Sprawozdanie z XII Kongresu European VitreoRetinal Society, Drezno 2012

Zofia Michalewska


W dniach 15–18 września 2012 roku w Dreźnie odbył się XII Kongres European VitreoRetinal Society (EVRS). Wiodącym tematem obrad był obrzęk plamki, jeden z najgorętszych tematów współczesnej retinologii.
Na kongresie EVRS jak zwykle nie brakowało polskich akcentów. Grupa okulistów z naszego kraju była jedną z najliczniejszych. Polscy okuliści wygłaszali referaty na większości sesji naukowych, ponadto czworgu spośród nich – Zofii Michalewskiej, Agnieszce Nowosielskiej, Iwonie Partyce oraz Jerzemu Nawrockiemu – powierzono prowadzenie sesji.
Do największych sukcesów polskiej okulistyki należy zaliczyć wybór Profesora Jerzego Nawrockiego na przewodniczącego Towarzystwa EVRS – zdecydowano o tym na zebraniu wyborczym. Zastępcą został Giampaolo Gini (Włochy), sekretarzem Ron Adelman (USA), skarbnikiem Barbara Parolini (Włochy), dodatkowymi członkami zarządu Silvia Bopp (Niemcy) i Ihab Saad Othman (Egipt). Należy podkreślić, że dla polskiej okulistyki jest to wydarzenie historyczne – po raz pierwszy Polak został przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Siatkówkowego.
Kongres rozpoczęło spotkanie byłych uczestników European Vitreoretinal Training School (EVRTS) – pierwszej na świecie „szkoły chirurgii witreoretinalnej”, którą od 2001 roku organizowali w Bremie Klaus Lucke i Silvia Bopp. Jak zwykle pozwoliło ono na uaktualnienie wiedzy retinologicznej i dyskusję. Następnie odbyły się kursy szkoleniowe nt. traumatologii okulistycznej, schorzeń plamki, wysokiej krótkowzroczności i urazów oka.
Po prezentacji referatów nt. obrzęków plamki rozpoczęto dyskusję – przedstawiono podstawy neurobiologiczne i patogenezę tego schorzenia, a następnie obserwacje kliniczne i postawy teoretyczne leczenia anty-VEGF i praktyczne aspekty techniki operacyjnej stosowanej w leczeniu obrzęków plamki.
 

Na kolejnych sesjach omawiano problemy leczenia samoistnych błon nasiatkówkowych, obrzęków plamki w przebiegu zakrzepów żył siatkówki i retinopatii cukrzycowej oraz innych schorzeń, w przebiegu których dochodzi do powstania obrzęków plamki.
Od 2007 roku do tradycji EVRS wpisało się organizowanie sesji naukowych w formie „talk show”. Taka forma prezentacji pozwala nie tylko na ożywienie wykładów, ale również na uniknięcie powtórzeń i sprawną ocenę większości zagadnień klinicznych.
Dodatkowo w trakcie kongresu przedstawiono wyniki badania „EVRS Macular Oedema Study” (wyniki leczenia 2603 obrzęków plamki nadesłane przez 85 okulistów z 29 krajów). Badanie wykazało, że w przypadku obrzęków plamki związanych zarówno z retinopatią cukrzycową, jak i zakrzepami żył siatkówki witrektomia z usunięciem błony granicznej wewnętrznej daje lepsze końcowe wyniki niż inne metody leczenia. Dodatkowo jest to leczenie niewymagające powtórzeń.
Na kongresie nie zabrakło akcentu artystycznego – w sobotę 15 września został zorganizowany wspaniały wieczór powitalny, podczas którego uczestnicy bawili się przy akompaniamencie rockowej kapeli, grającej głównie utwory zespołu Queen. Po bardzo ciekawych i nowatorskich sesjach naukowych odpoczynek w niedzielę umilił koncert organowy w Drezdeńskim Frauenkirche. Tradycyjnie nie zabrakło kolacji koleżeńskiej – uczestnicy kongresu spotkali się przy niej w poniedziałek 17 września. W miłej atmosferze w symboliczny sposób przerwano „mur berliński” między szkołą retinologii zachowawczej a szkołą operacyjną – symbolicznie aktu tego dokonali prezydenci EVRS: nowo wybrany, Jerzy Nawrocki, i pełniący tę funkcję wcześniej, Klaus Lucke, oraz organizator kongresu Didier Ducournau.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI