Wspomnienie
Alina Ferencowa
(1938-2001)

Prof. dr hab. n. med. Edward Lenkiewicz


Po długiej i ciężkiej chorobie, 9 października 2001 r., odeszła od nas Alina Ferencowa. Urodziła się 6 sierpnia 1938 r. Studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w styczniu 1963 r. otrzymała dyplom lekarza. W 1964 r. rozpoczęła pracę na oddziale okulistycznym Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie - przy ul. Mariańskiej, a następnie Żołnierskiej - z którym związała całe swoje życie zawodowe.
Specjalizację I stopnia w zakresie chorób oczu uzyskała w 1966 r., a II stopnia w 1969 r. W 1978 r. uzyskała także stopień naukowy doktora nauk medycznych po obronie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oryginalnej pracy doświadczalnej z zakresu kriooftalmologii, przyczyniając się tym samym do jej rozwoju.
W czasie swojej trzydziestoczteroletniej pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie, na kolejnych stanowiskach: asystenta, zastępcy ordynatora i p. o. ordynatora oddziału okulistycznego, dzięki swej pracowitości i wysokiej etyce zyskała wdzięczność pacjentów oraz wielki szacunek wśród współpracowników i przełożonych. Była bowiem lekarzem wielkiego formatu, wrażliwym na cierpienie chorego człowieka i bardzo życzliwym dla kolegów i wszystkich osób, które Ją otaczały. Była także doskonałym operatorem, dzięki któremu bardzo wielu pacjentów odzyskało utracony wzrok.
Szczególnym Jej zainteresowaniem była okulistyka dziecięca. To dzięki Jej inicjatywie powstała pierwsza w naszym województwie poradnia okulistyki dziecięcej i leczenia zeza. Przez wiele lat była także konsultantem w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, a po otwarciu w nim oddziału okulistycznego - jego pierwszym ordynatorem.
Szczególne zasługi dr med. A. Ferencowa odniosła w kształceniu młodej kadry lekarzy okulistów, gdyż u wielu z nich była kierownikiem specjalizacji. Ponadto współorganizowała w Olsztynie liczne krajowe konferencje i sympozja, na których przedstawiała interesujące prace, zyskując tym uznanie wśród lekarzy okulistów z całego kraju.
Przez dwie kadencje pełniła Ona obowiązki przewodniczącej olsztyńskiego oddziału i członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Na stanowisku tym organizowała działalność naukową dla blisko 80 lekarzy okulistów z naszego regionu.


Dr med. A. Ferencowa udzielała się również w pracy społecznej, pełniąc od 1976 r. obowiązki sekretarza Koleżeńskiej Kasy Wzajemnej Pomocy przy olsztyńskim oddziale PTL, a następnie Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej. Ponadto była także członkiem Sądu Koleżeńskiego oddziału PTL.
Po przejściu na emeryturę (31 stycznia 1998 r.) pracowała w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym, ciesząc się bardzo, że mogła nadal pomagać małym pacjentom oraz służyć radą i pomocą młodszym kolegom.
Niestety okrutna choroba uniemożliwiła Jej wykonywanie dalszej pracy, która była zawsze najważniejszym celem Jej życia. Walkę z chorobą toczyła niezwykle dzielnie i godnie. Gdy po intensywnej chemioterapii, którą znosiła bardzo źle, poczuła się nieco lepiej, natychmiast udawała się do swego szpitala, choć był to zapewne dla Niej ogromny trud i wysiłek. Jednakże tę walkę przegrała, pozostawiając nas wszystkich w ogromnym smutku i żalu.
Odszedł wspaniały Człowiek, doskonały Lekarz oraz uczynna i życzliwa Koleżanka, która na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.


wspomnienie_01_rys_1.jpg (18597 bytes)


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI