Sprawozdanie z II Sympozjum Stowarzyszenia AMD

Małgorzata Figurska


W dniach 9-11 marca 2007 r. w Wiśle odbyło się II Sympozjum Stowarzyszenia AMD pod nazwą „Iniekcje doszklistkowe – nowy kierunek w leczeniu AMD”. W sympozjum pod patronatem firmy Pfizer wzięło udział blisko 200 osób. W dniu 10 marca 2007 r. uroczystego otwarcia sympozjum dokonał prezes Stowarzyszenia – prof. Andrzej Stankiewicz.
Stowarzyszenie działa od prawie trzech lat, a jego misją jest uświadomienie zarówno lekarzom, jak i chorym wagi problemu, jakim jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. W przeddzień sympozjum odbyło się spotkanie członków Grupy Naukowo-Klinicznej, na którym wytyczono kolejne cele Stowarzyszenia, między innymi powołanie terenowych oddziałów we Wrocławiu i Szczecinie oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dla lekarzy okulistów na temat kwalifikacji i skuteczności preparatów anty-VEGF stosowanych w leczeniu wysiękowego AMD.
W pierwszej sesji problemowej referaty wygłosiło czterech mówców. Dr Magdalena Ulińska (Warszawa) omówiła mechanizmy i zastosowanie terapii anty-VEGF, dr Małgorzata Figurska (Warszawa) wygłosiła referat na temat kwalifikacji, techniki i powikłań iniekcji do ciała szklistego. Dr Andrzej Gębka podjął temat terapii skojarzonej PDT i anty-VEGF. Szczególnie cenne i interesujące były własne doświadczenie w zakresie terapii doszklistkowej w wysiękowym AMD omówione przez dr Halinę Wykrotę (Katowice).
W drugiej sesji dr Aleksandra Kużnik-Borkowska (Warszawa) przedstawiła przypadki kliniczne leczenia Macugenem,
zaś dr Katarzyna Mozolewska-Piotrowska skupiła się na doszklistkowych podaniach Triamcinolonu.
Trzecia sesja dotyczyła zasad żywienia w AMD. Szczególnie interesująca była prezentacja dr. Dariusza Włodarka z SGGW (Warszawa) na temat roli żywienia w profilaktyce i terapii AMD oraz wystąpienie dr Anny Wiktorowskiej-Owczarek z Zakładu Farmakologii UM (Łódź) na temat antyoksydantów.
 

Czwartą sesję poświęcono pomocom optycznym. Grażyna Machura (Warszawa) omówiła następstwa funkcjonalne schorzeń zwyrodnieniowych w widzeniu i zachowaniu osoby słabo widzącej – temat szczególnie interesujący dla okulistów mających do czynienia z tego typu problemami w codziennej praktyce.
Każdą sesję kończyło podsumowanie z udziałem członków prezydium, licznie przybyłych do Wisły profesorów i doktorów habilitowanych, między innymi: Ariadny Gierek-Łapińskiej, Zofii Mariak, Józefa Kałużnego, Dariusz Kęcika, Stanisławy Gierek-Ciaciury, Bożeny Romanowskiej-Dixon, Marty Misiuk-Hojło, Jarosława Kocięckiego, Lidii Puchalskiej-Niedbał.
Po zakończeniu obrad uczestnicy sympozjum mogli zregenerować siły w parku wodnym albo skorzystać z licznych atrakcji oferowanych przez hotel – kręgielni, gabinetu odnowy biologicznej, salonu gier. Wielbiciele gór mieli okazję do spaceru po Wiśle, mogli też skorzystać z czynnego wyciągu narciarskiego.
Ukoronowaniem sympozjum była wieczorna kolacja w „Kolibie pod czarcim kopytem”. Pierwsza część uroczystości odbyła się w plenerze i choć temperatura powietrza była raczej niska, to atmosfera spotkania była naprawdę gorąca. Doskonałe potrawy, a przede wszystkim występ góralskiej kapeli, której członkowie porwali do tańca niemal wszystkich gości, przyśpiewki i konkursy sprawiły, że zabawa rozkręciła się na dobre. Wówczas do akcji wkroczył zespół Jambo z czarnoskórym solistą i chórkiem. Wspólne tańce i śpiewy w rytm muzyki latynoamerykańskiej trwały długo w noc. Z pewnością na długo też pozostaną w pamięci wszystkich uczestników.
Zapraszamy na kolejne sympozja i konferencje organizowane przez Stowarzyszenie AMD.
 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI