Wspomnienie
Prof. dr hab. n. med. Edward Lenkiewicz
(1926& - 2011)

Dr n. med. Maria Dowgird


  Nazywaliśmy Go w Olsztynie Profesorem i nikt z okulistów i pacjentów okulistycznych nie miał wątpliwości, że mowa o Profesorze Edwardzie Lenkiewiczu.
Prof. dr hab. n. med. Edward Lenkiewicz urodził się 7 czerwca 1926 r. w Białej Podlaskiej jako syn Edwarda i Anny z Domańskich. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1946 r. po ukończeniu Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Krzeczkowskiej w Lublinie. W tym samym roku podjął studia w Akademii Medycznej w Lublinie, które ukończył w 1952 r.
Pracę w Klinice Okulistycznej Akademii Medycznej w Lublinie rozpoczął w 1950 r. jako wolontariusz. Kontynuował ją jako asystent do czasu uzyskania specjalizacji I stopnia.
W 1952 r. został powołany do służby wojskowej i oddelegowany do pracy w 103. Wojewódzkim Szpitalu Garnizonowym w Olsztynie, w którym do 1957 r. był ordynatorem oddziału okulistycznego, w randze majora. W 1955 r. w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi uzyskał II stopień specjalizacji z okulistyki.
Po odejściu z wojska w 1957 r. został kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Okulistycznej w Olsztynie oraz zastępcą ordynatora Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Po trzech latach, w 1960 r., przejął obowiązki ordynatora tego oddziału. Pod Jego kierownictwem oddział szybko się rozwijał pod względem organizacyjnym i dydaktyczno-naukowym.
Stopień doktora nauk medycznych otrzymał za rozprawę „Badania nad działaniem antybiotyków na oporne szczepy bakteryjne w leczeniu schorzeń spojówki i rogówki”. Promotorem pracy był Jego wieloletni mentor prof. dr med. Tadeusz Krwawicz. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych Edward Lenkiewicz uzyskał w 1973 r., a tytuł profesora w 1985 r.
W 1970 r. w Olsztynie oddano do użytku nowy Wojewódzki Szpital Zespolony z 48-łóżkowym oddziałem okulistycznym. Jego ordynatorem został Profesor Edward Lenkiewicz. Zasługą Profesora było to, że wzrosła liczba asystentów oddziału oraz powstały nowe poradnie i gabinety okulistyczne – nie tylko w Olsztynie, ale w całym województwie, zaktywizowało się też środowisko miejscowych okulistów. Gdy w Olsztynie powołano oddział Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, jego przewodniczącym został oczywiście Edward Lenkiewicz – sprawował tę funkcję do roku 1995. Był to jedyny Oddział PTO, jaki istniał poza ośrodkami klinicznymi. Przez ponad 20 lat Profesor był także członkiem Zarządu Głównego PTO. W latach 1964–1976 pełnił też funkcję przewodniczącego olsztyńskiego oddziału PTL. W latach 1992–1996 kierował Radą Fundacji im. Prof. Tadeusza Krwawicza.
Prof. dr hab. n. med. Edward Lenkiewicz wielokrotnie organizował w Olsztynie zjazdy i sympozja okulistyczne. Dzięki Niemu 6 asystentów oddziału uzyskało stopień naukowy doktora nauk medycznych. Był także recenzentem kilkunastu przewodów doktorskich oraz 3 przewodów na tytuł naukowy profesora. Pod Jego kierunkiem I stopień specjalizacji uzyskało 46 lekarzy, a II stopień – 27.
Profesor Edward Lenkiewicz ordynatorem oddziału okulistycznego był do 1997 r., a konsultantem oddziału pozostał do śmierci.
 
  Przedostatni raz widziałam Go w połowie października, kiedy konsultował pacjenta Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Tego dnia mimo zwykłego zgiełku, jaki panował w szpitalu, udało nam się przez chwilę porozmawiać. Miałam wrażenie, że starał się przekazać mi rady bardziej ojcowskie niż profesorskie. Podczas kolejnego spotkania, niestety ostatniego, Profesor był już pacjentem szpitala, który współtworzył. Profesor Edward Lenkiewicz zmarł 2 listopada 2011 r.
Zwykliśmy w takich chwilach mówić, że odszedł wspaniały człowiek i wybitny specjalista. W przypadku Profesora Edwarda Lenkiewicza to o wiele za mało. Odszedł wspaniały lekarz, nestor olsztyńskiej okulistyki, nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń okulistów, ceniony w kraju i za granicą, znany jako wybitny specjalista z zakresu stosowania niskiej temperatury w chirurgii zaćmy i leczeniu rogówki.
Profesor był przede wszystkim człowiekiem wielkiej kultury. Jego uczniowie, tak jak On, nie ograniczali swoich zainteresowań wyłącznie do okulistyki czy medycyny.
Profesor Lenkiewicz był nie tylko szefem, ale i wychowawcą – wymagającym, skromnym i bezinteresownym. Dzięki Niemu w Olsztynie rozwinęła się nowoczesna mikrochirurgia oka, a także zostały ukształtowane godne wzorce i postawy moralne licznej rzeszy Jego wychowanków.
Profesor Edward Lenkiewicz pozostanie we wdzięcznej pamięci swoich pacjentów i współpracowników. Zapamiętamy Profesora jako człowieka uśmiechniętego, taktownego, zaangażowanego, a przede wszystkim dobrego.

dr n. med. Maria Dowgird 

 

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI