Sprawozdanie z konferencji naukowej „Nowoczesne metody leczenia schorzeń plamki”

Maria Kmera-Muszyńska, Agata Bełżecka-Majszyk


W dniu 25.11.2006 r. w hotelu Westin w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Nowoczesne metody leczenia schorzeń plamki” zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie pod przewodnictwem kierownika kliniki, profesora Jerzego Szaflika, oraz adiunkt kliniki, doktor Marii Kmery-Muszyńskiej. Współorganizatorem Konferencji była firma Alcon.
W konferencji wzięli udział wykładowcy z europejskich ośrodków okulistycznych: profesor Susanne Binder – kierownik Kliniki Okulistyki w Rudolf Fondation Clinic oraz kierownik The Ludwig Boltzmann Institute for Retinology and Biomicroscopic Lasersurgery w Wiedniu, docent Ulrike Stolba – z Kliniki Okulistyki Rudolf Foundation Hospital z Wiednia, profesor Rosario Brancato – z Kliniki Okulistyki na Uniwersytecie H. San Raffaele w Mediolanie oraz dyrektor School of Ophthalmology.
Tematy wiodące konferencji to:
Nowoczesne techniki chirurgiczne stosowane w leczeniu schorzeń plamki (degeneracja starcza plamki związana z wiekiem – AMD, otwory plamki, błony przedplamkowe, cukrzycowy obrzęk plamki). Prezentacja.
Optyczna Koherentna Tomografia – OCT.
Program konferencji obejmował 3 sesje wykładowe oraz sesję wideo. W kolejnych sesjach uczestnicy mogli wysłuchać następujących referatów:
Sesja I: Chirurgia plamki
– Chirurgia otworów plamki, aktualne metody leczenia – prof. Susanne Binder

 

– Obecne możliwości leczenia przewlekłego cukrzycowego obrzęku plamki – dr Ulrike Stolba
Sesja II: OCT
– Rola optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce i leczeniu schorzeń plamki – prof. Rosario Brancato
Sesja III: Chirurgia siatkówki
– Współczesna koncepcja witrektomii 25 Gauge: wskazania i instrumentarium – dr M. Kmera-Muszyńska
– Witrektomia 25Gy” – prof. Susanne Binder
– Leczenie neowaskularyzacji podsiatkówkowej – prof. Susanne Binder
– Znaczenie zmienności fazowej HP Guaru w leczeniu zaburzeń stabilności nabłonka rogówki i spojówek – dr n. biol. Robert Grabowski (ALCON)
Podczas sesji wideo przedstawiono skrócone zapisy interesujących zabiegów witreoretinalnych, w tym transplantacje RPE. Zaproszeni goście z ośrodków europejskich podczas swoich wystąpień podzielili się doświadczeniami, wywołując ożywione i interesujące dyskusje po każdym referacie.
Międzynarodowa konferencja naukowa umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń lekarzy okulistów z różnych ośrodków, a także pozwoliła zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w diagnostyce i terapii schorzeń plamki. Udział okulistów z podstawowej opieki zdrowotnej w tego typu szkoleniach pozwala na ujednolicenie standardów postępowania i wcześniejsze kierowanie pacjentów do ośrodków referencyjnych.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI