Sprawozdanie z II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY, Warszawa, 19.11.2008

Joanna Wierzbowska


29 listopada 2008 roku podczas Wielkiej Gali w hotelu Gromada w Warszawie została rozstrzygnięta II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY.
Kapituła konkursu nagrodziła Klinikę Okulistyczną CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Brązową Statuetką PERŁY ESKULAPA 2008 w kategorii: kliniki.
Celem konkursu, adresowanego do wszystkich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Polsce oraz firm prowadzących działalność związaną z branżą medyczną, było – zgodnie z regulaminem konkursu – „uhonorowanie placówek medycznych oraz firm działających na rynku medycznym, które poprzez zakres swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na poziom oferowanych usług i produktów, stają wobec wyzwań i osiągają efekty, dążą do poprawy jakości swojej pracy oraz wyróżniają się innowacyjnością, kompleksowością i jakością oferowanych usług”.
Patronat nad konkursem m.in. objęli Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


 

W skład Kapituły konkursu, której przewodniczącym był doc. dr hab. med. Marek Gawdziński, weszli przedstawiciele Akademii Medycznych i środowiska lekarskiego oraz środowiska przedsiębiorców. Uczestnicy konkursu, po przedstawieniu włas­nych dokonań w ankiecie konkursowej (wraz z załącznikami), obejmującej osiągnięcia dwóch poprzednich pełnych lat, rywalizowali o złotą, srebrną i brązową statuetkę „Perła Eskulapa” w jednej z 13 kategorii konkursowych. 
Kategoriami konkursowymi były m.in. szpitale monospecjalistyczne, szpitale wielospecjalistyczne, kliniki, Niepubliczne Zakłady Lecznictwa Otwartego, poradnie specjalistyczne, ratownictwo medyczne czy medyczne laboratoria diagnostyczne.
Wielka Gala Medycyny i Mazowieckiej Przedsiębiorczości, zamykająca II Edycję Konkursu „PERŁY MEDYCYNY”, była wydarzeniem niezwykle uroczystym. Wzięło w niej udział blisko 700 zaproszonych gości – laureaci konkursu, przedstawiciele środowiska medycznego, ludzie biznesu i artyści.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI