Sprawozdanie z VII Sympozjum Stowarzyszenia AMD – Warszawa, październik 2011

Małgorzata Figurska, Justyna Kołodziej


15 października 2011 r. w Warszawie odbyło się VII Sympozjum
Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem – AMD – Nowe spojrzenie na postępowanie w chorobach plamki, w którym wzięło udział ponad 250 osób. Zgodnie z tradycją obrady odbywały się w eleganckiej sali konferencyjnej Hotelu Marriott. Od 2004 r., czyli od chwili powstania Stowarzyszenia, realizuje ono program edukacyjny skierowany do lekarzy i pacjentów, aby skutecznie walczyć ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem, zwanym epidemią ślepoty XXI wieku. Założeniem tej konferencji było zwrócenie uwagi na nowe strategie postępowania w procesie leczenia innych chorób plamki, takich jak makulopatia cukrzycowa czy pozakrzepowy obrzęk plamki, w związku z rejestracją ranibizumabu ze wskazaniem jego stosowania w terapii tych schorzeń. Ponieważ preparatów o charakterze anty-VEGF jest kilka, postanowiono, że w trakcie VII sympozjum zostaną omówione prawne aspekty ich stosowania, szczególnie bevacizumabu. Problem terapii „off label” wciąż powraca, a lekarze okuliści i chorzy odczuwają niedosyt informacji na temat różnic w oddziaływaniu poszczególnych preparatów i odpowiedzialności za tego typu leczenie. Na sympozjum zaprezentowano nowo wydaną książkę pt. „Diagnostyka różnicowa chorób tylnego bieguna gałki ocznej”. Jej autorami są prof. Andrzej Stankiewicz, dr n. med. Małgorzata Figurska, dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska – lekarze związani ze Stowarzyszeniem AMD.
Sympozjum otworzył prof. Andrzej Stankiewicz – prezes Stowarzyszenia AMD.
Stałym współpracownikom Stowarzyszenia AMD: Panu Andrzejowi Mądrali – wiceprezesowi, Pani mgr inż. Justynie Kołodziej – kierownik sekretariatu, Pani mgr Grażynie Machurze – skarbnikowi, Pani Magdalenie Kowalczyk – odpowiedzialnej za sprawy księgowe, Panu prof. Andrzejowi Bonasewiczowi – członkowi Komisji Rewizyjnej, podziękowano za wieloletnią, aktywną działalność i wręczono statuetki.
Pierwszą sesję sympozjum otworzył prof. Andrzej Stankiewicz, prezentując wstępne wyniki akcji „Bus Tour 2011”, której organizatorem było Stowarzyszenie AMD. Akcja prowadzona pod hasłem „Utrzymaj ostrość wzroku” polegała na udostępnieniu społeczeństwu bezpłatnych badań okulistycznych. Podczas akcji przebadano ok. 8000 osób, głównie po 50. roku życia, u prawie 20% wykryto zmiany siatkówkowe o charakterze AMD. Przez dwa miesiące mobilny gabinet okulistyczny odwiedził 10 polskich miast. Akcję wspierała firma Bausch & Lomb.
Prof. Andrzej Stankiewicz wygłosił też wykład na temat kontro­wersji wokół leczenia preparatami anty-VEGF. Następnie prof. Artur Mamcarz, z III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM w Warszawie, wygłosił prelekcję o potencjalnych powikłaniach ogólnoustrojowych po zastosowaniu leków anty-VEGF z perspektywy kardiologa. Dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło omówiła różnice w budowie cząsteczek ranibizumabu i bavacizumabu, mec. Paulina Kieszkowska-Knapik (Fundacja Lege Pharmaciae) natomiast prawne aspekty stosowania leków „off label”. Kolejnym wykładowcą był dr n. med. Andrzej Gębka, który przedstawił temat „Ranibizumab i bevacizumab w leczeniu AMD – czego uczy nas badanie CATT”. Dr n. med. Małgorzata Figurska omówiła, jaką rolę pełnią badania angiografii fluores­ceinowej i optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce i monitorowaniu leczenia wysiękowej postaci AMD. Dr n. med. Magdalena Ulińska przedstawiła aktualne wytyczne nt. leczenia wysiękowej postaci AMD. Prof. Andrzej Stankiewicz zaprezentował VEGF-TRAP-EYE – długo oczekiwany nowy preparat przeznaczony do leczenia wysiękowej postaci AMD. Dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska przeprowadziła quiz „Diagnostyka różnicowa zwyrodnienia chorób plamki”.
II sesję otworzył prof. Roman Goś, który omówił specyfikę leczenia osób w zaawansowanym wieku. Dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska wygłosiła wykład pt. „Zmiany w narządzie wzroku związane z wiekiem”, a dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska – wykład nt. zmian w siatkówce i ciele szklistym wynikających z procesu starzenia się oka.
III sesję otworzyła prof. Krystyna Raczyńska wykładem nt. postępowania w leczeniu retinopatii cukrzycowej dawniej i dziś. Następnie dr Jacek Robaszkiewicz podzielił się własnymi doświadczeniami z zakresu skojarzonego leczenia farmakologiczno-chirurgicznego retinopatii cukrzycowej z makulopatią. Prof. Marta Misiuk-Hojło omówiła zastosowanie ranibizumabu w leczeniu pozakrzepowego obrzęku plamki, dr hab. n. med. Ewa Proniewska-Skrętek – w leczeniu makulopatii cukrzycowej. Dr n. med. Magdalena Ulińska przedstawiła preparaty kortykosteroidowe, które są stosowane w leczeniu obrzęku plamki.
Na zakończenie sympozjum odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu badań optycznej koherentnej tomografii (dr n. med. Małgorzata Figurska we współpracy z firmą Optopol), w czasie jego trwania zaś w sesjach godzinnych odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu zastosowania implantu doszklistkowego w terapii obrzęku plamki wywołanego niedrożnością naczyń żylnych siatkówki (prof. Krystyna Raczyńska, dr Leopold Glasner we współpracy z firmą Allergan).
W Sympozjum wzięły udział firmy: ASA, Allergan, Alcon, Bausch & Lomb, Novartis, Blau Farma, Laboratories Thea, Optopol – partnerzy Stowarzyszenia AMD, oraz Ursapharm i Oculus, a także „Przegląd Okulistyczny”.


 
Komentarze uczestników VII Sympozjum Stowarzyszenia AMD wskazują, że było ono wspaniałą okazją do przedstawienia interdyscyplinarnego spojrzenia na choroby siatkówki, zapoz­nania się z nowymi strategiami w leczeniu obrzęku plamki oraz wymiany doświadczeń, a także miłym spotkaniem towarzyskim.
Zapraszamy na kolejne konferencje organizowane przez Stowarzyszenie AMD.
VIII Sympozjum AMD już 20 października 2012 r. w Warszawie.

Stowarzyszenie AMD
Al. Waszyngtona 146/206
04-076 Warszawa,
e-mail: stoamd@op.pl
www.amd.org.pl
Uczestnicy Sympozjum podczas obradOtwarcie obrad – Prof. Andrzej StankiewiczWręczenie statuetek za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia AMD, od lewej strony: Grażyna Machura, Andrzej Stankiewicz, Justyna Kołodziej, Andrzej Bonasewicz, Andrzej Mądrala.Uczestnicy Sympozjum podczas obrad

 

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI