Sprawozdanie z VIII Sympozjum Stowarzyszenia AMD, Warszawa 20.X.2012 r.

Justyna Kołodziej


W Hotelu Marriott w Warszawie w dniu 20 października 2012 r. odbyło się VIII Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) - Nowe wyzwania w diagnostyce i terapii chorób plamki. Wzięło w nim udział ponad 260 osób.
Stowarzyszenie od początku swego istnienia realizuje program edukacji - zarówno lekarzy, jak i pacjentów - pod hasłem skutecznej walki ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem, nazywanym epidemią ślepoty XXI wieku.
Założeniem organizatorów tej konferencji było zwrócenie uwagi na nowe wyzwania w diagnostyce i terapii chorób plamki. Prezes Stowarzyszenia AMD, prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, apelował do uczestników konferencji: Ciągle nie ma przełomu w leczeniu AMD. Przybywa chorych, rośnie liczba tracących wzrok, a drogie terapie objawowe poprawiają widzenie u części pacjentów, ale nie są dostępne dla wszystkich potrzebujących. Leczenie musi trwać praktycznie do końca życia, a pacjenci winni być poddawani kolejnym iniekcjom.
Podczas otwarcia VIII Sympozjum Zarząd Stowarzyszenia AMD serdecznie podziękował swoim Członkom Założycielom. Paniom prof. dr hab. n. med. Ariadnie Gierek-Łapińskiej oraz dr Anettcie Sienkiewicz wręczono statuetki.
I sesję - Wskazania rejestracyjne do terapii anty-VEGF - zainaugurował profesor Andrzej Stankiewicz wykładem Leczenie chorób plamki przełom - czy stagnacja? Dr n. med. Małgorzata Figurska przedstawiła wykład nt. perspektyw leczenia AMD: Farmakoterapia wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem - dokąd zmierzamy? Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło zapoznała słuchaczy z problemem optymalizacji diagnostyki i terapii Zakrzepu gałęzi i pnia żyły środkowej siatkówki. Dr hab. n. med. Ewa Proniewska Skrętek zaprezentowała Metody leczenia makulopatii cukrzycowej - od laseroterapii do witrektomii. Sesję zamknął prof. dr hab. Paweł Golik wykładem Porównanie zasady biologicznej leżącej u podstaw działania czynników skierowanych przeciwko VEGF.
Nowa formuła sesji, według której każdy wykład kończył się interaktywnym quizem, motywowała uczestników do uważnego słuchania, a następnie udzielania odpowiedzi na pytania.
II sesja dotyczyła Praktycznego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w wybranych chorobach plamki. Każdy z prezentowanych wykładów kończył się dyskusją, w której uczestniczyli członkowie Prezydium sesji oraz słuchacze z sali zadający pytania.
Profesor Andrzej Stankiewicz przedstawił oczekiwany nowy preparat w terapii wysiękowej postaci AMD - VEGF-TRAP-EYE. Dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska zaprezentowała swoje doświadczenia związane z Deksametazonem w implancie doszklistkowym w leczeniu obrzęku plamki wywołanego niedrożnością naczyń żylnych siatkówki. Dr n. med. Magdalena Ulińska wygłosiła wykład Klasyczne wysiękowe zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Dr n. med. Andrzej Gębka zaś zapoznał uczestników sympozjum ze swoimi doświadczeniami nt. Ukrytego wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Dr n. med. Ewa Czaplicka mówiła o genezie, formach i metodach leczenia Telangiektazji okołodołkowych, a dr n. med. Marcin Świtała o Centralnej chorioretinopatii surowiczaej. Dr n. med. Leopold Glasner zaprezentował opis przypadku Neowaskularyzacji naczyniówkowej towarzyszącej pasmom naczyniastym, a dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska Zmiany w siatkówce i ciele szklistym wynikające z procesu starzenia się oka.
III sesję - Nowe możliwości leczenia suchej postaci zwyrodnienia plamki zwianego z wiekiem - otworzyła prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon wykładem Rola mikroelementów i pierwiastków śladowych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Dr hab. n. med. Anna Machalińska nakreśliła Perspektywy terapii suchego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Dr n. med. Małgorzata Figurska przedstawiła słuchaczom Niesterydowe leki przeciwzapalne w leczeniu chorób tylnego odcinka oka. Dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska zaprezentowała autofluorescencję jako Cenne narzędzie diagnostyczne w monitorowaniu i różnicowaniu zmian plamkowych.
IV sesję zdominowali młodzi polscy okuliści - zaprezentowali swoje doświadczenia w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób plamki. Dr n. med. Jacek Robaszkiewicz przedstawił przypadki Chirurgicznych wskazań do usunięcia błony granicznej wewnętrznej siatkówki regionu plamki żółtej. Dr hab. n. med. Anna Machalińska zaprezentowała nowe spojrzenie na Patogenezę AMD - jako lokalną manifestację choroby ogólnoustrojowej. Dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska zgodnie z tradycją przeprowadziła quiz interaktywny dotyczący Diagnostyki różnicowej chorób plamki.
Sympozjum towarzyszyła wystawa firm, które były Partnerami Stowarzyszenia AMD.
 

Komentarze uczestników VIII Sympozjum Stowarzyszenia AMD dowodzą, że było ono doskonałą okazją do przedstawienia nowych wyzwań w dziedzinie diagnostyki i terapii chorób plamki oraz wymiany doświadczeń i wątpliwości, a także przemiłym spotkaniem towarzyskim.
Zapraszamy na kolejne konferencje organizowane przez Stowarzyszenia AMD.
IX Sympozjum AMD - 26 października 2013 r. w Warszawie. 
Prezydium I Sesji (prof. Marta Misiuk-Hojło, dr Andrzej Mądrala, prof. Andrzej Stankiewicz).Wręczenie statuetek Członkom Założycielom Stowarzyszenia AMD - prof. dr hab. n. med. Ariadnie Gierek-Łapińskiej i dr Anettcie Sienkiewicz.Uczestnicy VIII Sympozjum AMD.Uczestnicy VIII Sympozjum AMD.


 

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI