Sprawozdanie ze Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo-Siatkówkowego

Jerzy Nawrocki


Na początku 2001 roku powstało nowe Towarzystwo naukowe – European Vitreo Retinal Society (EVRS) – którego celem jest: 
v umożliwienie spotkań członków Towarzystwa, 
v wzajemna wymiana poglądów i nowych koncepcji, 
v przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy i doświadczenia, 
v analiza i udział w procesie politycznego i ekonomicznego jednoczenia się Europy, 
v współpraca z The Vitreous Society 
W wyniku uwarunkowań historycznych i barier językowych istnieją istotne różnice w systemach opieki zdrowotnej w krajach europejskich, ich zasadach finansowania, organizacji oraz wyposażenia w sprzęt. Jednym z założeń wspólnoty europejskiej jest wyrównanie systemów socjalnych w poszczególnych krajach. EVRS chce być Towarzystwem aktywnie 
zaangażowanym w ten proces. Ten ważny aspekt polityczny EVRS realizowany jest poprzez doskonałą komunikację pomiędzy lekarzami w Europie. Dodatkowo wskazuje to na fakt, że Towarzystwo nie ma zamiarów współzawodnictwa z innymi istniejącymi towarzystwami. 
W październiku 2001 r. w Biarritz odbył się pierwszy Zjazd EVRS. Zjazd był zorganizowany przez wiceprzewodniczącego EVRS – Didiera Ducornaua. Uczestniczyło w nim 350 chirurgów szklistkowo-siatkówkowych z 28 krajów. W sposób bardzo profesjonalny zrealizowano koncepcje wynikające z filozofii EVRS, opierające się na nauczaniu i dyskusji poszczególnych koncepcji oraz wymianie poglądów. Uczestnicy powszechnie zgadzali się, że formuła kongresu jest potrzebnym uzupełnieniem dla zjazdów istniejących towarzystw opartych na ok. 7-minutowych prezentacjach. 
W ramach EVRS Klaus Lucke i Silvia Bopp zorganizowali w Bremie pierwszy dwutygodniowy kurs nazwany „European Vitreoretinal Training School”, w którym uczestniczyli okuliści z 13 krajów. Pełny zakres chirurgii szklistkowo-siatkówkowej był omówiony przez 16 wykładowców. W szerokim zakresie korzystano z prezentacji filmów oraz chirurgii „na żywo”. Dyskusje kontynuowano w trakcie posiłków i programu socjalnego. W opinii uczestników był to najbardziej instruktażowy kurs, w jakim uczestniczyli, który powinien być w przyszłości powtarzany. 
„Anterior Segment Meets Posterior – A Love and Hate Relationship” był tematem 2. Zjazdu EVRS zorganizowanego przes Athanasiosa Nikolakopulosa w hotelu Sani Beach w Chakidiki w Grecji w czerwcu 2002 roku. Ponownie w kongresie uczestniczyło ponad 300 chirurgów szklistkowo-siatkówkowych z 29 krajów. 

Po raz pierwszy wprowadzono koncepcję „almost life surgery” polegającą na przedstawieniu do dyskusji pełnych filmów z operacji – bez skrótów i wyboru przypadków. Koncepcja ta ma zastąpić chirurgię „na żywo” i umożliwić szkolenie w sposób bardziej efektywny ekonomicznie. Relja Zivojnovic – pionier nowoczesnej chirurgii szklistkowo-siatkówkowej z użyciem oleju silikonowego, retinotomii i retinektomii – wygłosił 
w czasie zjazdu wykład honorowy. Walne zgromadzenie delegatów powtórnie wybrało zarząd Towarzystwa, z jedną zmianą – skarbnikiem został Sven Craaford z Orebro w Szwecji. 
Następny zjazd EVRS odbędzie się w Sopron na Węgrzech i będzie organizowany przez Ferenca Kuhna wspólnie z International Society of Ocular Trauma (ISOT). Tematem połączonego Zjazdu EVRS i ISOT będą PVR i urazy oka. Do udziału w kongresie zachęcam polskich okulistów – nie tylko tych, wykonujących chirurgię ciała szklistego, ale również tych, którzy interesują się problematyką tylnego odcinka oka. 
Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem informacji odsyłam na stronę internetową www. EVRS. org 

Skład obecnego zarządu Towarzystwa jest następujący: 

Frank Koch – przewodniczący, 
Didier Ducornau – zastępca przewodniczącego, 
Klaus Lucke – sekretarz, 
Sven Crafoord – skarbnik, 
Athanasios Nikolakopoulos, 
Jerzy Nawrocki, 
Claude Bocher – przewodnicząca delegatów 
poszczególnych krajów, 
Ferenc Kuhn – delegat American Society 
of Retina Specialists.

Delegatami Polski w EVRS są Krzysztof Dzięgielewski 
i Jerzy Mackiewicz. 


Adres do korespondencji (Reprint requests to): 
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki
Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia”
ul. Rojna 90
90-580 Łódź

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI