Sprawozdanie z działalności szkoleniowej Oddziału Dolnośląskiego PTO w latach 2004-2006

dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło


W latach 2004-2006 Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTO zorganizował 13 posiedzeń naukowo-szkoleniowych.
W roku 2004 odbyły się następujące posiedzenia:


31 stycznia 2004 r.
Posiedzenie naukowe oraz Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Oddziału PTO we Wrocławiu
 • M. Szaliński – Techniki cięć w zabiegach fakoemulsyfikacji zaćmy
 • M. Muzyka-Woźniak – Zastosowanie systemu wiskoelastyków DUOVISC i techniki Soft Shell a problemy chirurgii zaćmy
 • J. Markuszewska-Bednarz – Soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof – skuteczność i bezpieczeństwo w fakoemulsyfikacji zaćmy


22 maja 2004 r.
Posiedzenie we Wrocławiu

 • M. Misiuk-Hojło, M. Jarzębińska-Vecerowa – Choroidopatia surowicza środkowa – jak rozpoznawać, jak leczyć?
 • J. Markuszewska-Bednarz, A. Białek-Szymańska – Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki – współczesny stan wiedzy
 • J. Jurowska-Liput, M. Misiuk-Hojło – Retinopatia paranowotworowa – znaczenie współpracy okulisty i onkologa w rozpoznawaniu i leczeniu
 • H. Zając-Pytrus – Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w obrzęku plamki


2 października 2004 r.
Posiedzenie w Krobielowicach

 • W. Romaniuk – Czynniki ryzyka występowania zwyrodnienia plamki związane z wiekiem (AMD)
 • M. Nita – Terapia fotodynamiczna z zastosowaniem preparatu Visudyne – kwalifikacja do leczenia oraz omówienie ciekawych przypadków
 • M. Misiuk-Hojło, D. Szumny – Rola antyoksydantów w profilaktyce schorzeń siatkówki
 • M. Misiuk-Hojło, A. Kobierczyka – Dziedziczne dystrofie plamki: diagnostyka i postępowanie
 • P. Marszalik, A. Hill-Bator – Polekowe uszkodzenia plamki


18 grudnia 2004 r.
Posiedzenie wigilijne we Wrocławiu

 • M.H. Niżankowska – Współzależność krążeniowych czynników ryzyka jaskry i ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • M. Misiuk-Hojło – Najnowsze badania na temat poprawy przepływu krwi po zastosowaniu preparatów Trusopt i Cosopt
 • H. Żygulska-Mach – Mniej znane karty z historii krakowskiej okulistyki
 • M.H. Niżankowska – Dzieje medycyny uniwersyteckiej we Wrocławiu

W roku 2005 odbyły się następujące posiedzenia:


5 marca 2005 r.
Posiedzenie we Wrocławiu

 • M.H. Niżankowska – Jan Mikulicz-Radecki i jemu współcześni okuliści na Uniwersytecie Wrocławskim. W 100-lecie śmierci (1905-2005)
 • M. Misiuk-Hojło, M. Piróg-Mulak – Dlaczego ten pacjent źle widzi – czy to dystrofia rogówki?
 • M. Jarzębińska-Vecerova – Do czego służy mapa rogówki – diagnostyka stożka i innych schorzeń rogówki
 • E. Pelczar – Ile może wytrzymać rogówka – czy ortokeratologia ma przyszłość?
 • R. Grabowski – Współczesne możliwości farmakoterapii alergicznych chorób oczu
 • M. Misiuk-Hojło, J. Jakubaszko – Barwiąca się rogówka– zespół suchego oka czy zapalenie?
 • J. Marek – Zespół nawracających erozji rogówki – czy można zapobiec nawrotom?
 • E. Bogacka, J. Jurowska-Liput – Czy alergiczne choroby oka mogą powodować powikłania rogówkowe – propozycja diagnostyki alergologicznej dla okulisty za pomocą testów dospojówkowych
 • M. Muzyka-Woźniak – AcrySof – ochrona siatkówki przed światłem niebieskim


11 czerwca 2005 r.
Posiedzenie w Brzegu Opolskim
(Zamek Piastów Śląskich)

 • M. Misiuk-Hojło, P. Gawrońska – Współczesne osiągnięcia onkologii okulistycznej – wprowadzenie
 • B. Romanowska-Dixon – Guzy wewnątrzgałkowe u dorosłych: obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
 • I. Świtka-Więcławska – Czynniki ryzyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
 • M. Habela – Korekcja starczowzroczności soczewkami kontaktowymi – wyzwanie z dużą szansą na sukces
 • K. Sawicz-Birkowska, B. Kazanowska – Postępy w leczeniu nowotworów powiek i oczodołu u dzieci
 • A. Bieniek – Leczenie chirurgiczne nowotworów powiek u dorosłych


 

22 października 2005 r.
Posiedzenie we Wrocławiu
 • M. Misiuk-Hojło, A. Białek-Szymańska – Zapalenie tętnicy skroniowej problem diagnostyczny i terapeutyczny
 • A. Turno-Kręcicka – Zapalenie pośredniej części błony naczyniowej – nowe koncepcje etiologiczne
 • M. Misiuk-Hojło, D. Szumny – Nowoczesna antybiotykoterpia w okulistyce – zarys ogólny
 • K. Morawski – Lewofloksacyna w leczeniu stanów zapalnych przedniego odcinka gałki ocznej
 • J. Izdebska – Lewofloksacyna fluorochinolon nowej generacji w zapobieganiu zapalenia wnętrza gałki ocznej po niepowikłanych operacjach zaćmy – badania European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
 • J. Marek – Naciek pierścieniowaty w zapaleniu rogówki – różnicowanie i leczenie
 • M. Michałowska, G. Maciaszek – Zapalenie siatkówki i naczyniówki w przebiegu AIDS


17 grudnia 2005 r.
Posiedzenie we Wrocławiu

 • E. Ogielska, M. Żołyńska – 200-lecie Liceum Krzemienieckiego
 • M.H. Niżankowska – Ludwik Hirszfeld – uczony, człowiek, epoka
 • J. Kalinowska – Polskie doktoraty z okulistyki we Wrocławiu w latach 1811-1939
 • A. Pacan – Dzieje zjazdów okulistów polskich
 • R. Różycki – Stosowanie i aplikacja zatyczek hydrożelowych FORM FIT do kanalików łzowych. Nowa jakość w leczeniu zespołu suchego oka

W roku 2006 odbyły się następujące posiedzenia:


4 lutego 2006 r.
Posiedzenie we Wrocławiu

 • M. Misiuk-Hojło, K. Agopsowicz-Spławska – Zastosowanie inhibitorów angiogenezy i sterydów w leczeniu neowaskularyzacji podsiatkówkowej w przebiegu AMD – nowe perspektywy terapeutyczne
 • A. Kubicka-Trząska – Diagnostyka różnicowa zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – prezentacja i quiz
 • M. Baranowska – Terapia fotodynamiczna z użyciem Visudyne
 • R. Żernicka-Piekielny – Terapia fotodynamiczna z użyciem Visudyne
 • P. Marszalik, A. Hill-Bator – Terapia fotodynamiczna w przebiegu innych schorzeń niż AMD
 • J. Oficjalska-Młyńczak – Optyczna neurotomia radialna w chirurgicznym leczeniu zakrzepów żyły środkowej siatkówki


25 marca 2006 r.
Posiedzenie w Zamku w Kliczkowie

 • M. Marszalka – Alergiczne choroby oczu – problem powszechny czy marginalny? Wstępne wyniki autorskiego badania epidemiologicznego przeprowadzonego na Dolnym Śląsku
 • A. Groblewska – Współczesne możliwości diagnostyczne i terapeutyczne alergicznych chorób oczu w praktyce lekarza okulisty
 • M. Marszalka – Czy objawy oczne alergii należy leczyć miejscowo czy ogólnie – opinia alergologa
 • W. Omulecki – Redukcja aberracji sferycznej poprzez zastosowanie asferyczności w soczewkach wewnątrzgałkowych
 • Z. Dyda – Nowoczesne techniki fakoemulsyfikacji
 • J. Markuszewska, M. Szaliński – Usunięcie soczewki jako zabieg refrakcyjny


16 września 2006 r.
Posiedzenie we Wrocławiu

 • M. Misiuk-Hojło, D. Szumny – Zespół pseudoeksfoliacji – akceptować czy leczyć?
 • M. Mulak, B. Raniewska – Aspekty ogólnoustrojowe zespołu pseudoeksfoliacji
 • P. Krzyżanowska – Obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego w jaskrze pseudoeksfoliacyjnej – doniesienia z ARVO (2006)
 • J. Miśkiewicz, A. Miśkiewicz-Wójcik – Kontrowersje współczesnej chirurgii okulistycznej – fakotrabekuloplastyka
 • M. Szaliński – Neuroprotekcja bezpośrednia a leczenie jaskry
 • T. Licznerski, J. Jarosiński, K. Piotrowski, M. Ćwirko – Nowe możliwości w badaniach ostrości wzroku


4 listopada 2006 r.
Posiedzenie we Wrocławiu

 • J. Markuszewska-Żelbromska – EpiLASIK– nowa alternatywa w laserowej chirurgii refrakcyjnej
 • M. Szaliński – Chirurgiczne metody leczenia opadnięcia powieki górnej
 • J. Izdebska – Wyniki wieloośrodkowych badań ESCRS nad profilaktyką antybiotykową zapalenia wnętrza gałki ocznej po operacjach zaćmy
 • M. Fuchs, B. Gołaszewska-Fuchs – Zastosowanie toksyny otulinowej w okulistyce – doświadczenia własne Oddziału Okulistycznego w Nysie
 • M. Baranowska, R. Żernicka-Piekielny – Próby zastosowania terapii fotodynamicznej z użyciem werteporfiny w przypadkach neowaskularyzacji podsiatkówkowej w innych schorzeniach niż AMD


16 grudnia 2006 r.
Posiedzenie we Wrocławiu

 • A. Turno-Kręcicka – Medycyna jako nauka i sztuka
 • M. Misiuk-Hojło, M. Pomorska – Obrazowe i molekularne metody diagnostyczne w zapaleniach błony naczyniowej
 • J. Oficjalska-Młyńczak – Współczesne kierunki rozwoju chirurgii witreoretinalnej
 • J. Marek – Przeszczep rogówki i usunięcie zaćmy – razem czy osobno
 • J. Jurowska-Liput – Wybór metody leczenia a jakość życia chorego na jaskrę
 • M.H. Niżankowska – 40-lat minęło…

Oddział Dolnośląski PTO liczy 453 członków.

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI