Sprawozdanie z I Warsztatów Chirurgii Okulistycznej Sekcji Okulistyki Wojskowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Radosław Różycki


W dniach 8–10 czerwca 2006 roku Sekcja Okulistyki Wojskowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego zaprosiła okulistów do Juraty na I Warsztaty Chirurgii Okulistycznej. Miejscem obrad był hotel Bryza. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został kmdr por. lek. med. A. Król, ordynator 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a przewodniczącym Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. A. Stankiewicz, naczelny specjalista ds. okulistyki Wojska Polskiego. Patronat honorowy nad warsztatami objął Dowódca Marynarki Wojennej, Admirał Floty R. Krzyżelewski.
Liczba chętnych okulistów do przyjazdu do Juraty (700 zgłoszeń!) przekroczyła zarówno najśmielsze oczekiwania organizatorów, jak i możliwości hotelu i pobliskich ośrodków. Z trudem udało się organizatorom przyjąć 260 osób, w tym wielu kierowników klinik okulistycznych oraz samodzielnych pracowników naukowych z całej Polski (profesorowie: A. Gierek-Łapińska, B. Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, D. Karczewicz, K. Raczyńska, Z. Mariak, J. Czajkowski, M. Prost, J. Nawrocki; doktorowie habilitowani: B. Romanowska-Dixon, S. Gierek-Ciaciura, M. Misiuk-Hojło, J. Kocięcki, J. Jabłoński).
Jurata, perła Bałtyku, przywitała uczestników słoneczną, aczkolwiek wietrzną pogodą. Patrząc dziś na ową tętniącą życiem miejscowość, trudno wyobrazić sobie, że jeszcze na początku ubiegłego stulecia, oprócz sosnowego lasu, dziewiczych wydm i piaszczystej drogi prowadzącej do Helu nie było nic. Szczególne walory klimatyczne i krajobrazowe wykorzystano dopiero w latach 30. ubiegłego stulecia. Duża liczba dni słonecznych oraz wysoka zawartość jodu w powietrzu spowodowały, że dzisiaj Jurata jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na polskim wybrzeżu.
Medycyna XXI wieku to ciągłe ogromne wyzwanie dla naukowców, którzy wciąż poszukują nowych rozwiązań zarówno w aparaturze medycznej, instrumentarium, jak i farmakologii. Techniki operacyjne na przestrzeni ostatnich 20 lat również uległy znacznym modyfikacjom. Wieloośrodkowa wymiana doświadczeń (szczególnie w chirurgii okulistycznej) jest, naszym zdaniem, niezbędna. Celem spotkania w malowniczej Juracie było zaproponowanie nowej formuły prowadzenia dyskusji na temat chirurgii okulistycznej. Organizatorom szczególnie zależało na prezentacji trudnych i powikłanych przypadków operacji okulistycznych.
Warsztaty chirurgiczne zostały otwarte podczas uroczystej kolacji na tarasie hotelu Bryza przez prof. A. Stankiewicza, dr. A. Króla oraz przewodniczącego Sekcji Okulistyki Wojskowej PTO płk. dr. J. Miśkiewicza. Sponsorem kolacji była firma MSD. Dodatkową atrakcją był występ Romów, których tańce i śpiew spowodowały znaczny wzrost temperatury na całej plaży i zachęciły uczestników do wspólnej zabawy. Wieczorem rozpalono ogniska, które razem z kolorytem zachodzącego słońca stanowiły niepowtarzalny widok.
Obrady naukowe rozpoczęły się następnego dnia o godz. 9.00. W czasie sesji naukowych prezentowano jedynie filmy DVD z jednoczesnym komentarzem operatora. Przedstawiono ogółem 36 filmów z różnych ośrodków z całego kraju, w trzech blokach tematycznych dotyczących kolejno chirurgii przedniego, tylnego odcinka gałki ocznej oraz operacji zewnątrzgałkowych.
 

Duże zainteresowanie wzbudziły prezentacje: prof. J. Czajkowskiego na temat Nowości w chirurgii jaskry u dzieci, prof. M. Prosta, który prezentował film pt. Równoczesny wszczep soczewki wewnątrzgałkowej oraz przeciwjaskrowego systemu filtracyjnego Ahmeda do komory tylnej, oraz ppłk. dr. M. Rękasa na temat Fakoemulsyfikacja zaćmy z czyszczeniem torebki tylnej metodą perfect capsule.
Żywą reakcję uczestników wywołała prezentacja filmu nt. chirurgii tylnego odcinka gałki ocznej, a dotyczącego leczenia chirurgicznego ciężkiego obustronnego urazu gałek ocznych, który został przedstawiony przez dr J. Oficjalską-Młyńczak. Szereg filmów dotyczących chirurgii plamki w różnych stanach chorobowych, prezentowanych przez prof. J. Nawrockiego oraz ppłk. dr. J. Robaszkiewicza, pokazało nie tylko możliwości chirurgicznego leczenia trudnych zaawansowanych zmian chorobowych, ale także bardzo duże umiejętności naszych operatorów.
W czasie sesji popołudniowych przedstawione zostały pierwsze oceny i doświadczenia związane ze wszczepieniem sztucznych soczewek wieloogniskowych. Obserwacje pacjentów operowanych w Klinikach Okulistycznych w Katowicach i Warszawie oraz w Klinice Okulistycznej WIM pokazują bardzo dobrą tolerancję tych soczewek. Jakość życia pacjentów z soczewkami wieloogniskowymi jest znacznie większa w porównaniu z dotychczasowymi implantami. Miejmy nadzieję, że wkrótce będzie to procedura powszechnie dostępna.
W drugiej sesji popołudniowej dr J. Wierzbowska, dr R. Grabowski oraz dr A. Król szeroko przedstawili mechanizm działania prostaglandyn w terapii farmakologicznej jaskry.
Dzień spędzony na debatach naukowych podsumowała kolacja koleżeńska na tarasach hotelu Bryza przy plaży, sponsorowana przez firmę Alcon. W trakcie posilania się oglądaliśmy na telebimie naszą reprezentację na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Niemczech i kibicowaliśmy jej. Niestety, nasze orły uległy reprezentacji Ekwadoru 2:0, jednak tylko nieznacznie wpłynęło to na obniżenie nastroju (przynajmniej męskiej części uczestników warsztatów), a szum morza, powiew morskiej bryzy oraz wspaniała muzyka szybko osłodziły gorycz porażki. Doskonała zabawa trwała do świtu.
Nowym elementem zaproponowanym podczas trwania warsztatów była możliwość spotkania się z klinicystami w czasie tzw. śniadania z ekspertem, na którym można było wymienić się doświadczeniami oraz przedyskutować rozmaite problemy. Uczestnikom ta forma spotkania i wzajemnego dzielenia się spostrzeżeniami podobała się szczególnie, o czym świadczyła duża frekwencja mimo wczesnej godziny rozpoczęcia (9.00 rano)!
Już dzisiaj zapraszamy do Mikołajek na III Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, które odbędzie w dniach 31 maja – 2 czerwca 2007. Więcej informacji na stronie internetowej: www.oko-mikolajki.pl.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI