Sprawozdanie naukowe z VI Sympozjum Sekcji Jaskry PTO, 9-11 paździenika 2008 r., Łódź

Janusz Czajkowski


W dniach 09-11 października 2008 roku odbyło się w Łodzi VI Sympozjum Sekcji Jaskry PTO. Uczestniczyło w nim 1020 okulistów polskich i 10 wykładowców zagranicznych.
Wygłoszono 49 referatów, zaprezentowano 31 plakatów i przedstawiono 2 sesje filmowe.
W wystawie technicznej uczestniczyły 24 firmy.
W dniu 9 października odbyły się 4 kursy przedsympozjalne prowadzone przez zespoły specjalistów:
1. prof. Janusza Czajkowskiego – Diagnostyka i leczenie jaskry u dzieci i młodzieży
2. prof. Krystyny Czechowicz-Janickiej – Selektywna trabekuloplastyka laserowa – SLT
3. prof. Jerzego Szaflika – Chirurgiczne leczenie jaskry
4. prof. Józefa Kałużnego – Nowe metody obrazowania w jaskrze – OCT, SOCT, UBM
W tym samym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie Sympozjum w Filharmonii Łódzkiej połączone z dwiema laudacjami: prof. Douglasa Andersona (z USA) – Laureata Złotego Medalu prof. Tadeusza Krwawicza – i prof. Janusza Czajkowskiego
(z Łodzi) – Laureata Medalu Sekcji Jaskry PTO „Optime de Glaucomatologia Merenti”.
Obaj laureaci wygłosili wykłady.
Uroczystość zakończył, bardzo ciepło przyjęty przez licznych uczestników, recital Hanny Banaszak, po którym nastąpił bankiet powitalny.
10 października odbyło się 5 sesji naukowych nt.:
Współczesnej problematyki jaskry u dzieci i młodzieży (5 referatów),
Nowych metod diagnostyki i monitorowania jaskry (9 referatów),
Nowości w operacyjnym leczeniu jaskry (10 referatów i 2 sesje filmowe).
Ponadto odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Jaskry PTO – wybierano nowe Władze Sekcji.
Wieczorem w Klubie Spadkobierców odbyła się kolacja dla profesorów, a następnie – w Elektrowni Manufaktury Łódzkiej – impreza integracyjna dla wszystkich uczestników.


 

11 października niestrudzeni nocną zabawą uczestnicy pospieszyli na 4 sesje naukowe nt.:
• obecnych trendów w zachowawczym leczeniu jaskry (7 referatów),
• jaskry wtórnej (5 referatów),
• jakości życia chorych na jaskrę (5 referatów),
• wolnych tematów z dziedziny glaukomatologii i badań dotyczących leków przeciwjaskrowych (8 referatów).
Zagraniczni wykładowcy, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i wykładami, to: prof. Keith Barton – dyrektor Oddziału Leczenia Jaskry i okulista konsultant ze Szpitala Moorfields w Londynie, prof. Gabor Hollo – dyrektor Oddziału Leczenia Jaskry i Pracowni Badania Pola Widzenia w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie, prof. Michele M. Iester – z Uniwersytetu w Genui, prof. Murat Irkec – dyrektor Oddziału Leczenia Jaskry na Uniwesytecie w Ankarze, prof. Theodore Krupin z Nortwestern Univerity, wiceprezydent rezydent Amerykańskiego Towarzystwa Jaskrowego z Chicago, prof. Antonio Martinez Garcia z Oddziału Leczenia Jaskry w Santiago de Compostella, prof. Ingeborg Stalmans z Oddziału Leczenia Jaskry Uniwersytetu w Lueven w Belgii, prof. John Thygesen – dyrektor Oddziału Leczenia Jaskry i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala w Kopenhadze, oraz dr Nic Reus ze Szpitala Okulistycznego w Rotterdamie.
Wykłady wygłoszone przez gości zagranicznych i polskich okulistów były na bardzo wysokim, nieodbiegającym od siebie, poziomie naukowym, zawierały również liczne aspekty praktyczne. Dlatego uczestniczyło w nich bardzo duże grono słuchaczy, w tym młodzi, szkolący się okuliści.
Liczni wystawcy zaprezentowali nam nowe osiągnięcia w dziedzinie leków, aparatury, jak również wydawniczej. Natomiast główni sponsorzy Sympozjum, firmy Alcon, Allergan, MSD i Pfizer, umożliwiły organizację i przeprowadzenie całego Sympzjum na wysokim, europejskim poziomie.
Ponadto serdeczne rozmowy i burzliwe dyskusje kuluarowe z pewnością wzmocniły stare przyjaźnie i pozwoliły na nawiązanie nowych.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI