Wspomnienie
Dr Jerzy Koperski
(1934-2010)

Antoni Nikiel


Dr Jerzy Koperski urodził się 1 maja 1934 r. w Pajęcznie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1952 r. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1954-1960. Dyplom lekarza otrzymał 13 września 1960 r. W 1965 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia, a w 1971 r. drugiego stopnia z okulistyki, w 1980 r. zaś – pierwszego stopnia z medycyny społecznej. W latach 1961-1974 pracował na Oddziale Okulistycznym Szpitala Miejskiego im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, w Obwo­dowej Przychodni Lekarskiej PKP. W latach 1972-1977 był zatrudniony w Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni w Częstochowie. W latach 1978-1995 pełnił funkcję kierownika Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, a następnie ordynatora oddziału okulistycznego. Był kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych i członkiem Rady Programowej ds. Szkolenia Podyplomowego przy Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w latach 1980-1986.
1.01.2000 r. przeszedł na emeryturę, prowa­dził praktykę prywatną. Pracował społecznie, był członkiem zarządu, skarbnikiem Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego (1984-1996), członkiem Komitetu Organizacyjnego 1. Światowego Kongresu Polonii Medycznej i V Międzynarodowe­go Zjazdu Naukowego PTL w Częstochowie. Zawsze serdeczny i przyjacielski. Należał do Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej.
Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1985 r.), Złotą Odznaką „Za zas­ługi dla Województwa Częstochowskiego”, Srebrną Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”, „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”.
Brał czynny udział w Jubileuszowym Zjeździe 45-lecia ukończenia studiów lekarskich we wrześniu 2005 r. Niestety, stan Jego zdrowia nie pozwolił wziąć udziału w Zjeździe 50-lecia 18 września 2010 r.

Zmarł 29 listopada 2010 r.
Pozostanie w naszej pamięci.

Antoni Nikiel

 
 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI