Wspomnienie
Dr Bogusław Kanas
(1927-2008)

Lilianna Sokoła


Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 19.12.2008 roku, w wieku 81, lat odszedł od nas długoletni, zasłużony ordynator Oddziału Okulistyki WSP im. Hagera w Tarnowskich Górach. Straciliśmy bardzo dobrego specjalistę oraz człowieka wielkiego serca.
Dr Bogusław Kanas urodził się 11 czerwca 1927 r. w Tarnowcu koło Jasła. Do września 1939 r. mieszkał w Krakowie. Całą okupację spędził we Lwowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał na komplety tajnego nauczania z zakresu gimnazjum. We wrześniu 1942 roku wstąpił w szeregi Armii Krajowej. W sierpniu 1944 r. wyjechał do Krosna, gdzie rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym. W marcu 1945 r. przyjechał do Katowic i tu kontynuował naukę, egzamin dojrzałości zdał w Liceum im. Kopernika.
W październiku 1946 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu we Wrocławiu. W 1950 r. odmówił podpisania zgody na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. W tym czasie profesor Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu – pochodzący ze Lwowa – przenosił się do Szczecina i zaproponował mu, aby przeszedł tam razem z nim. Ostatecznie w 1952 r. uzyskał dyplom lekarski Akademii Medycznej w Szczecinie.
We wrześniu 1952 r. rozpoczął pracę w charakterze młodszego asystenta na Oddziale Okulistycznym Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. W 1955 r. uzyskał I° specjalizacji z okulistyki, a 1957 r. – II°. W końcu 1955 r. zorganizował pierwszą poradnię okulistyczną w Tarnowskich Górach, pracował w niej jako jedyny okulista na cały powiat tarnogórski. W 1957 r.
stworzył kolejną poradnię okulistyczną w Tarnowskich Górach, również w niej pracował jako jedyny okulista. W tym czasie nadal pełnił obowiązki lekarza na oddziale okulistycznym szpitala w Bytomiu. W latach 1959-1977 nieustannie pracował w poradni okulistycznej, a także jako woluntariusz na oddziale okulistycznym szpitala w Chorzowie. W 1977 r. objął stanowisko ordynatora oddziału okulistycznego w nowo wybudowanym szpitalu w Tarnowskich Górach. Wyszkolił asystentów i zorganizował kolejne dwie poradnie okulistyczne w Tarnowskich Górach.
W czasie swojej pracy wyszkolił 11 lekarzy w zakresie okulistyki – 7 na I° specjalizacji i 4 – na II°. Od samego początku istnienia PTO i PTL był ich członkiem. W czasie jednej kadencji był członkiem Zarządu Śląskiego Oddziału PTO, a w czasie kolejnej – członkiem Komisji Rewizyjnej PTO.


 

Dr Bogusław Kanas otrzymał wiele odznaczeń, spośród nich należy wymienić takie jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Armii Krajowej, Odznakę za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia oraz Odznakę Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie.
W pierwszym dniu lutego 1955 r. doktor przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w wymiarze 1/4 etatu – aż do 18.12.2008 r., do ostatniego dnia życia. W lutym 2007 r. obchodził 50-lecie pracy w poradni okulistycznej OLK w Tarnowskich Górach.
Był majorem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej – „niebędącym w czynnej służbie wojskowej”. 

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI