Sprawozdanie z działalności naukowej Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Ariadna Gierek-Łapińska


W dniach 18-21.05.2006 r. w Lizbonie (Portugalia) odbył się 6th Euretina Congress, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. A. Gierek-Łapińska, dr H. Wykrota, dr A. Dudziński, dr R. Leszczyński, lek. K. Jackiewicz. Z naszego ośrodka zostały przedstawione prace nt.:

1. Gierek-Łapińska A., Jackiewicz K., Wróbel A.: Radail optic neurotomy (RON) in treatment of central retinal tein occlusion (CRVO).
2. Gierek-Łapińska A., Wykrota H., Trzciąkowski K.: Frequency of choroidal neovascularization lesion types in patients with wet age-related macular degeneration.
3. Gierek-Łapińska A., Wykrota H., Trzciąkowski K.: Photodynamic therapy in age-related macular degeneration Polish experience – 5 year results of treatment.
W dniach 25-28.05.2006 r. w Norymberdze odbył się 19th Congress of German Ophthalmic Surgeons, w którym udział wzięli: prof. A. Gierek-Łapińska, prof. S. Gierek-Ciaciura, dr n. med. E. Mrukwa-Kominek, lek. E. Magnucka, lek. A. Pierzchała. Zostały wygłoszone prace nt.:
1. Formińska-Kapuścik M., Gierek-Ciaciura S., Domańska O., Mrukwa-Kominek E., Wyględowska-Promieńska D.: Effect of pentoxifylline administered intrvenously and peibulbarly on blond flow i n the central retinal artery measured by Doppler ultrasonography in patients with retinitis pigmentosa.
2. Mrukwa-Kominek E., Rogowska-Godela A., Wyględowska-Promieńska D., Formińska-Kapuścik M., Wykrota H., Rokita-Wala I.: Dry Eye Syndrome Therapy and the Patient’s Quality of Life.
 

3. Gierek-Łapińska A., Mrukwa-Kominek E., Gierek-Ciaciura S., Formińska-Kapuścik M., Pasternak A., Malecki A.: Evaluation of 0,5% levofloxacin efficacy in the eradication of bacteria from the conjunctival sac.
4. Gierek-Ciaciura S., Gierek-Łapińska A., Pierzchała A., Cwalina Ł., Mrukwa-Kominek E.: Kontrast sensitivit after cataract surgery with implantation of Acrysof ™ and Re Zoom™ multifocal IOLs.
5. Mrukwa-Kominek E., Gierek-Łapińska A., Gierek-Ciaciura S., Rogowska-Godela A., Magnucka E.: Effectiveness and safety of laser treatment for myopia and myopic astigmatism in children with anisometropia.
W dniach 26-27.05.2006 w Sienie odbyło się sympozjum Advanced Cataract Technology Surgery, w którym udział wzięli: lek. Ł. Bednarski, lek. M. Ciszewski, dr K. Ochalik. Sympozjum dotyczyło najnowszych technik operacyjnych stosowanych w chirurgii zaćmy, zaprezentowano pokazy „chirurgii na żywo” oraz wykłady nt. najnowocześniejszych rozwiązań w chirurgii zaćmy.
W dniach 01-03.06.2006 r. w Lublinie odbyło się VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących, w którym udział wzięli: prof. A. Gierek-Łapińska, dr. hab. S. Gierek-Ciaciura, dr hab. M. Formińska-Kapuścik, dr E. Mrukwa-Kominek, dr O. Domańska. Z naszego ośrodka zostało zaprezentowanych 11 prac, w tym 2 plakaty.
W dniu 04.06.2006 r. prof. dr hab. n. med. Ariadna Gierek-Łapińska została uhonorowana statuetką „Serce za serce” przez Krakowską Fundację „Prometeusz” Pro Publico Bono.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI