Sprawozdanie z III Międzynarodowego Forum Chirurgii Okulistycznej, Katowice 12.-13.04.2013

dr n. med. Dorota Romaniuk, dr hab. n. med. Mariola Dorecka


W dniach 12–13 kwietnia br. w Katowicach odbyło się III Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej, zorganizowane przez prof. Wandę Romaniuk, kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Forum zgromadziło wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy, uczestniczyło w nim ponad 400 osób.
Głównymi tematami Forum były: chirurgia jaskry, zaćmy oraz chirurgia refrakcyjna, a także zabiegi witreoretinalne i chirurgia w okulistyce dziecięcej. Wykładowcami byli m.in.: prof. Matthias Grieshaber (Bazylea, Szwajcaria), prof. Eytan Blumenthal (Jerozolima, Izrael), prof. Paul Harasymowycz (Montreal, Kanada), prof. Cesare Forlini (Ravenna, Włochy), prof. Klaus-Peter Boergen (Monachium, Niemcy), prof. Sundharam Natarajan i prof. Dhramendra Nath (Indie), prof. Oliver Findl (Wiedeń, Austria), dr Ingrid Kane i dr James M. Chakales (USA) oraz prof. Athanasios Nikolakopoulos (Grecja).
Dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodych okulistów, cieszyły się zorganizowane już po raz kolejny „wet-laby” – warsztaty chirurgii zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, pod kierownictwem naukowym prof. Dharmendra Nath z Indii, szeroko znanego na arenie międzynarodowej specjalisty w chirurgii zaćmy i znakomitego dydaktyka.
Uczestnicy Forum mieli też możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu chirurgii witreoretinalnej z użyciem symulatora
EYESI. Szkolenie to miało na celu poznanie podstawowych etapów witrektomii oraz doskonalenie techniki operacyjnej.
Wśród kursów przeznaczonych dla specjalistów szczególnym zainteresowaniem cieszył się kurs kanaloplastyki – nowoczesnej metody operacyjnego leczenia jaskry – prowadzony przez dr Ingrid Kane i dr. Jamesa Chakalesa z USA. Kanaloplastyka znajduje coraz szersze zastosowanie w leczeniu operacyjnym jaskry jako metoda mało inwazyjna, bezpieczna i efektywna. Operacja ta jest już wykonywana w kilku ośrodkach okulistycznych w Polsce.
Prowadzone były także kursy z zakresu m.in. diagnostyki ultrasonograficznej w okulistyce (dr Paweł Lewandowski, Warszawa), diagnostyki i leczenia jaskry młodzieńczej (prof. Maria Formińska-Kapuścik, Katowice), chirurgicznego leczenia starczowzroczności (prof. Ewa Mrukwa-Kominek, Katowice, prof. Sudhir Patel – Szkocja, prof. Claes Feinbaum – Szwecja, dr Magda Rau – Niemcy). Powodzeniem cieszył się też kurs dotyczący postępowania chirurgicznego w przypadku powikłań chirurgii zaćmy, prowadzony przez doświadczonego chirurga i dydaktyka – profesora Roberta Rejdaka z Lublina.
Obrady odbywały się w centrum Katowic – w hotelu Qubus. Pierwszy dzień (piątek 12.04) poświęcony był problematyce jaskry – diagnostyce, kwalifikacji do leczenia operacyjnego i metodom operacyjnym stosowanym aktualnie w chirurgii jaskry. W drugim dniu (w sobotę 13.04) odbyły się sesje dotyczące chirurgii przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej – wskazań, trudności operacyjnych i powikłań, a także innych okulistycznych problemów chirurgicznych.
Profesor Bożena Romanowska-Dixon, kierownik Kliniki Okulistyki UJ CM w Krakowie, członek zarządu EVER (European Association for Vision and Eye Research), przedstawiła uczestnikom Forum zasady uzyskania członkostwa w EVER oraz możliwości udziału młodych polskich okulistów w programach badawczych i grantach naukowych tego Europejskiego Towarzystwa Naukowego.
Program naukowy Forum był bardzo bogaty, ponadto w kuluarach odbyły się liczne spotkania i prowadzono wiele ciekawych dyskusji. Nawiązano nowe kontakty i nakreślono plany współpracy naukowej ośrodków okulistycznych – polskich i zagranicznych. Goście zagraniczni zwiedzili także Szpital Okulistyczny na ul. Ceglanej – siedzibę Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Ponieważ Katowickie Forum Chirurgii Okulistycznej cieszy się rosnącym z roku na rok zainteresowaniem, organizatorzy już wyznaczyli termin kolejnego, czwartego, spotkania i zapraszają wszystkich zainteresowanych w dniach 24–26.04.2014 roku.Fot. 1. Przywitanie gości i otwarcie Forum – prof. Wanda Romaniuk.Fot. 2. Prezydium Sesji Jaskrowej III Forum – od lewej: prof. Marta
Misiuk-Hojło, prof. Matthias Grieshaber (Szwajcaria), prof. Wanda Romaniuk, prof. Jacek P. Szaflik.

 Fot. 3. Dr Ingrid Kane (USA) – prowadząca szkolenia w technice kanaloplastyki.Fot. 4. Prof. Athanasios Nikolakopoulos (Grecja) przedstawia swoje doświadczenia z zakresu chirurgii witreoretinalnej.Fot. 5. Polscy wykładowcy Sesji Witreoretinalnej – od lewej: prof. Jerzy Nawrocki, dr n. med. Jolanta Oficjalska.Fot. 6. Uczestnicy Forum na sali wykładowej.Fot. 7. Warsztaty szkoleniowe „Wetlab”.Fot. 8. Wystawy sprzętu medycznego.


 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI