Sprawozdanie z V Sympozjum Stowarzyszenia AMD

Małgorzata Figurska


17 października 2009 r. w Warszawie odbyło się już V Sympozjum Stowarzyszenia AMD – Szybsze skierowanie do retinologa, lepsze wyniki leczenia AMD, w którym wzięło udział 470 osób. Obrady odbywały się zgodnie z tradycją w eleganckiej sali konferencyjnej hotelu Marriott. Ta jubileuszowa konferencja stanowiła pewnego rodzaju podsumowanie działalności naukowej i społecznej Stowarzyszenia AMD działającego od 2004 r.
Ostatnie badania przesiewowe prowadzone w kilkunastu miastach Polski przez Stowarzyszenie AMD oraz firmę Bausch & Lomb w ramach „bus tour” wykazały, że wiedza o AMD w społeczeństwie naszego kraju jest wciąż bardzo niska. Aż u 12% osób spośród 6500 samoistnie zgłaszających się na badanie okulistyczne stwierdzono objawy AMD. Statystyka pokazuje, że wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie edukacji lekarzy i pacjentów, aby skutecznie walczyć z tą „epidemią ślepoty XXI wieku”.
Od początku swojej działalności Stowarzyszenie AMD przywiązuje ogromną wagę do współpracy okulistów z lekarzami rodzinnymi. Organizatorzy konferencji, zarówno tych wcześniejszych, jak i tej, podkreślają wagę wymiany doświadczeń między specjalistami obu dziedzin medycyny, co jest niezmiernie ważne, aby można było opracować wspólne standardy wczesnej diagnostyki AMD. Na Sympozjum miała miejsce prezentacja nowej – uaktualnionej – broszury Stowarzyszenia AMD – Zasady postępowania AMD. Pragniemy, aby ta publikacja stała się pomocna okulistom w codziennej pracy z chorymi na AMD.
Uroczystego otwarcia Sympozjum dokonali prof. Andrzej Stankiewicz – prezes Stowarzyszenia AMD – oraz dr Andrzej Mądrala – wiceprezes Stowarzyszenia AMD. Aby uhonorować jubileuszową konferencję i podziękować stałym współpracownikom Stowarzyszenia AMD, wręczono im statuetki za wieloletnią, aktywną działalność. Otrzymali je prof. Andrzej Stankiewicz, dr Joanna Wierzbowska, dr Małgorzata Figurska, mec. Włodzimierz Wolniak, a także przedstawiciele firm ASA, Novartis, Bausch & Lomb, Alcon. Gośćmi specjalnymi konferencji byli prof. Josef Flammer i dr Samanta Maci (Kemin Health Portugal).


 

Obrady zaszczycili swoją obecnością dr hab. Lidia Puchalska-Nowak, dr hab. Jarosław Kocięcki.
Pierwszą sesję Sympozjum AMD otworzył wykład dr Agnieszki Mastalerz-Migas na temat roli lekarza rodzinnego w profilaktyce AMD i jego wczesnym wykrywaniu. Następnie dr Samanta Maci wygłosiła prelekcję Lutein and Eye health – Lutein and AMD, cataract and visual performance. Dr Katarzyna Mozolewska-Piotrowska omówiła problematykę wczesnej diagnostyki AMD. Następnie poruszono zagadnienie osiągania jak najlepszych efektów wskutek terapii ranibizumabem i ich podtrzymania (dr Andrzej Gębka, dr Magdalena Ulińska), dr Małgorzata Figurska przedstawiła własne doświadczenia w leczeniu wysiękowej postaci AMD ranibizumabem. I sesję zakończył wykład o stanowisku lekarza rodzinnego w kontekście najczęściej spotykanych problemów okulistycznych. II sesję otworzył prof. Josef Flammer prezentacją Vascular risk factors for AMD and glaucoma: what is common and what are there differencies. Jak co roku nie obyło się bez quizu diagnostycznego prowadzonego przez dr Agnieszkę Kubicką-Trząskę. Dr Małgorzata Figurska omówiła profilaktykę okołoiniekcyjną, a konferencję zakończyły wykłady na temat diety w AMD i profilaktyki AMD (dr Dariusz Włodarek, dr Monika Drobek-Słowik).
W tym roku, z pomocą firm Optopol i Bausch & Lomb, po raz pierwszy w dniu konferencji zorganizowano warsztaty SOCT w obrazowaniu chorób plamki. Wzięło w nich udział blisko 100 osób. Dr Małgorzata Figurska prowadziła część teoretyczną i praktyczne ćwiczenia z zakresu wykonywania OCT oraz interpretacji wyników badań OCT.
Zapraszamy na kolejne konferencje pod patronatem Stowarzyszenia AMD.
 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI