Wspomnienie
Prof. dr hab. n. med. Paweł Segał
(1919 - 2012)

Roman Goś, Andrzej Stankiewicz


  Niedawno dr med. Edward Chętka przekazał nam smutną informację o śmierci profesora Pawła Segała – kierownika Kliniki Okulistycznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1954–1968.
Prof. dr hab. n, med. Piotr Segał urodził się 29.11.1919 r. w Równem na Wołyniu. W latach 1929–1937 uczył się w Gimnazjum Państwowym w Równem. W latach 1937–1942 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego, później, do 1943 r., na Uniwersytecie w Swierdłowsku. Przed wstąpieniem do Ludowego Wojska Polskiego został wcielony do Armii Radzieckiej, był m. in. członkiem grupy spadochronowej. Brał udział w wielu walkach. W 1944 r. wraz z grupą zwiadowczą został zrzucony w Bory Tucholskie – rok później w walkach toczących się na tych terenach doznał rany postrzałowej prawej ręki.
Bezpośrednio po zakończeniu wojny pracował jako młodszy lekarz pułku. W 1954 r. został mianowany docentem i objął kierownictwo Oddziału Okulistycznego Szpitala Klinicznego WAM
  w Łodzi (od 1964 r. Klinki Okulistycznej WAM w Łodzi). W 1961 r. został profesorem nadzwyczajnym.
Profesor Piotr Segał w swoim dorobku ma 78 prac naukowych. Opracował trzy monografie: „Pomiary względnej wielkości obrazów w różnowzroczności”, „Badania adaptacji wzroku do ciemności” i „Grzybicze choroby oka”.
W latach 1961–1968 Profesor był członkiem prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Pełnił też funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Kliniki Ocznej”. W 1967 r. zorganizował w Łodzi XXX Zjazd Okulistów Polskich.
W 1968 r. po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i ze stanowiska kierownika kliniki wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam przebywał do ostatnich dni swojego życia.

 

Cześć Jego pamięci
Roman Goś, Andrzej Stankiewicz

 

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI