Sprawozdanie z I Sympozjum Stowarzyszenia AMD

Małgorzata Figurska


14 października 2006 r. w Warszawie odbyło się I Sympozjum Stowarzyszenia AMD – Zasady postępowania w AMD, w którym wzięło udział ponad 520 osób, a zainteresowanych było znacznie więcej. Obrady odbywały się w eleganckiej sali konferencyjnej hotelu Marriott. To pierwsze przedsięwzięcie tej miary Stowarzyszenia działającego od ponad dwóch lat, ale z uwagi na ogromne zainteresowanie, sympatię i bardzo dobre opinie uczestników obiecujemy kontynuować nasze starania, aby tego rodzaju posiedzenia stały się tradycją. I Sympozjum było niejako ukoronowaniem prac Grupy Naukowo-Klinicznej Stowarzyszenia AMD, do której należą lekarze okuliści specjalizujący się w problematyce AMD, pracownicy czołowych klinik okulistycznych: prof. Andrzej Stankiewicz (przewodniczący Grupy, Warszawa), dr n. med. Małgorzata Figurska (koordynator Grupy, Warszawa), dr Rafał Pawlik (Warszawa), dr n. med. Halina Wykrota (Katowice), dr Krzysztof Trzciąkowski (Katowice), dr n. med. Ewa Czaplicka (Poznań), dr n. med. Małgorzata Latalska (Lublin), dr Małgorzata Wojnar (Białystok), dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska (Szczecin), dr n. med. Iwona Świtka-Więcławska (Warszawa), dr Maria Paćkowska (Warszawa), dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska (Kraków), dr n. med. Irmina Jankowska-Lech (Warszawa), dr n. med.Marcin Śwituła (Warszawa), dr n. med. Anna Święch-Zubilewicz (Lublin), dr n. med. Andrzej Kapica (Łódź). Grupa Naukowo-Kliniczna opracowała książeczką informacyjną Zasady postępowania w AMD, która właśnie w dniu trwania Sympozjum trafiła w ręce odbiorców. Uczestnicy otrzymali również broszurę Zasady żywienia w AMD, opracowaną przez firmę Bausch & Lomb.
 


 

Sympozjum uroczyście otworzyli prezes Stowarzyszenia prof. Andrzej Stankiewicz oraz wiceprezes dr Andrzej Mądrala. Za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie publikacji Zasady postępowania w AMD Członkowie Grupy otrzymali wyróżnienia i tytuł konsultanta medycznego Stowarzyszenia AMD. Prowadzenie obrad prof. Andrzej Stankiewicz powierzył koordynatorce Grupy, dr n. med. Małgorzacie Figurskiej, oraz pozostałym członkom.
Pierwsza część Sympozjum poświęcona była przede wszystkim zagadnieniom związanym z diagnostyką AMD. Dr n. med. Małgorzata Figurska przedstawiła referat wprowadzający na temat założeń ogólnych w postępowaniu z chorymi na AMD, a dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska w sposób wyczerpujący omówiła przydatność i znaczenie angiografii fluoreseceinowej w diagnostyce tego schorzenia. Dr Maria Paćkowska zwróciła uwagę na szerokie zastosowanie OCT i angiografii indocyjaninowej, a dr n. med. Marcin Śwituła przedstawił praktyczne aspekty dokładnego badania dna oka u osób ze zwyrodnieniem centralnej siatkówki. Omówiono czynniki naczyniowe w AMD (dr Małgorzata Wojnar), a dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska skupiła się na problemach różnicowania AMD z innymi chorobami tylnego bieguna gałki ocznej.
Po przerwie w drugiej części Sympozjum omówiono współczesne trendy w leczeniu wysiękowej postaci AMD (dr n. med. Halina Wykrota) i postaci suchej (dr Krzysztof Trzciąkowski), przedstawiono ciekawe przypadki kliniczne. Obrady zakończono dyskusją przy okrągłym stole z udziałem: prof. Krystyny Raczyńskiej, prof. Andrzeja Stankiewicza, prof. Janusza Czajkowskiego, dr hab. Marty Misiuk-Hojło, dr. hab. Jarosława Kocięckiego.
Zapraszamy na kolejne konferencje pod patronatem Stowarzyszenia AMD.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI