Sprawozdanie z III Sympozjum Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Anna Turno-Kręcicka


III Sympozjum Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego odbyło się we Wrocławiu w dniach 10-12 października 2002 r. Uczestniczyło w nim ponad 900 okulistów z Polski i z zagranicy.
Formuła Sympozjum oparta była tradycyjnie już na dwóch nurtach: nurt pierwszy stanowiły sesje plenarne zawierające zamawiane referaty programowe, nurt drugi obejmował zgłoszone referaty i prezentacje plakatowe. Poza niezwykle ciekawymi pracami przygotowanymi przez okulistów polskich sympozjum uświetniały wykłady licznych gości zagranicznych, autorytetów w dziedzinie jaskry, takich jak: A. Alm, K. U. Bartz-Schmidt, H. Busse, F. Cotter, M. Eichhorn, F. Grehn, R. Grewe, G. Hollo, G. K. Krieglstein, M. Küchle,
E. Stefansson, W. Wiegand, I. Wimmer.
Pierwszy dzień obrad plenarnych poświęcony był patogenezie neuropatii jaskrowej i postępom w farmakologicznym leczeniu jaskry.
W prezentowanych pracach szczególną uwagę poświęcono rozważaniom nad rolą śródbłonka naczyniowego w miejscowej regulacji przepływu krwi i farmakologicznymi możliwościami korekcji jego dysfunkcji w neuropatii jaskrowej, prezentowane m. in. przez dr. hab. S. Chłopickiego.
W drugim dniu odbyła się sesja polsko-niemiecka, w całości poświęcona postępom w chirurgii jaskry, z licznymi referatami ekspertów z niemieckich ośrodków uniwersyteckich. Umożliwiała ona wymianę doświadczeń klinicznych i porównanie wyników różnych współcześnie stosowanych zabiegów przeciwjaskrowych, m. in. trabekulektomii, wiskokanalostomii, głębokiej sklerektomii z implantem hialuronowym, sztucznych przetok filtrujących Baerveldta oraz farmakologicznego modulowania gojenia pooperacyjnego.
W czasie ceremonii otwarcia III Sympozjum przedstawiono sylwetkę prof. dr hab. Krystyny Czechowicz-Janickiej, która została uhonorowana Złotym Medalem Sekcji Jaskry PTO "Optime de Glaucomatologia Merenti" za szczególne zasługi w propagowaniu wiedzy o jaskrze.
W drugim dniu Sympozjum odbyła się także specjalna sesja naukowa, zainspirowana 300-leciem Uniwersytetu Wrocławskiego. Była ona poświęcona historii narodzin i rozwoju okulistyki uniwersyteckiej we Wrocławiu.

 

Referaty wygłaszane w czasie tej niezwykle poruszającej sesji stanowiły panoramę szczególnie bogatej i trudnej przeszłości Wrocławia w ostatnim stuleciu.

Sekretarz Sekcji Jaskry PTO
dr med. Anna Turno-Kręcicka

 

sprawozdanie_06_rys1.jpg (13185 bytes)

Ryc. 1.    Prof. dr hab. Krystyna Czechowicz-Janicka przyjmuje medal "Optime de Glaucomatologia Merenti" wraz z dyplomem z rąk kanclerza Kapituły Medalu prof. dr hab. Marii Hanny Niżankowskiej oraz prof. dr. hab. Jerzego Szaflika, reprezentującego Zarząd Główny PTO.
Fig. 1.    Prof. dr hab. Krystyna Czechowicz-Janicka receiving the Medal "Optime de Glaucomatologia Merenti" and the Diploma of Honour from prof. dr hab. Maria Hanna Niżankowska, the Chancellor of the Awards Committee of the Medal and prof. dr hab. Jerzy Szaflik, the Vice-President of the Polish Ophthalmological Society.


sprawozdanie_06_rys2.jpg (15573 bytes)

Ryc. 2.    Sala obrad III Sympozjum Jaskry we Wrocławiu - na pierwszym planie prof. dr hab. Jerzy Szaflik - specjalista krajowy w dziedzinie okulistyki, prof. dr hab. Zbigniew Zagórski - kierownik Katedry i Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej w Lublinie oraz prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz - redaktor naczelny "Kliniki Ocznej", kierownik Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Fig. 2.    Conference room - prof. dr hab. Jerzy Szaflik, Head of the Department of Ophthalmology and Eye Clinic Of 2nd Medical Faculty in Warsaw, prof. dr hab. Zbigniew Zagórski, Head of the 1st Eye Hospital, Lublin Medical School and prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz, Head of the Department of Ophthalmology, Military Medical Institute in Warsaw.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI