Sprawozdanie z konferencji naukowej „Rola czynników naczyniowych w patogenezie neuropatii jaskrowej – aktualne poglądy” Warszawa, 17.11.2010 r.

Joanna Wierzbowska


W dniu 17 listopada 2010 roku w Warszawie, w hotelu Le Méridien Bristol, odbyła się konferencja naukowa „Rola czynników naczyniowych w patogenezie neuropatii jaskrowej – aktualne poglądy”. Spotkanie naukowe zostało zorganizowane przez Klinikę Okulistyczną CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie oraz firmę Alcon, w ramach programu Alcon Glaucoma Forum. Honorowym gościem i wykładowcą konferencji był profesor Alon Harris, dyrektor ds. badań klinicznych Eugene and Marilyn Glick Eye Institute, Glaucoma Research and Diagnostic Center, Indiana University School of Medicine w Indianapolis (USA), światowej sławy autorytet w dziedzinie metabolizmu i przepływu krwi w oku ludzkim. Prowadzący spotkanie profesor Andrzej Stankiewicz powitał zebranych i podziękował profesorowi Harrisowi za przyjęcie zaproszenia do Warszawy.
Część naukową spotkania rozpoczął profesor Alon Harris, wygłaszając wykład zatytułowany Critical Review of Ocular Blood Flow in the Mangement of Glaucoma. Na wstępie wykładu profesor Harris przytoczył aktualne naukowe dowody na istnienie zaburzeń naczyniowych w neuropatii jaskrowej, dowody dostarczone w wyniku przeprowadzenia przekrojowych badań epidemiologicznych. Złożone aspekty ischemii ocznej w jaskrze, w tym diagnostyczne i terapeutyczne, zostały przed dwoma laty podsumowane i usystematyzowane przez grupę ekspertów World Glaucoma Association (w ramach tzw. Consensus Meeting) w opublikowanym przewodniku „Ocular Blood Flow in Glaucoma”, pod redakcją R. Weinreba i A. Harrisa. W drugiej części wykładu profesor Harris poruszył aktualny temat leków generycznych w okulistyce i różnic, jakie występują między oryginalnymi lekami innowacyjnymi a preparatami odtwórczymi.
Następnie głos zabrała dr n. med. Joanna Wierzbowska, która w wykładzie zatytułowanym Jaskra normalnego ciśnienia a układ krążenia przedstawiła mechanizmy powiązań jaskry z autonomicznym układem nerwowym i dysfunkcją śródbłonka oraz regulacją przepływu ocznego. Autorka na podstawie wyników własnych badań interdyscyplinarnych przedstawiła zaburzenia neuronalnej kontroli układu krążenia u chorych z jaskrą normalnego ciśnienia i ich wpływ na perfuzję w obrębie mikrokrążenia.
Część naukową konferencji zamykał wykład dr. n. biol. Roberta Grabowskiego Teraźniejszość i przyszłość w zachowawczym leczeniu neuropatii jaskrowej, w którym przypomniano nowoczesny panel terapii zachowawczej u chorych z jaskrą i wskazano nowe, bezpieczniejsze dla chorego, kierunki rozwoju farmakoterapii miejscowej.
Spotkanie zorganizowane w pięknych secesyjnych wnętrzach hotelu Le Méridien Bristol upłynęło w kameralnej atmosferze. Na zakończenie spotkania profesor Andrzej Stankiewicz podziękował jego uczestnikom za przybycie i w imieniu organizatorów zaprosił na kolację.
 

 

Jednym z punktów programu wizyty profesora Harrisa w Warszawie było przedpołudniowe spotkanie w Klinice Okulistycznej i Klinice Kardiologii WIM, które od kilku lat realizują wspólne projekty badawcze z zespołem profesora Harrisa. Szanowny Gość został uhonorowany przez Dyrektora WIM medalem pamiątkowym Instytutu.Prof. Alon Harris i prof. Andrzej Stankiewicz.


Dr Joanna Wierzbowska, prof. Alon Harris i prof. Andrzej Stankiewicz

 

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI