa, 1995.
Dr Leszek Prządka był człowiekiem niezwykłej pracowitości i szlachetności, bez reszty oddanym chorym, wzorem lekarza przekazującego swą wiedzę i doświadczenie kolegom.
Był członkiem Zarządu Sekcji Okulistyki Społecznej PTO i Sekcji Ergoftalmologicznej PTO.
Jest autorem lub współautorem 40 prac naukowych drukowanych w piśmiennictwie polskim i obcym.
W pamięci wszystkich, którzy mieli szczęście stykać się i pracować z Nim, pozostanie wzorem lekarza, człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej i nadzwyczajnej skromności.

Zofia Dąbrowska-Trzcińska


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI