Gloria Medicinaedla prof. dr. hab. n. med. Jerzego Szaflika

Anna M. Ambroziak


26 października 2007 roku Polskie Towarzystwo Lekarskie po raz siedemnasty przyznało medale Gloria Medicinae – najwyższe odznaczenie Towarzystwa przyznawane głosami 40 członków Kapituły za zasługi dla medycyny.
Medale z podobizną polskiego lekarza epoki Odrodzenia, Józefa Strusia (1510-1566), z dewizą Floreat Res Medica, za rok 2006 otrzymali: prof. dr hab. med. Hilary Koprowski (NY, USA), twórca szczepionki przeciwko wirusowi polio, który odebrał wyróżnienie we wrześniu br. w warszawskim Klubie Lekarza, a także dr med. Anna Formanowicz z Ostrowi Mazowieckiej, dr Maria Gross z Katowic, prof. dr hab. med. Irena Kaszewska-Jabłońska z Gdańska, dr Krystyna Podgórska z Warszawy, prof. dr hab. med. Irena Ponikowska z Bydgoszczy, dr Helena Pyz – opiekunka trędowatych w Indiach, prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki z Krakowa, dr med. Antoni Sydor z Tarnowa, dr Beata Zawadowicz z Częstochowy – organizatorka m.in. VI Światowego Kongresu Polonii Medycznej.
Wraz z medalem osoby odznaczone otrzymały dyplom z tekstem w języku polskim i łacińskim:
Medal jest nadawany za wybitne zasługi dla medycyny. Jest on przyznawany tylko 10 lekarzom w świecie w ciągu jednego roku. Medal jest symbolem wdzięczności dla tych, których życie, czyny i dzieła przepojone są pragnieniem pomocy ludziom i ulżenia ich cierpieniom. Dla tych, których osiągnięcia w służbie człowiekowi stwarzają lepszy świat dla całej ludzkości.

Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – Kapituła Medalu Gloria Medicinae przyznaje to najwyższe odznaczenie.
Dekoracji medalem Gloria Medicinae dokonali kanclerz Kapituły – prof. dr hab. Wojciech Noszczyk, sekretarz Kapituły – prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko, prezes PTL – prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski.
Medale Gloria Medicinae za rok 2005 odebrali prof. Jerzy Szaflik – pierwszy lekarz okulista w historii nagradzanych Medalem i dr Konstanty Radziwiłł – prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, którzy nie mogli uczestniczyć w ubiegłorocznej uroczystości.
Spotkanie miało miejsce w pięknej scenerii Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach Królewskich.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI