Nowoczesne metody usuwania zaćmy – konferencja „Chirurgia na żywo”

Piotr Jurowski


17 października 2009 roku w sali konferencyjnej Hotelu Andel’s w Łodzi ponad 400 okulistów z całej Polski uczestniczyło w pokazie zabiegów usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewek
wewnątrzgałkowych najnowszej generacji. Konferencję okulistyczną połączoną z „Chirurgią na żywo” zorganizowali lekarze z Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz członkowie łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, inicjatywę wsparła firma Alcon. Tematem przewodnim ogólnopolskiej konferencji były najnowsze osiągnięcia w chirurgii zaćmy oraz wewnątrzgałkowej chirurgii refrakcyjnej. Zgromadzeni na konferencji dzięki transmisji prowadzonej na żywo z bloku operacyjnego Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi uczestniczyli w zabiegach usunięcia zaćmy z wszczepem soczewek wieloogniskowych Restor (Aspheric ReSTOR) oraz soczewek torycznych (AcrySof Toric).
Przed rozpoczęciem zabiegów w sali wykładowej Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi odbyło się spotkanie dyrektora Szpitala Klinicznego nr 2 UM im. WAM – prof. dr. hab. n. med. Jacka Rysza – oraz kierownika Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi – prof. dr. hab. n. med. Romana Gosia – i zastępcy kierownika kliniki – dr. hab. n. med. Piotra Jurowskiego – z przedstawicielami prasy, radia i telewizji. Poruszane tematy dotyczyły ogólnych problemów związanych z chirurgicznym leczeniem zaćmy, prezentacji współcześnie stosowanych technik operacyjnych, a także poziomu dostępności tego typu operacji dla pacjentów w naszym kraju. Podczas konferencji między innymi wskazywano na niebywały postęp, jaki dokonał się w dziedzinie chirurgii zaćmy, wysoki standard przeprowadzanych operacji oraz dobre efekty pooperacyjne. Podkreślano, jak istotne znaczenie ma w tych przypadkach dostępność do nowoczesnych urządzeń, takich jak fakoemulsyfikatory, a także preparatów wiskoelastycznych i mikronarzędzi. Wskazywano także na istotne korzyści wynikające z przeprowadzania operacji usunięcia zaćmy przez mikrocięcie, zastosowania soczewek wieloogniskowych i torycznych oraz wdrożenia szybkiej rehabilitacji pooperacyjnej, wskazywano na możliwość osiągnięcia wyjątkowo dobrych wyników czynnościowych i redukcji indukowanego astygmatyzmu pooperacyjnego, a także na brak konieczności szycia rany pooperacyjnej.
Na zaproszenie organizatorów konferencji zabiegi operacyjne przeprowadzili doświadczeni chirurdzy z wiodących klinik okulistycznych w kraju, między innymi dr Anna Kamińska z Kliniki Okulistycznej UM w Warszawie, dr Dariusz Haszcz z Kliniki Okulistycznej UM w Lublinie, dr Jacek Robaszkiewicz z WIM w Warszawie i dr hab. Piotr Jurowski z Kliniki Okulistycznej UM w Łodzi. Oprócz możliwości obserwowania przebiegu operacji w najwyższym systemie jakości obrazu (HD), jaki jest obecnie dostępny, co w przypadku operacji okulistycznych ma niebagatelne znaczenie, szczególnie istotny jest fakt, że każda z operacji była prowadzona w odmienny sposób, z zastosowaniem różnych technik operacyjnych, instrumentarium, parametrów urządzeń do fakoemulsyfikacji. Operacje były bezpośrednio komentowane przez chirurgów, którzy je wykonywali. W przerwach między zabiegami operujący chirurdzy odpowiadali na liczne pytania uczestników konferencji.
W ostatniej części spotkania zaproszeni goście przedstawili w formie wykładów współczesne poglądy na temat wewnątrzgałkowej chirurgii refrakcyjnej. Cenne uwagi i komentarze do wcześniej przeprowadzonych zabiegów operacyjnych i wystąpień wnieśli wybitni okuliści zaproszeni do panelu dyskusyjnego, między innymi profesorowie Jerzy Szaflik, Wanda Romaniuk, Roman Goś, Wojciech Omulecki, Tomasz Żarnowski. 
 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI